Cevaplar.Org

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuştur. İstanbul’un fethinden kısa bir süre sonra Fâtih, eski Bizans aristokrasisinin en soylu ailelerinden bâzı üyelerine Müslüman olmak kaydıyla idari mekânizmalarda görev vermeye başladı. İşte Has Murat Paşa da kardeşi Mesih Paşa ile birlikte Müslüman olan bir Bizanslıydı


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2023-12-07 22:05:36

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan'la yapılan savaşta şehit olmuştur. İstanbul'un fethinden kısa bir süre sonra Fâtih, eski Bizans aristokrasisinin en soylu ailelerinden bâzı üyelerine Müslüman olmak kaydıyla idari mekânizmalarda görev vermeye başladı. İşte Has Murat Paşa da kardeşi Mesih Paşa ile birlikte Müslüman olan bir Bizanslıydı. Aksaray'da Vatan ve Millet caddelerinin kavşağında câmi, imâret, hamam ve medreseden ibâret olan külliyeyi yaptırmıştır.

Murad Paşa Câmii, kesme taştan alçak bir ihata duvarı ile çevrili avlunun ortasında yer alır. Avluya giriş farklı iki yönde bulunan basık kemerli birer kapı ile sağlanmaktadır. Tabhâneli câmi tipinde inşa edilen bina, kıble ekseninde eşit büyüklükte ve 10,5 m. çapında kubbeli iki birimle iki tarafta yer alan kare planlı ve kubbeli ikişer tabhâneden meydana gelmektedir.

Tabhânelerin harimden alçak tutulduğu yapıda dıştan kademeli bir görünüm sağlanmıştır. Kuzey cepheyi kapla-yan son cemaat yeri kesme taş olup diğer duvarlar bir sıra kesme taş, iki sıra tuğla almaşık örgüye sahiptir. Beş birimli ve sivri kemerli son cemaat yerinde altı sütunun taşıdığı kubbelere geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Ortada yer alan kubbe kasnağı diğerlerinden daha yüksek tutularak giriş-mihrap aksı vurgulanmıştır. İlk devir tabhâneli cami ör-neklerinin sofasında yer alan aydınlık feneri ve havuzun kaldırıldığı yapıda iki basamakla çıkılan asıl harim, tabhâne kapısına kadar uzatılarak ibadet için daha geniş bir alan sağlanmıştır. İki basamakla çıkılan ve mermer korkulukla sofadan ayrılan asıl ibadet mekânı her yönde üç sıra pencere ile aydınlatılmaktadır. Harimde de sofada olduğu gibi kasnakta dört yönde birer sivri kemerli pencere açılmıştır.

Yapının mihrabı ve minberi yenidir. Yapının içi ile son cemaat yeri yakın zamanda kalem işleriyle donatılmıştır. Kare kàide üzerinde silindir gövdeli minâre, câminin kuzeybatı köşesinde yer alır. Zaman içinde Murat Paşa câmii'nin güneyinde bir de hazîre meydana gelmiştir. Külliyeyi teşkil eden yapılardan çok azı günümüze ulaşabilmiş, hazîresi de oldukça daralmıştır.

Eskiden Haseki Hastahânesi önünde yer almakta olan Şîrmerd Çavuş Türbesi de yerinden sökülmüş ve câmi avlusuna taşınmıştır. Asıl adı Abdullah olan çavuşa Sultan Fâtih, kahramanlığından dolayı aslan gibi cesur mânâsına gelen "Şirmed" adını vermiş ve dâima yanında bulundurmuştur. Haziresinde Sadrazam Mesih Paşa, Genç Osman'ı katleden Kara Davud Paşa, Şeyhülislâm Pîrîzâde Osman Sâhib Efendi gibi önemli şahıslar medfundur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hâtun’dan doğan büyük oğl

BÜYÜK ÇARŞI

BÜYÜK ÇARŞI

İki bedestenin çevresinde meydana gelen ticaret merkezidir. Halk arasında Kapalı Çarşı olarak

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldı

HIZIR BEY

HIZIR BEY

İstanbul’un ilk kadısıdır. Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. Sivrihisar’da bir medresede m

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusudur. Vefâ lakabını annesinin adı olan Vefâ'd

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kend

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

İstanbul’un fethinde esir düşen Rumlar’dan olup, saray hizmetine alınmıştır. Enderun Mekt

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuş

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürüle

KALENDERHANE CAMİİ

KALENDERHANE CAMİİ

Kalenderhâne Câmii Fâtih zamanında Bizans kilisesinden çevrilen, Şehzâdebaşı civarında Ve

AYASOFYA CAMİİ

AYASOFYA CAMİİ

Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken (Hagia Sophia) fetihten sonra şehrin baş c

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 2002) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 2002) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI