ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

İslamiyetin zuhurunda pek tabii olarak yeni bir dinin gönderilmesi ilk çıktığı bölge olan putperestleri çok rahatsız etti. Müşrikler körü körüne bir mücadeleye başladılar. Bu mücadele ancak kaba kuvvetten ibaretti. İlk müslümanlar akıl almaz boykotlara, vicdana sığmaz zulümlere maruz kaldılar. Cahiliye dönemi denen bu çağ İslamiyetin esaslarına zarar veremedi.


Muhammed Musaoğlu

muhakemat25@gmail.com

2023-07-15 02:15:13

İslamiyetin zuhurunda pek tabii olarak yeni bir dinin gönderilmesi ilk çıktığı bölge olan putperestleri çok rahatsız etti. Müşrikler körü körüne bir mücadeleye başladılar. Bu mücadele ancak kaba kuvvetten ibaretti. İlk müslümanlar akıl almaz boykotlara, vicdana sığmaz zulümlere maruz kaldılar. Cahiliye dönemi denen bu çağ İslamiyetin esaslarına zarar veremedi.

İslamiyetin gelişinden ikinci derece etkilenenler hristiyan ve yahudiler oldu. Önceleri küçük çaplı savaşıldı. Netice alamayınca, müslüman gözüken yahudiler İslamiyete girip, iç karışıklık çıkarıp, İslamiyet'e ciddi zararlar verdiler. Bu işi müslüman görünümlü yahudilerle başardılar. Bir daha da düzelemeyen bu durum, Sünni- Şia, Harici gibi bölünmelere vesile oldu. Sonuçlarının etkisini hâlâ yaşıyoruz.

Daha sonraki asırlarda haçlı seferleriyle yine saldırdılar. Yine zulümler yapıldı, maddi zararlar verildi. Fikri bir zarar söz konusu olamadı. Ehl-i Sünnet denen ekol ile İslamiyetin içerisindeki diğer ekoller arasındaki ayrılıklar devam edip fikri çatışmalar suretinde yirminci asrın başlarına kadar gelindi ve bu halen devam etmektedir.

Bundan bağımsız olarak yahudi ve hristiyanlar yeni bir metod geliştirip oryantalistler vasıtasıyla İslam dinine içerden nasıl zarar vereceklerini anladılar. Bunun üzerine, dört sacayağı üzerinde duran İslamiyetin ayakları bir bir hedef alındı: Önce kıyas, sonra icma yok sayıldı. 

Oryantalistlerin yetiştirdiği yeni nesil hocalar bu fikrin tesiriyle hadisleri önceleri görmezden geldiler. Hadis alimlerinin de kabul ettiği uydurma veya zayıfhadisler veya tevil gerektiren hadisler gösterilerek, epey mesafe aldılar. Sonunda birçoğu hadisleri nerdeyse tamamına yakınını inkar ettiler, işin ehli olmayan halka da inkar ettirdiler.

Akabinde Peygamberin (sav) şahsını sıradanlaştırmaya çalışıyorlar. Maalesef iş orada da durmadı, sıra Kur'ana geldi. Ona tarihsel diyeninden tut, "Resulun kalbine mana olarak ilka edildi, Resul insanlara öyle anlattı" ya kadar çok safsataya sığınıldı, artık Kur'an da sulandırılıyor.

Bu son yüz yılda oryantalistlerin ve içerdeki avanelerinin yaptıkları tarihte yapılanları aratır cinsten oldu. Tarihimizde yanlış fikri ekoller oluşmuştu. Şimdilerde ise müslüman sayısı kadar yeni fikirler oluştu. Herkes istediği gibi Kur'an'ı anlar, istediği gibi yorumlar hâle geldi. Bunun da nihayetinde iş Tevrat'ın on emrine kadar indirildi; Tanrıyı inkar etme, öldürme, çalma ve benzeri gibi basit bir din anlayışı oluşturulmaktadır. 

En nihayet bu iş deizme onun da sonunda ateizme doğru ilerliyor. Fikri sahada diğer ekollerle tarih boyunca mücadele eden ehli sünnette olayı ya anlamıyor ya göremiyor yada tembel veya sadece ezberi olan ve ezberlerini tekrarlayanlardan ibaret. Maalesef oryantalistlerin çalışması sonuç verir hale geldi, durum bundan ibaret.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİR ŞEKİB ARSLAN (1869-1946)-1. BÖLÜM

EMİR ŞEKİB ARSLAN (1869-1946)-1. BÖLÜM

O, Emir Şekib Bin Hamud bin Hasan Yunus Arslan. Hire hükümdarlığı kurucusu olan Tenuhiler sül

HZ. AİŞE’NİN (radiyallahu anhâ) EVLİLİK YAŞINA DAİR

HZ. AİŞE’NİN (radiyallahu anhâ) EVLİLİK YAŞINA DAİR

Batılı inkarcılar ve onların fonladığı çevreler yaman bir çelişki içerisindedirler. Buda,

İSTİKBAL İSLAM’INDIR-1

İSTİKBAL İSLAM’INDIR-1

Gelecekte İslamiyet’in hâkimiyetine işaret eden beşaretler: Kur'an-ı Kerim'in istikbalin hâ

NURDAN VECİZELER-11

NURDAN VECİZELER-11

“İnsanları fikren dalalete atan sebeplerden biri; ülfeti, ilim telakki etmeleridir. Yani me’l

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN “İSMET”İ VE “İSTİĞFAR”I

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN “İSMET”İ VE “İSTİĞFAR”I

Özet: Kulun işlediği günahlardan pişmanlık duyma ve Allah’ın affına sarılma anlamını i

UBEYDULLAH-I AFGÂNÎ İLE SEBÎLÜRREŞÂD İDÂREHÂNESI’NDE BİR MUHÂVERE

UBEYDULLAH-I AFGÂNÎ  İLE SEBÎLÜRREŞÂD İDÂREHÂNESI’NDE  BİR MUHÂVERE

Ubeydullah-ı Afgānî” nâmında bir zât tarafından geçenlerde Kavm-i Cedîd ünvânıyla neş

BALTA HIRSIZI

BALTA HIRSIZI

Bir adam baltasını kaybetmişti, onu komşusunun oğlunun çaldığını sanıyordu. Onun hareketl

TARİHTE İLGİNÇ MAHKEMELER

TARİHTE İLGİNÇ MAHKEMELER

Hukuk tarihinde hayvanların da muhakeme edildiğine sık sık rastlanır. Yalnız inekler, domuzlar

GAZZELİ ŞEHİDİN RÜYASINDAKI TÜRKİYE

GAZZELİ ŞEHİDİN RÜYASINDAKI TÜRKİYE

Hazreti Peygamber şüphesiz mükemmel bir rüya tabircisi idi. Yusuf Aleyhisselam da bu husustaki

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-30

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-30

Nisa: 163: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً “Davud'a da Zebur'u verdik.

KUR’AN’DA HATA OLDUĞUNU SÖYLEMENİN HÜKMÜ

KUR’AN’DA HATA OLDUĞUNU SÖYLEMENİN HÜKMÜ

Muhterem Müslümanlar! Günümüzde birçok ateist veya gayr-ı müslim âyet ve hadisleri okuyara

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

"Nerede olursan ol, Allah'tan kork! Kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap! İnsanlara iyi ahlakla davran!"

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI