Cevaplar.Org

BİRİNCİ NOKTA: HAKİKAT TERAZİSİNDE İNSAN

Yeni bir duvar saati aldınız. Bu saati bir çivi ile duvara çakacaksınız. Çok basit bir iş…Bunu herhalde 10 yaşındaki bir çocuk bile yapabilir. Bize göre çok kolay bir faaliyet…


Prof. Dr. Şener Dilek

marifet.nurlari@gmail.com

2023-12-07 22:28:15

Yeni bir duvar saati aldınız. Bu saati bir çivi ile duvara çakacaksınız.

Çok basit bir iş…Bunu herhalde 10 yaşındaki bir çocuk bile yapabilir. Bize göre çok kolay bir faaliyet…

Ama bazılarına göre çok zor, hatta imkânsız…

Ne demek yani?

Şöyle! Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün canlıları hayalen bu mekâna çağırın. Karada, denizde ve semada ne kadar canlı varsa… Hepsini… Tek tek değil, nevileriyle beraber… Trilyonlarca mahluk… Gelsinler, baş başa versinler, maharetlerini sergilesinler. Şu çiviyi duvara çaksınlar. Çakabilirler mi?

Çakamazlar!...

Şimdi tefekkür edelim. Düşünelim biraz. Şu soruyu soralım kendimize?

 "Tek bir insanı terazinin bir kefesine koy, diğer bütün canları diğer kefeye koy! Kim ağır gelir?"

Cevap bellidir.

Demek hakikat terazisinde insan camiyyet sırrıyla bütün canlılardan daha kıymettar, daha mükemmel, daha âli, daha üstündür.

Yani tek bir insana verilen nimet bütün canlılara verilen nimetten daha büyük, daha âli, daha üstün, daha yüksek ve daha kıymettardır.

İşte "HAKİKAT TERAZİSİ" inde insanın kadr ve kıymeti, itibar ve şerefi…

 Evet, tek bir insan bütün kâinata bedel... Hatta belki daha da âli ve daha da mükemmel…

Evet, Şeyh Galip ne güzel demiş:

"Hoşca bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 

Merdüm-i dide-i ekvân olan âdemsin sen." 

Sendedir mahzen-i esrâr-ı mahabbet sende 

Sendedir ma'den-i envâr-ı fütüvvet sende 

Gizli gizli dahi vardır nice hâlet sende

Ma'rifet sende hüner sende hakıykât sende

Nazar etsen yer ü gök dûzah(cehennem) u cennet sende

Arş-u kürsîyy ü melek sendedir elbet sende."

Evet, insan alemin özü… Bütün kâinatın özeti. Matlup ve maksud… Kâinat ağacının en son ve en cami meyvesi…

Yerler ve gökler insan için kesilmiş, insan için biçilmiş… Beka, lika, hayat-ı ebediye ve rüyetullah'a mazhariyet insan için…

Evet, insan, Allah'ın muhatabı, halili, habibi olacak keyfiyette yaratılmış…

İbrahim Hakkı Hazretleri ne güzel söylemiş:

Vasf-ı lisân seninledir vasf edemem gönül seni

Nutk-u beyân seninledir vasf edemem gönül seni

Her hünerin kemâlisin her güzelin cemalisin

Hüsn ile ân seninledir vasf edemem gönül seni

Olmazsa kibr ile riya sensin o Beyt-i Kibriya

Genc-i nihan (gizli hazine)seninledir vasf edemem gönül seni

Bilmedi kimse cevherin âleme doldu kevserin

Zevk-i cinân seninledir vasf edemem gönül seni."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

DÖRDÜNCÜ NOKTA: NEDİR HAYATIN MAHİYETİ?

DÖRDÜNCÜ NOKTA: NEDİR HAYATIN MAHİYETİ?

Hayatın mahiyeti, esmâ-i İlâhiyenin definelerini açan anahtarların mahzeni ve nakışlarını

BU MAKAMDA BİR SUAL AKLA GELMEKTEDİR

BU MAKAMDA BİR SUAL AKLA GELMEKTEDİR

“Madem insanın böyle bir keyfiyet ve mahiyeti var. Camiyyet sırrına mazhar. Neden özellikle b

ÜÇÜNCÜ NOKTA: “AHSEN-İ TAKVİM” SIRRIYLA İNSAN

ÜÇÜNCÜ NOKTA: “AHSEN-İ TAKVİM” SIRRIYLA İNSAN

İnsan mahlukat içinde en güzel, en bedi ve en mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Yusuf Ale

İKİNCİ NOKTA: “EMANET-İ KÜBRA” İTİBARİYLE İNSAN

İKİNCİ NOKTA: “EMANET-İ KÜBRA” İTİBARİYLE İNSAN

Biz, emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korkt

BİRİNCİ NOKTA: HAKİKAT TERAZİSİNDE İNSAN

BİRİNCİ NOKTA: HAKİKAT TERAZİSİNDE İNSAN

Yeni bir duvar saati aldınız. Bu saati bir çivi ile duvara çakacaksınız. Çok basit bir iş

KÖR BAKIŞ

KÖR BAKIŞ

Evet, “MANA-YI İSMİ” ile bakış, kör bir bakıştır. Bu bakış, esere bakar ama sanatkarı

MANA-YI HARFİ İLE BAKIŞ

MANA-YI HARFİ İLE BAKIŞ

İNSANIN MAHİYET VE HAKİKATI, SAADET VE SORUMLULUĞU Beşerin düşünce dağarcığında iki bak

TAKDİM

TAKDİM

Bu çalışmamız, 19 Ekim-21 Ekim 2023 Tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesi, “VII. Ulusl

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

HAŞR, 1

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI