Cevaplar.Org

SAYGI GÖSTERGELERİ

Toplum içerisinde âdâb-ı muâşeret dediğimiz; nezâket, saygı ve görgü kuralları, dünya var olduğu müddetçe önemli olmuştur. Zira insanlarla güzel bir iletişimde olmanın birinci kuralı saygılı olmaktır.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2023-11-01 20:43:04

Toplum içerisinde âdâb-ı muâşeret dediğimiz; nezâket, saygı ve görgü kuralları, dünya var olduğu müddetçe önemli olmuştur. Zira insanlarla güzel bir iletişimde olmanın birinci kuralı saygılı olmaktır.

Saygı yalnızca küçükten büyüğe gösterilmesi gereken bir davranış değildir, büyüklerin de küçüklere –muhatabın durumuna göre– şefkatle yaklaşarak saygılı olması toplum açısından çok mühimdir.

Küçüklerin büyüğünün elini öpmesi, yanında bacak bacak üstüne atmaması, ayağını uzatmaması, sözünü kesmemesi, kendisinden yaşça büyük birisine "Abi, abla, amca, teyze..." diyerek hitap etmesi... Özellikle bizim yaşadığımız coğrafyada hep önemle karşılanmıştır.

Fakat bunlardan özellikle hitap şekli, hakiki mânâda saygının göstergesi değildir. Mesela "Amca" "Abi" ya da "Teyze" veya "Abla" diye hitap edilen birisine, konuşma tarzı ve davranışla saygısızlık yapılıyorsa, o hitap şeklinin hiçbir kıymeti kalmamaktadır.

Ayrıca saygı yalnızca küçüğün büyüğe, büyüğün de küçüğe göstereceği bir davranış değildir, aynı zamanda akran olan kişilerin de birbirlerine saygıda kusur etmemesi –özellikle arkadaşlık ilişkilerinin uzun soluklu olması açısından– çok mühimdir.

Şimdi insanlara saygılı davranmakla alâkalı birkaç hadîs-i şerife bakalım:

***

Rasûlullah (s.a.s) buyurdular ki:

"Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir."

Bir rivâyette şu ziyâde gelmiştir: "...Ma'rufu emretmeyen, münkerden nehyetmeyen (de bizden değildir)."[Tirmizî, Birr: 15, (1920); İbnu Deybe, 9/384.]

"Ak saçlı ihtiyar Müslümana, ezberlediği Kur'ân'ın mânâsı ile amel ederek lafzında da taşkınlık etmeksizin ve okuduğunu unutmaksızın Kur'ân hâmiline ikram etmek ve bir de hak ve adaletle hükmeden âdil sultana ikram etmek, şüphesiz Allah Teâlâ'nın taziminden sayılmaktadır."

[Ebû Dâvûd, Sünen, h.n. 4843/4822; Buhârî, el-Edebü'l-Müfred, h.n. 357.]

Not: Bu yazı, yazarımız Nurgül hanımın "Hanımlara Özel Hadisler" adlı yeni eserinden alınmıştır. Esere ulaşmak için:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/hanimlara-ozel-hadisler/641585.html&manufacturer_id=57188

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

NAMAZDA 17 SIRRI

NAMAZDA 17 SIRRI

İslam Literatüründe “el-Mabud” kelimesi hakiki mabud olan Allah’ın bir vasfıdır. Ebced d

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

Kişi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına da öyle davranmalıdır. Bu minva

CEHENNEM NEREDEDİR?

CEHENNEM NEREDEDİR?

Soru: Cehennem Nerededir? Cevap: Cennet ise Kur’an-ı Kerim'de zikredildiği gibi yüksektedir ve

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

Rum suresi, Mekki mukattaat sureler sisteminde yer alan, Kur’an’daki tertip numarası 30 olan bi

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Komşusu, zararlarından emin

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

Kıyâmetin pek yakın olduğu ve vaktin bereketinin azaldığı günümüzde, insanlar dünya tela

SAYGI GÖSTERGELERİ

SAYGI GÖSTERGELERİ

Toplum içerisinde âdâb-ı muâşeret dediğimiz; nezâket, saygı ve görgü kuralları, dünya v

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

İbn Hacer el-Heytemî diyor ki: "Sahabe arasında cereyan eden hâdiseler konusunda dilimizi tutmam

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-1

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-1

1.Hâfız ibn Hacer el-Askalânî el-İsâbe adlı eserinde diyorki: "Ehli-sünnet, sahâbenin âdil

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI