Cevaplar.Org

DECCALİN ÇIKMASI

Muhterem Kardeşlerim! Kıyametin alametlerinden biri de Deccal’in ortaya çıkışıdır. Deccal ahir zamanda iyiliklerin emredilmediği, kötülüklerin yasaklanmadığı, kanların akıtıldığı, alimlerin zalimlere yanaştığı ve onların padişahların kapılarında gidip geldiği bir dönemin ardından çıkacaktır. Allah bu felaketle kullarını imtihan edecektir.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2023-11-01 19:43:53

Muhterem Kardeşlerim!
Kıyametin alametlerinden biri de Deccal'in ortaya çıkışıdır. Deccal ahir zamanda iyiliklerin emredilmediği, kötülüklerin yasaklanmadığı, kanların akıtıldığı, alimlerin zalimlere yanaştığı ve onların padişahların kapılarında gidip geldiği bir dönemin ardından çıkacaktır. Allah bu felaketle kullarını imtihan edecektir. Akılları şaşırtacak olağanüstü şeyler yapacaktır. Uluhiyyet davasında bulunacaktır. Yağmura yağ diyecek, yağacak. Dur diyecek yağmur dinecektir. İnsanlardan bazıları ona aldanacak, diğer iman ehli olanlar da onun fitnesinden muhafaza olacaklardır. Yeryüzünde 40 gün kalacak.


Kur'an'da bu konuyla ilgili âyet yok, ancak Kur'an Müfessiri'nin (s.a.s) bir kaç hadisi vardır. Onlardan biri de şu hadistir: Dedik ki: "Ya Resulullah! Deccal yeryüzünde ne kadar kalacak?" Şöyle buyurdu: "40 gün. Bir günü bir yıl, bir günü bir ay, bir günü bir cuma, diğer günleri de sizin (normal) günleriniz gibi olacak." Dedik ki: "Bir yıl kadar olan o gününde bize bir günün namazı yeterli olacak mı?" "Hayır, bir yıl kadar olan gün için taktir (hesap) ediniz. (Tirmizi)


Bu mesele, diğer kutsal kitaplardan da geçmektedir. Hatta bunun dehşettinden tüm Peygamberler ümmetlerini uyarmışlardır. Peygamber Efendimiz de: "Allahım Mesih Deccalin fitnesinden sana sığınırım" şeklinde dua etmiş ve ümmetine bunu öğretmiştir.

Deccal, Hz. İsa ve Hz. Mehdi döneminde gelecek, büyük fitnelerden sonra Hz. İsa'nın eliyle öldürülecek.

Size aktardığımız bu kısa malumat muteber kitaplarımızda geçmektedir.

Evet, Kur'an âyetlerinde geçmiyor diye onu inkar etmek realiteye uymamaktadır. Çünkü bu mesele Kur'an mübelliği ve mübeyyini tarafından bize bildirilmiştir. Onun bize bildirdiği her şeye tam teslimiyetle inanırız. Çünkü Kur'an onun konuştuğunun heva ve hevesine göre değil, ancak vahiyle olduğunu bildirmektedir.

Ya Rabbi bizi Ahir zaman fitnesinden ve Mesih Deccalin desisesinden muhafaza eyle!

Kardeşiniz Molla Musa Celali(r.h)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KIZIL İCAZ YEDİNCİ BEYİT- 10. DERS(3)

KIZIL İCAZ YEDİNCİ BEYİT- 10. DERS(3)

Ders: Kızıl İcaz 10. Ders(7. ve 8 Beyitler)-devam- İzah: Ali Haydar Çetintürk Hocaefendi *

BEŞİNCİ NOKTA: NEDİR HAYATIN HAKİKİ HUKUKU?

BEŞİNCİ NOKTA: NEDİR HAYATIN HAKİKİ HUKUKU?

Evet, hayat iki flama arasındaki bir yürüyüşe benzer. Nasıl yürüyeceksin? Mesele bu!

NURDAN VECİZELER-6

NURDAN VECİZELER-6

“Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bil

HAMAS ÜZERİNDEKİ AMALEK GÖLGESİ  

HAMAS ÜZERİNDEKİ AMALEK GÖLGESİ  

 Amalek kelimesi İbranice'de kullanıldığı gibi Arapça'da da kullanılmaktadır.  Umlak yani

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur'an’ı yorumlark

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-25

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-25

Nisa: 58 ayet: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَ

ŞEVKET AKIN(1923 -2021)

ŞEVKET AKIN(1923 -2021)

Batmanlı Şevket Akın, Bediüzzaman hazretlerini 1952 yılında Isparta’da ziyaret ediyor. Aynı

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldı

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

DÖRDÜNCÜ NOKTA: NEDİR HAYATIN MAHİYETİ?

DÖRDÜNCÜ NOKTA: NEDİR HAYATIN MAHİYETİ?

Hayatın mahiyeti, esmâ-i İlâhiyenin definelerini açan anahtarların mahzeni ve nakışlarını

NURDAN VECİZELER-5

NURDAN VECİZELER-5

Nimet içinde in’âm görünür, Rahmân’ın iltifatı hissedilir. Nimetten in’âma geçsen, M

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI