MAHMUD PAŞA

Edirne Sarayı’nda bir süre tahsil ve terbiye gördükten sonra 2. Mehmed’in tahta çıkışının ardından ocak ağalığı rütbesine nâil oldu ve İstanbul kuşatması sırasında pâdişâhın yanında bulundu.


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2023-07-15 02:11:59

Edirne Sarayı'nda bir süre tahsil ve terbiye gördükten sonra 2. Mehmed'in tahta çıkışının ardından ocak ağalığı rütbesine nâil oldu ve İstanbul kuşatması sırasında pâdişâhın yanında bulundu.

Zağanos Mehmed Paşa'nın azledilmesinden sonra vezirlik makamına getirilmiş daha sonra da vezîr-i âzam olmuştur. Fâtih Sultan Mehmed'in bizzat çıktığı Mora, Amasra, Sinop ve Trabzon'a yönelik seferlerde, Eflak ve Bosna seferlerinde hep onun yanında bulunmuştur.

Bosna seferinde kendisine danışılmadan Bosna kralı ile anlaşma yaptığı için Fâtih, Mahmud Paşa'ya kızmıştı. Padişah, Mahmud Paşa'ya karşı olan kızgınlığını bir süre için dizginleyerek ona Karaman'dan İstanbul'a yapılacak göçleri düzenleme görevi verdi. Fakat bu faaliyet sırasında bir kısım kimseleri yerinde bırakması, hakkındaki dedikoduların çoğalmasına yol açtı ve vezîr-i âzamlıktan azledildi.

Fâtih'in de bizzat katıldığı Eğriboz adasının fethinde donanma kaptanı olarak gösterdiği başarı üzerine tekrar vezîr-i âzamlığa getirildi. Uzun Hasan ile yapılan Otlukbeli Meydan Savaşı'nda zaferin kazanılmasında pay sahibi olduysa da, rakipleri tarafından gözden düşürüldü ve görevden alındı.

Fâtih, genç yaşta esrarengiz bir şekilde vefât eden oğlu Karaman Vâlisi Şehzâde Mustafa'nın ölümüyle ilgili olarak Mahmud Paşa'dan şüpheleniyordu. Rakiplerinin de tahrikiyle Mahmud Paşa'yı îdam ettirdi. Îdamı özelikle ilim ve sanat erbabı arasında büyük üzüntü ile karşılanmıştır.

Halk tarafından çok sevilen, velâyetine hükmedilen, velî sıfatıyla anılan Mahmud Paşa kaynaklara göre hiçbir Osmanlı vezirinde bulunmayan özelliklere sahipti. Yaptırmış olduğu külliyesindeki türbede medfundur. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hâtun’dan doğan büyük oğl

BÜYÜK ÇARŞI

BÜYÜK ÇARŞI

İki bedestenin çevresinde meydana gelen ticaret merkezidir. Halk arasında Kapalı Çarşı olarak

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldı

HIZIR BEY

HIZIR BEY

İstanbul’un ilk kadısıdır. Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. Sivrihisar’da bir medresede m

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusudur. Vefâ lakabını annesinin adı olan Vefâ'd

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kend

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

İstanbul’un fethinde esir düşen Rumlar’dan olup, saray hizmetine alınmıştır. Enderun Mekt

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuş

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürüle

KALENDERHANE CAMİİ

KALENDERHANE CAMİİ

Kalenderhâne Câmii Fâtih zamanında Bizans kilisesinden çevrilen, Şehzâdebaşı civarında Ve

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol.

Buhari, Rikak 2; Tirmizi, Zühd 25, (2334)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI