YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-1

Yusuf İsmi Yusuf ismi konusunda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır: Birinci Nokta: Genel olarak âlimler Yusuf isminin-gayr-ı munsarıf olmasından ötürü- İbranice olduğunu kabul etmişler(Kurtubi, Yusuf, 84. Ayetin tefsiri) ).


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2023-09-01 07:17:17

YUSUF SURESİ

Yusuf İsmi

Yusuf ismi konusunda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır:

Birinci Nokta: Genel olarak âlimler Yusuf isminin-gayr-ı munsarıf olmasından ötürü- İbranice olduğunu kabul etmişler(Kurtubi, Yusuf, 84. Ayetin tefsiri) ).

İkinci Nokta: Hakîm olarak bilinen Ebu'l-Hasen b. el-Akta' gibi bazı âlimlere göre, Yusuf ismi Arap kökenlidir. Lügat bakımından "Esef" hüzün, "Esif" ise köle demektir. Hz. Yusuf'ta bu iki vasıf beraber bulunduğundan ona Yusuf adı verilmiştir(bk. Kurtubi, a.g.y). Yani; ileride bu iki vasfı kendinde bulunduracağı söz konusu olduğundan Hakîm ve Alîm olan Allah bu ismin verilmesini yakınlarına ilham buyurmuştur.

Üçüncü Nokta: Yusuf suresinin 84. Ayetinde "يَا أَسَفى عَلى يُوسُفَ" (Ey Yusuf'tan ötürü oluşan üzüntüm! Nerede kaldın, artık gelme zamanıdır) şeklindeki mecaz ifadenin kullanılmasından, Yusuf kelimesi ile Esef kelimesinin aynı kökten geldiklerine de bir işaret sezmek mümkündür(bk. İbn Aşur, ilgili yer).

-Esef ile Yusuf kelimeleri arasındaki lafzi cinasın ne kadar güzel düştüğü de ortadadır(bk. Nisaburî, ilgili yer).

Dördüncü Nokta: Yusuf ismi Arapça değil de yabancı kökenli olsa bile, Kur'an'da bu şekilde kullanılması, onun Arapçadaki manasına dikkat çekmeye yöneliktir. Nitekim bir kısım yabancı kökenli kelimelerin Kur'an'da Arapça köküne yatkın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir.

Yusuf Suresi ve 12 Sayısı:

Bu surede yer alan tevafuklar da Kur'an'da tevafukların matlup olduğunu/gözetilen hususlar olduğunu göstermektedir.

1). Bu surenin Kur'an'daki tertip sırası: 12'dir.

2) Bu surenin ismi olan Yusuf kelimesinin ebced değeri: 156=13x 12'dir.

3) Kur'an'da Hz. Yusuf ismi 27 defa zikredilmiştir. (Enam:84, Mümin:34. Ayetin dışında) Yusuf Suresinde 25 adet Yusuf kelimesi zikredilmiştir. Ancak bunlardan 90. Ayette iki adet zikredildiğinden ayet sayısı 24=2x12 olarak tespit edilmiştir.

4) Bazı alimlerin bildirdiğine göre, Hz. Yusuf Kuyuya atıldığı ve orada kendisine vahyin geldiği dönemdeki yaşı:12'dir(bk. Beğavi, Yususf:15. Ayetin tefsiri).

5) Surenin 24. Ayetindeki (Onlar/ailesi Yusuf'un odasına girince, Ebeveynini(anne-babasını) yanına aldı) mealindeki cümlenin son kelimesi "Ebeveyhi"nin ebced değeri de 24=2x12'dir.

6) İlgili ayetin şu cümlesinin(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) ebced değeri: 1128=94x12'dir.

7) Zaman zarfının edatı (fe lemma) hariç, vakayı tasvir eden asıl cümlenin harf sayısı (دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ): 24=2x12'dir.

8) Bu surede Hz. Yusuf'un rüyada gördüğü yıldızların adedi 11'dir. Bu yıldızların temsil ettiği 11 kardeşe Yusuf'un kendisi de dâhil olunca, Hz. Yâkub'un oğulları olan toplam kardeşlerin sayısı: 12'dir.

9) Bu 12 kardeşin söz konusu olduğu surenin 4. ayetinin, sondan itibaren tertip sırası: 108=9x12'dir.

10)Yusuf suresinde zikredilen kıssanın önemli bir bölümü hapis sahnesidir. Bu sahne "Onunla birlikte iki genç de SİCNE/hapse girdiler" mealindeki (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ) cümlesiyle anlatılmıştır. Hapis manasındaki "el-Sicn" kelimesine kadar ayette geçen harf sayısı: 12'dir.

11) Ayetin 12. Harfini barındıran " السِّجْنَ/el-Sicn" kelimesinin ebced değeri 144=12x12'dir.

12) Bu ayetin numarası ise: 36= 3x12'dir. Bu cümlenin tamamının ebced değeri 1440=10x12x12'dir. Ve bu sayı "el-Sicn" kelimesinin ebced değeri olan 144'ün on katıdır.

- Büyük bir tarihi vakayı anlatırken, aynı zamanda söz konusu yapılmış olan bir hapis olayını ifade eden bir cümleyi "Sicn" kelimesine göre ayarlamak, adeta bütün olayı "Hapis" sözcüğünde hapsetmek şüphesiz insanüstü bir ilim, hikmet ve iradeyi göstermektedir.

13) Kur'an'ın mukattaat surelerindeki ortak şifreli harflerin(Elif-Lam) Yusuf suresine kadarki sayısı:12'dir(Bakara:2, Al-i İmran:2, Aaraf:2, Yunus:2, Hud:2, Yusuf:2=12).

14) Bu 12 şifreli harfin ebced değeri: 372=31x12'dir.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-2

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-2

SUREDE YER ALAN 7 Sayısındaki Tevafuk: a)Mısır melikinin rüyasında gördüğü ineklerin say

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ İŞARETLERİ-1

YUSUF SURESİNDE BAZI İ’CAZ  İŞARETLERİ-1

Yusuf İsmi Yusuf ismi konusunda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır: Birinci Nokta: Gen

ALLAH NEDEN KENDİSİ İÇİN “BİZ” TABİRİNİ KULLANMIŞTIR?

ALLAH NEDEN KENDİSİ İÇİN “BİZ” TABİRİNİ KULLANMIŞTIR?

Muhterem Müslümanlar! وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَق

“KUR’AN’DA KAÇ MELEK HZ. MERYEM’LE KONUŞTU?” SORUSUNA CEVAPTIR

“KUR’AN’DA KAÇ MELEK HZ. MERYEM’LE KONUŞTU?” SORUSUNA CEVAPTIR

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistler ve onların yerli borazanları aşağıdaki iki âyet arası

KUR’AN SADECE ARAPLARA MI İNDİRİLDİ?

KUR’AN SADECE ARAPLARA MI İNDİRİLDİ?

Muhterem Müslümanlar! Caetani gibi Oryantalistler, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ر

İSLÂM PEYGAMBERİ KUR’AN’I YAZDI MI YA DA BAŞKALARINDAN İKTİBAS MI ETTİ?

İSLÂM PEYGAMBERİ KUR’AN’I YAZDI MI YA DA BAŞKALARINDAN İKTİBAS MI ETTİ?

Muhterem Müslümanlar! Bazı oryantalistler, Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav)’in, Kur’an-ı Ker

KUR'AN-I KERİM'DE ÇELİŞKİ, BİLİMSEL VE TARİHİ HATALAR VAR MI?

KUR'AN-I KERİM'DE ÇELİŞKİ, BİLİMSEL VE TARİHİ HATALAR VAR MI?

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistler Kutsal Kitabımızda âyetlerin birbiri ile çeliştiğini,

HZ. PEYGAMBER’İN GÜVENİRLİLİĞİ VE KUR’AN’IN TEBLİĞ EDİLMESİNDE ONA GÜVENMEMENİN İTİKÂDÎ SONUÇLARI

HZ. PEYGAMBER’İN GÜVENİRLİLİĞİ VE KUR’AN’IN TEBLİĞ EDİLMESİNDE ONA GÜVENMEMENİN İTİKÂDÎ SONUÇLARI

Son zamanlarda Kur’an’ın mahiyetine dair bir takım düşünceler ileri sürülmektedir. Bu kon

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

Sordular: -Hocam, Kur’an’ı anlamadan okumanın faydası yoktur, diyenler var. Bir de bazı ho

KUR’AN’DA TEKZİP KAVRAMI

KUR’AN’DA TEKZİP KAVRAMI

Sözlükte tekzip; Yalanlamak, doğru olmadığını savunmak ve inkâr etmek anlamlarına gelir. T

KUR’AN OKUMANIN SEVABI ÖLÜYE GİTMEZ Mİ?

KUR’AN OKUMANIN SEVABI ÖLÜYE GİTMEZ Mİ?

Değerli Kardeşlerim, Geçenlerde TRT Kurdi’de yayınlanan bir program esnasında bir hemşehrim

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI