Cevaplar.Org

TAKDİM

Bu çalışmamız, 19 Ekim-21 Ekim 2023 Tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesi, “VII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış” Kongresinde bir tebliğ olarak sunuldu. Bir akademisyen arkadaşım


Prof. Dr. Şener Dilek

marifet.nurlari@gmail.com

2023-11-01 21:39:38

Bu çalışmamız, 19 Ekim-21 Ekim 2023 Tarihleri arasında Bitlis Eren Üniversitesi, "VII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaradılış" Kongresinde bir tebliğ olarak sunuldu.

Bir akademisyen arkadaşım "Tebliğinizi dikkatle dinledim. Not aldım. Çok ilginç, fevkalade önemli meseleleri gayet güzel bir şekilde gözler önüne serdiniz. Çok istifade ettim.  Ben şahsen bu metnin pek çok kişinin istifadesine vesile olabileceğini düşünüyorum. Lütfen rica ediyorum. Bu çalışmanızı bastırın. Umuma tamim edin. Gençler istifade etsin" dedi. Birkaç arkadaşım da aynı manayı dillendirdiler. Onların ısrar ve istekleri bir nevi dua hükmüne geçti. Kısa zamanda basıldı. Elhamdülillah… Ümid ediyorum ki, bu çalışmamız genç dimağlarda uyanıklığa vesile olsun. Bakış açılarını derinleştirsin ve fikrî istikamete kuvvet versin.

Evet, "Mana-yı Harfi" ekseninde yapılan çalışmalar emperyalist ve seküler batı dünyasının perde arkasındaki çirkin yüzünü, habis ruhunu, hain tavrını, yalan tuzaklarını, münkirane ve müfsidine senaryolarını, batıl ve sapık düşüncelerini faş etmek ve karanlık cephesini gözler önüne sermek ve umum aleme teşhir etmek noktasında büyük önem taşımaktadır. Çünkü teşhir etmek, seküler batı düşüncesinin pisliğini gözlere daha açık bir biçimde göstermiş olacaktır.

Hak ve hakikat zayi olmaz. Değerinin kaybetmez. Yere gömülmez, toprakta çürümez. Hakikatin nurlu ve aydınlatıcı ışıkları müfsit batı dünyasının çarpık düşüncelerini silip süpürecektir. Netice itibariyle hak batıla galip olacak ve onların karanlık senaryolarını zir-i zeber edecektir.

İslam dünyasını kan gölüne çeviren ateist vampirlerin akıbeti de tam zelilane bir bitiş ve dehşetli bir yıkım ve iflasla neticelenecektir. İnşallah… Bıçak kemiğe dayandı. Zaman tam bir müfessirdir. Hükmünü icra edecek, bütün bu kafirane, zalimane, hainane tuzak ve senaryoları tezgahlayanlar maksatlarının aksi ile tokat yiyecekler.

 İşte bir misal…

Bakın şu Siyonistlerin zülüm ve ihanetine! Bebekleri öldürüyor, Hastaneleri bombardıman ediyor, camileri, ibadet mekanlarını yerle bir ediyor, Gazze'de suları, elektriği, interneti kesiyorlar. İlaç yok, ekmek yok… Gece-gündüz sürekli bombardıman... Yardım tırlarını içeriye sokmuyorlar. Sivilleri, masumları, hasta ve çocukları ve tüm Gazze halkını bütün dünyanın gözü önünde acımasızca katlediyorlar.

Hani insan hakları? Hani batının insancıl(!) devletleri! Demokrasi, insan hakları, adalet ve hürriyet! Bunların hepsi masal… Hepsi palavra…

Evet, "Küfür tek millettir."

Ama şu var ki, zülüm devam etmez. Bu zülüm tersine dönecek… Aziz ve Cebbar, Celil ve Kahhar-ı Zülcelal, o masum bebeklerin feryat ve figanlarını asla zayi etmeyecek, o dökülen gözyaşları en yakın bir istikbalde hür ve bağımsız Filistin devletinin harç ve betonu olacaktır.

Ve o lanetli kavim de dehşetli tokat yiyecek, en kısa zamanda saltanatları yıkılacak, kahr-ı perişan olacaklar. Kur'an-ı Azimüşşan'ın fermanıyla o bebek katilleri ebediyen zillet, meskenet ve perişaniyetten asla ve asla kurtulmayacaklar.

Batı dünyası, sosyal medya kanallarıyla ve yaptıkları algı operasyonları ile, hakikatları tamamen ters düst etmektedirler. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu balon patladı. Bütün dünya yapılan zulmü gördü. Artık zülüm gizlenemeyecek derece umum aleme faş oldu. Bu lanetli kavmin zülüm ve tahribatı ve onun hamisi olan ABD'ye karşı kalplerde dehşetli bir hiddet ve infiali köpürtmektedir. Gayz ve gazabı taşmakta, bu zalimlere karşı dehşetli bir nefret ve tiksinti "Tükürün bu zalimlerin yüzlerine!" hiddetini gündeme taşımaktadır.

Evet, her hadisatın arkasında kader-i ilahiyyenın derin sırları vardır:

Bütün dünyada hakkı araştıran, insanı değerlere karşı saygı duyan, dürüst ve ciddi insanlar hak din olan İslam'ı araştıracaklar. Ciddi manada pek çoğu islam ile şereflenecekler. İnşallah…

Zülüm milletin hafızasında silinmez. Kara bir levha olarak bu ihaneti tarih kayd etti. Amerika'nın Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombası, Afganistan, Irak ve Suriye'de yaptığı katliam, bebek katili bu zalim terörist devletin yaptıkları zülüm ve işkenceler unutulmadı ve asla unutulmayacak…

Bu hadisat, İslam dünyasını da uyandırıyor ve uyandıracak…Çok yakın bir gelecekte, hamiyet ve gayretler ayağa kalkacak… İzzet-i İslamiye'nin itibar ve şerefini omuzuna alan kahraman ordumuz da kendine düşen görevi bihakkın ifa ve icra edecektir. Kafirler istemese bile!

"Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! 

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!

Evet… Evet… Bütün ihanet ve zulümler, sancı ve ızdıraplar yeni bir doğumun müjdesidir.

 İttihad- İslam'ın kapıları açılacak… Din-i İslam izzet ve şerefiyle, adalet ve güzelliğiyle kâinatta hükümferma olacaktır. Biiznillah….

 Evet, unutulmaması gereken bir gerçek de şudur: Müstakim, hakikattar, vatan ve millet aşkı ve hamiyet-i imaniye ile ayağa kalkan muhteşem ve muazzam bir gençlik geliyor.

 Onlar hakikat-ı Kur'aniye'nin çağlayanları… Şehamet-i İslamiye'nin aslanları… İzzet-i diniyenin kahramanları… Hamiyeti diniyenin küheylanları…

 O lanetli kavim bu kahramanların atlarının ayakları altında çiğnenip, zelil ve rüsva olacaklar… Bunda asla şüphemiz yoktur.

Evet, matlup neticedir. Hükmiyet ve akıbet noktalarından bakıldığında "El akibetü lilmuttakın" sırrınca istikbalde galebe Müslümanlarındır. Ruy-u zeminde taht kuracak hükümferma olacak yalnız ve yalnız İslamiyet'in hak ve hukuk, adalet ve istikamet, şefkat ve merhamet yüklü esasları olacaktır. İnşallah…

Prof. Dr. Şener DİLEK

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KIZIL İCAZ YEDİNCİ BEYİT- 10. DERS(3)

KIZIL İCAZ YEDİNCİ BEYİT- 10. DERS(3)

Ders: Kızıl İcaz 10. Ders(7. ve 8 Beyitler)-devam- İzah: Ali Haydar Çetintürk Hocaefendi *

BEŞİNCİ NOKTA: NEDİR HAYATIN HAKİKİ HUKUKU?

BEŞİNCİ NOKTA: NEDİR HAYATIN HAKİKİ HUKUKU?

Evet, hayat iki flama arasındaki bir yürüyüşe benzer. Nasıl yürüyeceksin? Mesele bu!

NURDAN VECİZELER-6

NURDAN VECİZELER-6

“Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bil

HAMAS ÜZERİNDEKİ AMALEK GÖLGESİ  

HAMAS ÜZERİNDEKİ AMALEK GÖLGESİ  

 Amalek kelimesi İbranice'de kullanıldığı gibi Arapça'da da kullanılmaktadır.  Umlak yani

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur'an’ı yorumlark

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-25

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-25

Nisa: 58 ayet: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَ

ŞEVKET AKIN(1923 -2021)

ŞEVKET AKIN(1923 -2021)

Batmanlı Şevket Akın, Bediüzzaman hazretlerini 1952 yılında Isparta’da ziyaret ediyor. Aynı

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldı

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

DÖRDÜNCÜ NOKTA: NEDİR HAYATIN MAHİYETİ?

DÖRDÜNCÜ NOKTA: NEDİR HAYATIN MAHİYETİ?

Hayatın mahiyeti, esmâ-i İlâhiyenin definelerini açan anahtarların mahzeni ve nakışlarını

NURDAN VECİZELER-5

NURDAN VECİZELER-5

Nimet içinde in’âm görünür, Rahmân’ın iltifatı hissedilir. Nimetten in’âma geçsen, M

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI