Cevaplar.Org

ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

İslamiyetin zuhurunda pek tabii olarak yeni bir dinin gönderilmesi ilk çıktığı bölge olan putperestleri çok rahatsız etti. Müşrikler körü körüne bir mücadeleye başladılar. Bu mücadele ancak kaba kuvvetten ibaretti. İlk müslümanlar akıl almaz boykotlara, vicdana sığmaz zulümlere maruz kaldılar. Cahiliye dönemi denen bu çağ İslamiyetin esaslarına zarar veremedi.


Muhammed Musaoğlu

muhakemat25@gmail.com

2023-07-15 02:15:13

İslamiyetin zuhurunda pek tabii olarak yeni bir dinin gönderilmesi ilk çıktığı bölge olan putperestleri çok rahatsız etti. Müşrikler körü körüne bir mücadeleye başladılar. Bu mücadele ancak kaba kuvvetten ibaretti. İlk müslümanlar akıl almaz boykotlara, vicdana sığmaz zulümlere maruz kaldılar. Cahiliye dönemi denen bu çağ İslamiyetin esaslarına zarar veremedi.

İslamiyetin gelişinden ikinci derece etkilenenler hristiyan ve yahudiler oldu. Önceleri küçük çaplı savaşıldı. Netice alamayınca, müslüman gözüken yahudiler İslamiyete girip, iç karışıklık çıkarıp, İslamiyet'e ciddi zararlar verdiler. Bu işi müslüman görünümlü yahudilerle başardılar. Bir daha da düzelemeyen bu durum, Sünni- Şia, Harici gibi bölünmelere vesile oldu. Sonuçlarının etkisini hâlâ yaşıyoruz.

Daha sonraki asırlarda haçlı seferleriyle yine saldırdılar. Yine zulümler yapıldı, maddi zararlar verildi. Fikri bir zarar söz konusu olamadı. Ehl-i Sünnet denen ekol ile İslamiyetin içerisindeki diğer ekoller arasındaki ayrılıklar devam edip fikri çatışmalar suretinde yirminci asrın başlarına kadar gelindi ve bu halen devam etmektedir.

Bundan bağımsız olarak yahudi ve hristiyanlar yeni bir metod geliştirip oryantalistler vasıtasıyla İslam dinine içerden nasıl zarar vereceklerini anladılar. Bunun üzerine, dört sacayağı üzerinde duran İslamiyetin ayakları bir bir hedef alındı: Önce kıyas, sonra icma yok sayıldı. 

Oryantalistlerin yetiştirdiği yeni nesil hocalar bu fikrin tesiriyle hadisleri önceleri görmezden geldiler. Hadis alimlerinin de kabul ettiği uydurma veya zayıfhadisler veya tevil gerektiren hadisler gösterilerek, epey mesafe aldılar. Sonunda birçoğu hadisleri nerdeyse tamamına yakınını inkar ettiler, işin ehli olmayan halka da inkar ettirdiler.

Akabinde Peygamberin (sav) şahsını sıradanlaştırmaya çalışıyorlar. Maalesef iş orada da durmadı, sıra Kur'ana geldi. Ona tarihsel diyeninden tut, "Resulun kalbine mana olarak ilka edildi, Resul insanlara öyle anlattı" ya kadar çok safsataya sığınıldı, artık Kur'an da sulandırılıyor.

Bu son yüz yılda oryantalistlerin ve içerdeki avanelerinin yaptıkları tarihte yapılanları aratır cinsten oldu. Tarihimizde yanlış fikri ekoller oluşmuştu. Şimdilerde ise müslüman sayısı kadar yeni fikirler oluştu. Herkes istediği gibi Kur'an'ı anlar, istediği gibi yorumlar hâle geldi. Bunun da nihayetinde iş Tevrat'ın on emrine kadar indirildi; Tanrıyı inkar etme, öldürme, çalma ve benzeri gibi basit bir din anlayışı oluşturulmaktadır. 

En nihayet bu iş deizme onun da sonunda ateizme doğru ilerliyor. Fikri sahada diğer ekollerle tarih boyunca mücadele eden ehli sünnette olayı ya anlamıyor ya göremiyor yada tembel veya sadece ezberi olan ve ezberlerini tekrarlayanlardan ibaret. Maalesef oryantalistlerin çalışması sonuç verir hale geldi, durum bundan ibaret.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

İslamiyetin zuhurunda pek tabii olarak yeni bir dinin gönderilmesi ilk çıktığı bölge olan p

UYDURULMUŞ DİN

UYDURULMUŞ DİN

Bütün Müslümanların Kur’an’ı tam anlayıp yorum yapacak derecede bilgili olmaları mümkü

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

Kelime i şehadetin iki parçası birbirine şahitlik ederler, birbirini doğrularlar; İlahlık Nü

NE ARA BU KADAR MATERYALİST MÜSLÜMAN OLDUK

NE ARA BU KADAR MATERYALİST MÜSLÜMAN OLDUK

Tabiatta meydana gelen bu deprem, itikadımızdaki var olan depremi de açığa çıkardı. O kadar

YARINLARDA EYVAH DEMEMEK İÇİN

YARINLARDA EYVAH DEMEMEK İÇİN

Cumhuriyet sonrası aydınları mantıklarını yanlış yere dayandırdıkları için; hem tespit,

CİVANMERTLER ARANIYOR

CİVANMERTLER ARANIYOR

Dinde reform yapmak isterken dini zafiyete uğratmak bir cinayettir, çünkü dinde reform olmaz, be

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme)

Müslim, Birr 144, (2626)

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI