MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kendisinin Diyarbakır Hilar Köyü’nde doğduğunu söylediği rivâyet edilmiştir. Edirne’ye giderek 2. Murad’la görüşen ve onun iltifatına mazhar olan Molla Gürânî, Şehzâde Mehmed’in (Fâtih) hocalığına getirildi.


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2024-01-22 22:42:28

Molla Gürânî: Irak'ın kuzeyinde Şehrizor'da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kendisinin Diyarbakır Hilar Köyü'nde doğduğunu söylediği rivâyet edilmiştir. Edirne'ye giderek 2. Murad'la görüşen ve onun iltifatına mazhar olan Molla Gürânî, Şehzâde Mehmed'in (Fâtih)  hocalığına getirildi.

Talebesi ikinci defa tahta geçtiğinde kendisine vezâret teklif edildi ancak "Senin kapında hizmet edenler sonunda vezâret makamına ulaşmayı arzular.  Eğer kendileri dışında bir kimse vezir  olursa sana olan bağlılıkları zayıflar  ve saltanatının düzeni bozulur" diyerek kabul etmedi. Bunun üzerine 1451 yılında kazaskerliğe tâyin edildi.

İstanbul'un fethi sırasında orduyla birlikte fethe katıldı ve savaşın en sıkıntılı günlerinde pâdişâhı teşvik ederek kuşatmanın devamını sağlayan grubun içinde yer aldı. Kazaskerlik görevi sırasında tâyinler konusunda pâdişâhın fikrini almadan ba-ğımsız hareket ettiği için Bursa kadılığıyla görevlendirildi. Bu arada hac farîzasını yerine getiren Molla Gürânî, 1480 yılında, o dönemde en yüksek ilmiye makamı olup daha sonra şeyhülislâmlığa dönüşecek olan İstanbul müftülüğüne getirildi.

Büyük kısmını 2. Bayezid devrinde sürdürdüğü bu görevinde sekiz yıl kaldı. Kabri Fındıkzâde'de, Karâmânî Pîrî Mehmed Paşa Câmii karşısındadır.

Molla Hüsrev

Asıl adı Mehmed'dir. İyi bir medrese tahsilinden sonra Edirne'de müderris, kadılık ve kazaskerlik görevlerine getirildi. İstanbul'un fethi sırasında 2. Mehmed'i destekleyen grupta yer aldı.

Fethin ardından İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'in vefâtı üzerine İstanbul kadılığına getirildi (1459). Bir dü-ğün cemiyetinde dönemin âlimlerinden Molla Gürani'ye pâdişâhın sağında, kendisine de solunda yer verilmesini ilmi derecesine uygun bulmadığından İstanbul'u terkedip Bursa'ya gitti. Kendi anıyla anılan medresesini kurdu.

Fâtih Sultan Mehmed, Molla Hüsrev'i tekrar İstanbul'a dâvet ederek onu İstanbul müftülüğüne getirdi. Vefât ettiği 1480 yılına kadar bu makamda kaldı. Vefâtı üzerine cenâzesi Bursa'ya götürülerek medresesinin haziresine defnedildi. Fâtih

Sultan Mehmed'in Molla Hüsrev'e "Zamanın Ebû Hanifesidir" dediği rivâyet edilir. Vefâ Molla Hüsrev

Mahallesinde 1460 tarihinde kendi adına inşa edilmiş bir mescid bulunmaktadır. Günümüze eski mescitten minâre, çeşme ve çevre duvarları kalmıştır. Mescidin karşısında, 1. Ahmed dönemi başdefterdarlarından Ekmekcizade Ahmet Paşa'nın hayır eseri olan Medresesi bulunur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ATİK ALİ PAŞA

ATİK ALİ PAŞA

Aslen Saray Bosna’lıdır. Devşirme olarak Enderun’da yetişti. Hadım lakabıyla da tanınan A

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

BEYAZIT CÂMİİ VE KÜLLİYESİ

BEYAZIT CÂMİİ VE KÜLLİYESİ

Beyazıt Câmii, Bizans devrinin en büyük meydanının (forum) bir köşesinde inşa ettirilmişti

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hâtun’dan doğan büyük oğl

BÜYÜK ÇARŞI

BÜYÜK ÇARŞI

İki bedestenin çevresinde meydana gelen ticaret merkezidir. Halk arasında Kapalı Çarşı olarak

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldı

HIZIR BEY

HIZIR BEY

İstanbul’un ilk kadısıdır. Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. Sivrihisar’da bir medresede m

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusudur. Vefâ lakabını annesinin adı olan Vefâ'd

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kend

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

İstanbul’un fethinde esir düşen Rumlar’dan olup, saray hizmetine alınmıştır. Enderun Mekt

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuş

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

Evlad ve Akrabalara İyilik

"Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" [Tirmizi, Birr 33, (1953)]

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI