Cevaplar.Org

GEDİK AHMET PAŞA

“Gedik” lakabının, kale açmak, kale tâmir veya inşa etmekteki maharetine dayandığı kaydedilmiştir. Aynı zamanda İshak Paşa’nın damadı olan Ahmed Paşa, Otlukbeli Meydan Şavaşı’nın kazanılmasında (1473) önemli rol oynadı. 1474’te îdam edilen Mahmud Paşa’nın yerine veziriâzam oldu.


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2023-09-17 22:29:46

"Gedik" lakabının, kale açmak, kale tâmir veya inşa etmekteki maharetine dayandığı kaydedilmiştir. Aynı zamanda İshak Paşa'nın damadı olan Ahmed Paşa, Otlukbeli Meydan Şavaşı'nın kazanılmasında (1473) önemli rol oynadı. 1474'te îdam edilen Mahmud Paşa'nın yerine veziriâzam oldu.

Zamanla kendisini fazla üstün görmeye başlayan Ahmed Paşa, bu tavırları yüzünden Fâtih'in îtimâdını kaybetti. Afyon'da sultanlara yaraşır ölçülerde inşa ettirdiği külliyesi, onun bu gururunun tecessüm etmiş hâli gibidir. Arnavutluk'a düzenlenecek bir sefere memur edildiğinde, bu vazifeyi üstlenmekten kaçınınca, azledilerek hapsedildi. Daha sonra affedilerek Kaptan-ı deryâlığa getirildi.

Fâtih, 1480 yılında Gedik Ahmed Paşa'yı Otranto'ya gönderdi. Otranto'yu fetheden Paşa İtalya'da girişeceği yeni fütuhat için takviye kuvvetlerinin gelmesini beklerken Fâtih Sultan Mehmed'in vefat haberini aldı. Yeni Pâdişah Bayezid tarafından askerleriyle birlikte geri çağrıldı.

1481'de Bayezid ile Cem arasında Yenişehir'de yapılan savaşta Şehzâde Cem'i Ereğli'ye kadar takip etmesine rağmen onu yakalayaması üzerine Cem taraftarı olmakla itham edildi. 2. Bayezid, paşanın gizli bir Cem taraftarı olmasından şüphelenerek onu hapse attırdı. Gedik Ahmed Paşa'nın hap-sedilmesi kapıkullarının ayaklanmasına yol açtı ve bunun üzerine serbest bırakıldı. Daha sonra gelişen bâzı hâdiseler 2. Bayezid'in şüphelerini büsbütün arttırdı.

Cem'in Rodos şövalyelerine kaçmasından sonra Gedik Ahmed Paşa'yı Edirne'deki Yeni Saray'da verilen bir ziyafetin ardından öldürttü. Nâşı Edirne'de defnedilen Gedik Ahmed Paşa'nın oğullarından Mehmed'in daha sonra 2. Bayezid'in kızı Selçuk Sultan'la evlendiği bilinmektedir.

İstanbul'un kadim mahallerinden Gedik Paşa semtinde bulunan meşhur Gedikpaşa Hamamı Paşanın Afyon'daki külliyesine gelir getirmek için inşa edilmiştir. Günümüzde de aslî görevini yapmakta olan hamam, erkekler kısmı diğerinden daha büyük ölçüde planlanmış bir çifte hamamdır.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hâtun’dan doğan büyük oğl

BÜYÜK ÇARŞI

BÜYÜK ÇARŞI

İki bedestenin çevresinde meydana gelen ticaret merkezidir. Halk arasında Kapalı Çarşı olarak

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldı

HIZIR BEY

HIZIR BEY

İstanbul’un ilk kadısıdır. Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. Sivrihisar’da bir medresede m

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusudur. Vefâ lakabını annesinin adı olan Vefâ'd

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kend

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

İstanbul’un fethinde esir düşen Rumlar’dan olup, saray hizmetine alınmıştır. Enderun Mekt

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuş

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürüle

KALENDERHANE CAMİİ

KALENDERHANE CAMİİ

Kalenderhâne Câmii Fâtih zamanında Bizans kilisesinden çevrilen, Şehzâdebaşı civarında Ve

AYASOFYA CAMİİ

AYASOFYA CAMİİ

Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken (Hagia Sophia) fetihten sonra şehrin baş c

İman edip iyi yararlı işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.

Ankebût, 9

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI