Cevaplar.Org

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürülen kilisedir. Şeyhül-islâm Şemsettin Molla Gürânî tarafından


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2023-12-01 08:30:57

Molla Gürânî Câmii  

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürülen kilisedir. Şeyhül-islâm Şemsettin Molla Gürânî tarafından câmiye çevrilmiştir. Câmiye çevrildiğinde güneydoğu köşesine bir minâre eklenmiştir. Câmi, küçük ama bezeme açısından zengin bir yapıdır. Süleymâniye Koruma Alanı içersinde olan câmi son senelerde tâmir edilerek günümüzde tekrar ibâdete açılmıştır.

Arap Câmii

Galata'da kiliseden çevrilme en büyük câmidir. Tersane Caddesi, Galata Mahkemesi Sokağı'ndadır. 1475'e doğru camiye çevrilmiştir. İspanya'daki İslâm Devleti'nin 1492'de sona ermesi üzerine oradan göç eden Müslümanların bu câmi çevresine iskân edilmeleri üzerine burası Arap Câmii adını almıştır.

Câmi kuzeybatı-güneydoğu istikametinde mihrap duvarına dik uzanır. İnşasında kullanılan malzeme taş ve tuğladır. Uzunlamasına planlanmış yapının iç mekânı ahşap tavanla kaplı, üç tarafından ahşap galeriyle çevrelenmiş 49 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde büyük bir dikdörtgen şeklindedir. Yapının avlusun şadırvan bulunmaktadır. Avludaki, câmiye bitişik olan kabrin Mesleme b. Abdülmelik'e âit olduğu iddia edilmiştir.

Ancak bilindiği üzere Mesleme b. Abdülmelik Şam'da vefat etmiş olup orada bir türbesi bulunmaktadır. Bu kabrin Mesleme'nin makamı olduğu ya da aynı muhasarada (717-718) şehit olan başka bir Arap kumandanına âit olduğu ve bir rüya ile keşfedildiği rivâyet edilmektedir.

Câminin 1807 senesinde geçirdiği bir yangından sonra yapılan tamiri sırasında binânın manzum bir tarihçesi yazılarak taşa işlenmiş ve bu levha mihrabın sağındaki duvara tesbit edilmiştir. Bu manzumede câminin esâsının Emevî Kumandanı Mesleme b. Abdülmelik'e dayandığı anlatılmışsa da, bu ri-vâyetin aslı olmadığı bilinmektedir. Kilisenin, kare planlı çan kulesinin Şam'daki Emeviyye Câmii minârelerine çok benzemesi de bu efsâneyi destekleyen bir unsur olmuştur. Câminin son cemaat yeri 1913 yılındaki tamirde Arap mimârisi üslûbunda yapılmıştır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hâtun’dan doğan büyük oğl

BÜYÜK ÇARŞI

BÜYÜK ÇARŞI

İki bedestenin çevresinde meydana gelen ticaret merkezidir. Halk arasında Kapalı Çarşı olarak

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldı

HIZIR BEY

HIZIR BEY

İstanbul’un ilk kadısıdır. Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. Sivrihisar’da bir medresede m

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusudur. Vefâ lakabını annesinin adı olan Vefâ'd

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kend

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

İstanbul’un fethinde esir düşen Rumlar’dan olup, saray hizmetine alınmıştır. Enderun Mekt

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuş

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürüle

KALENDERHANE CAMİİ

KALENDERHANE CAMİİ

Kalenderhâne Câmii Fâtih zamanında Bizans kilisesinden çevrilen, Şehzâdebaşı civarında Ve

AYASOFYA CAMİİ

AYASOFYA CAMİİ

Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken (Hagia Sophia) fetihten sonra şehrin baş c

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981) *Titanik Faciası(14 Nisan 1912)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI