Cevaplar.Org

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürülen kilisedir. Şeyhül-islâm Şemsettin Molla Gürânî tarafından


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2023-12-01 08:30:57

Molla Gürânî Câmii  

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürülen kilisedir. Şeyhül-islâm Şemsettin Molla Gürânî tarafından câmiye çevrilmiştir. Câmiye çevrildiğinde güneydoğu köşesine bir minâre eklenmiştir. Câmi, küçük ama bezeme açısından zengin bir yapıdır. Süleymâniye Koruma Alanı içersinde olan câmi son senelerde tâmir edilerek günümüzde tekrar ibâdete açılmıştır.

Arap Câmii

Galata'da kiliseden çevrilme en büyük câmidir. Tersane Caddesi, Galata Mahkemesi Sokağı'ndadır. 1475'e doğru camiye çevrilmiştir. İspanya'daki İslâm Devleti'nin 1492'de sona ermesi üzerine oradan göç eden Müslümanların bu câmi çevresine iskân edilmeleri üzerine burası Arap Câmii adını almıştır.

Câmi kuzeybatı-güneydoğu istikametinde mihrap duvarına dik uzanır. İnşasında kullanılan malzeme taş ve tuğladır. Uzunlamasına planlanmış yapının iç mekânı ahşap tavanla kaplı, üç tarafından ahşap galeriyle çevrelenmiş 49 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde büyük bir dikdörtgen şeklindedir. Yapının avlusun şadırvan bulunmaktadır. Avludaki, câmiye bitişik olan kabrin Mesleme b. Abdülmelik'e âit olduğu iddia edilmiştir.

Ancak bilindiği üzere Mesleme b. Abdülmelik Şam'da vefat etmiş olup orada bir türbesi bulunmaktadır. Bu kabrin Mesleme'nin makamı olduğu ya da aynı muhasarada (717-718) şehit olan başka bir Arap kumandanına âit olduğu ve bir rüya ile keşfedildiği rivâyet edilmektedir.

Câminin 1807 senesinde geçirdiği bir yangından sonra yapılan tamiri sırasında binânın manzum bir tarihçesi yazılarak taşa işlenmiş ve bu levha mihrabın sağındaki duvara tesbit edilmiştir. Bu manzumede câminin esâsının Emevî Kumandanı Mesleme b. Abdülmelik'e dayandığı anlatılmışsa da, bu ri-vâyetin aslı olmadığı bilinmektedir. Kilisenin, kare planlı çan kulesinin Şam'daki Emeviyye Câmii minârelerine çok benzemesi de bu efsâneyi destekleyen bir unsur olmuştur. Câminin son cemaat yeri 1913 yılındaki tamirde Arap mimârisi üslûbunda yapılmıştır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HIZIR BEY

HIZIR BEY

İstanbul’un ilk kadısıdır. Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. Sivrihisar’da bir medresede m

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusudur. Vefâ lakabını annesinin adı olan Vefâ'd

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kend

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

İstanbul’un fethinde esir düşen Rumlar’dan olup, saray hizmetine alınmıştır. Enderun Mekt

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuş

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürüle

KALENDERHANE CAMİİ

KALENDERHANE CAMİİ

Kalenderhâne Câmii Fâtih zamanında Bizans kilisesinden çevrilen, Şehzâdebaşı civarında Ve

AYASOFYA CAMİİ

AYASOFYA CAMİİ

Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken (Hagia Sophia) fetihten sonra şehrin baş c

FATİH CAMİİ VE KÜLLİYESİ

FATİH CAMİİ VE KÜLLİYESİ

İstanbul’un fethinden sonra yapılan ilk selâtin câmii ve külliyedir. Fetihten sonra çok hara

GEDİK AHMET PAŞA

GEDİK AHMET PAŞA

“Gedik” lakabının, kale açmak, kale tâmir veya inşa etmekteki maharetine dayandığı kayde

MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ

MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ

Sadrazam Mahmud Paşa’nın kendi adıyla anılan semtte inşa ettirdiği külliye, şehrin fetihte

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

HAŞR, 1

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI