Cevaplar.Org

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürülen kilisedir. Şeyhül-islâm Şemsettin Molla Gürânî tarafından


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2023-12-01 08:30:57

Molla Gürânî Câmii  

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürülen kilisedir. Şeyhül-islâm Şemsettin Molla Gürânî tarafından câmiye çevrilmiştir. Câmiye çevrildiğinde güneydoğu köşesine bir minâre eklenmiştir. Câmi, küçük ama bezeme açısından zengin bir yapıdır. Süleymâniye Koruma Alanı içersinde olan câmi son senelerde tâmir edilerek günümüzde tekrar ibâdete açılmıştır.

Arap Câmii

Galata'da kiliseden çevrilme en büyük câmidir. Tersane Caddesi, Galata Mahkemesi Sokağı'ndadır. 1475'e doğru camiye çevrilmiştir. İspanya'daki İslâm Devleti'nin 1492'de sona ermesi üzerine oradan göç eden Müslümanların bu câmi çevresine iskân edilmeleri üzerine burası Arap Câmii adını almıştır.

Câmi kuzeybatı-güneydoğu istikametinde mihrap duvarına dik uzanır. İnşasında kullanılan malzeme taş ve tuğladır. Uzunlamasına planlanmış yapının iç mekânı ahşap tavanla kaplı, üç tarafından ahşap galeriyle çevrelenmiş 49 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde büyük bir dikdörtgen şeklindedir. Yapının avlusun şadırvan bulunmaktadır. Avludaki, câmiye bitişik olan kabrin Mesleme b. Abdülmelik'e âit olduğu iddia edilmiştir.

Ancak bilindiği üzere Mesleme b. Abdülmelik Şam'da vefat etmiş olup orada bir türbesi bulunmaktadır. Bu kabrin Mesleme'nin makamı olduğu ya da aynı muhasarada (717-718) şehit olan başka bir Arap kumandanına âit olduğu ve bir rüya ile keşfedildiği rivâyet edilmektedir.

Câminin 1807 senesinde geçirdiği bir yangından sonra yapılan tamiri sırasında binânın manzum bir tarihçesi yazılarak taşa işlenmiş ve bu levha mihrabın sağındaki duvara tesbit edilmiştir. Bu manzumede câminin esâsının Emevî Kumandanı Mesleme b. Abdülmelik'e dayandığı anlatılmışsa da, bu ri-vâyetin aslı olmadığı bilinmektedir. Kilisenin, kare planlı çan kulesinin Şam'daki Emeviyye Câmii minârelerine çok benzemesi de bu efsâneyi destekleyen bir unsur olmuştur. Câminin son cemaat yeri 1913 yılındaki tamirde Arap mimârisi üslûbunda yapılmıştır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KIZIL İCAZ YEDİNCİ BEYİT- 10. DERS(3)

KIZIL İCAZ YEDİNCİ BEYİT- 10. DERS(3)

Ders: Kızıl İcaz 10. Ders(7. ve 8 Beyitler)-devam- İzah: Ali Haydar Çetintürk Hocaefendi *

BEŞİNCİ NOKTA: NEDİR HAYATIN HAKİKİ HUKUKU?

BEŞİNCİ NOKTA: NEDİR HAYATIN HAKİKİ HUKUKU?

Evet, hayat iki flama arasındaki bir yürüyüşe benzer. Nasıl yürüyeceksin? Mesele bu!

NURDAN VECİZELER-6

NURDAN VECİZELER-6

“Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bil

HAMAS ÜZERİNDEKİ AMALEK GÖLGESİ  

HAMAS ÜZERİNDEKİ AMALEK GÖLGESİ  

 Amalek kelimesi İbranice'de kullanıldığı gibi Arapça'da da kullanılmaktadır.  Umlak yani

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur'an’ı yorumlark

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-25

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-25

Nisa: 58 ayet: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَ

ŞEVKET AKIN(1923 -2021)

ŞEVKET AKIN(1923 -2021)

Batmanlı Şevket Akın, Bediüzzaman hazretlerini 1952 yılında Isparta’da ziyaret ediyor. Aynı

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldı

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

DÖRDÜNCÜ NOKTA: NEDİR HAYATIN MAHİYETİ?

DÖRDÜNCÜ NOKTA: NEDİR HAYATIN MAHİYETİ?

Hayatın mahiyeti, esmâ-i İlâhiyenin definelerini açan anahtarların mahzeni ve nakışlarını

NURDAN VECİZELER-5

NURDAN VECİZELER-5

Nimet içinde in’âm görünür, Rahmân’ın iltifatı hissedilir. Nimetten in’âma geçsen, M

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI