Cevaplar.Org

UYDURULMUŞ DİN

Bütün Müslümanların Kur’an’ı tam anlayıp yorum yapacak derecede bilgili olmaları mümkün değildir, mümkün farz edilse bile, bunların her gün karşılaşılan sayısız hadise için dini ilgilendiren kısımlarında çalışmaları hâlinde dünyevî hiçbir meslek icra edemeyecekleri açıktır.


Muhammed Musaoğlu

muhakemat25@gmail.com

2023-06-08 19:14:03

Bütün Müslümanların Kur'an'ı tam anlayıp yorum yapacak derecede bilgili olmaları mümkün değildir, mümkün farz edilse bile, bunların her gün karşılaşılan sayısız hadise için dini ilgilendiren kısımlarında çalışmaları hâlinde dünyevî hiçbir meslek icra edemeyecekleri açıktır.

Bu sebepten dolayı birilerinin çıkıp insanların kafalarını karıştırması çok kolay bir durum haline geliyor; adam çıkıp "hadisler iki yüz sene sonra yazıldı" diyor, "mezhepler yüz sene sonra çıktı" diyor, Zaten din ile rabıtası zayıf olanların, günah işlemede gayet rahat davrananların da işine geliyor, bu sözlere hemen inanıyorlar.

Hele bir de, yüksek perdeden "uydurulmuş din" tabirini kullandıklarında, zihinler tam bulanıyor. Bu sözlerin önce kendi anne babalarına ve de Müslüman topluma, cahil ne yaptığından habersiz kimseler olduğu muamelesini gözden kaçırıyorlar. Bunlardan din adına hayır beklemek saflık olur. Bu tip insanlar önce kendilerine sonra ailelerine daha sonra da topluma saygısı olmayan, aşırı hırslı, aşırı kinli, aşağılık kompleksine sahip insanlardır. 

Eğer bunların niyetleri dine hizmet ise ,dine karışmış olan hurafeleri ayıklamakla uğraşsınlar, hatta ondan önce dinde lakayt olan insanları hedef alıp irşat etmeye çalışsınlar. Hatta itikadı bozuk olanları hedef alıp irşat etsinler. Nerede? Bu çok zor bir iş. Bu işi yapmak, adam yetiştirmek, öyle sadece tenkit ederek hataları papağan gibi tekrarlayarak olmayacağından, ayrıca çok emek gerektirdiğinden, onlar bu işe girişemezler. Zaten gerçek bilgileri de buna yeterli değildir.

Dini kafalarına göre yorumladıklarından, bunların insafı özellikle de bu dine ve bu insanlara hiç şefkatleri yoktur. Bu insafsız adamlar, hep şaz durumları, hep en uç görüşleri cımbızlayıp, saldırıyorlar hatta ve hatta en cahil birinin söylediği veya inandığı bir mevzuyu sanki Ehl-i Sünnet böyle itikat ediyor algısı oluşturuyorlar. Bu çok büyük bir haksızlıktır. "Allah dinini koruyacağını vadetmiştir" dediğimizde, "zaten Kur'an korunmuş" diyorlar. Demek istiyorlar ki İslam'ın geldiği ilk elli sene ile bir de bunların meydana çıktığı son elli senede Kur'an anlaşılmış. Diğer zamanlara çer çöp nazarıyla bakıyorlar.

Bunlara dikkatlice baktığımızda sanki Allah (c.c) bunların mantığını dimağlarından söküp almış. Ama adamlar öyle bir kuruntuyla konuşuyorlar ki ancak onlar Kur'an'ı anlıyor havası oluşturuyorlar. 

Hâlbuki bu gün dinin ibadet kısımları neredeyse hiç kesintiye uğramadan tevatürle bizlere geldiği çok aşikâr olduğu halde, tamamen tevatürle gelen kısımlarını zorlama mantıkla tebdil, tağyir ediyorlar. Mesela namaz konusu tam bir tevatür örneğidir. Söz namaza gelince, "Kur'an'da namaz ifadesi geçmez, salat geçer" diyorlar salatın da dokuz manası var, dua, yardım vs. manalarını ele alıp namaz kılsan da olabilir, kılmasan da olabilir diye ima ediyorlar. Ne yazık, ne hüsran. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Resulullah (sav) sabahlara kadar namaz kılmış, İslam büyükleri hayatlarını bu uğurda feda etmişler... 

Diğer bütün konuları bu şablona vurunca ne kadar cüce, ne kadar art niyetli oldukları hemen anlaşılıyor. Sahi siz bu Kur'an Müslümanlarından bizim Müslüman olarak tanıdığımız büyük zatlar gibi bir hayat tarzı olanına hiç rastladınız mı? Ben şahsen ne duydum, ne rastladım. Allah'ın dinini getiren Peygamberimiz bile en çok ibadet eden daha doğrusu dinini en ince ayrıntısına kadar yaşayan amel eden birisi iken, bunlar çok ufak tefek yaşayarak, çoğu onu da yapmayarak, dikte ile din anlatan, söyledikleri boğazlarından aşağı geçmeyen zalim bir zümre ile karşı karşıyayız.

Ebu Ubeyde şöyle buyurmuş; "Ey Müslümanlar kendi elinizle yapmış olduğunuz bir hizmeti, yine kendi elinizle yıkmayınız."

Biz de onlara diyoruz ki; "kendi elinizle yapmadığınız şeyi, emeğiniz olmayan dini kendi ellerinizle ve dillerinizle yıkmayınız."

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

İslamiyetin zuhurunda pek tabii olarak yeni bir dinin gönderilmesi ilk çıktığı bölge olan p

UYDURULMUŞ DİN

UYDURULMUŞ DİN

Bütün Müslümanların Kur’an’ı tam anlayıp yorum yapacak derecede bilgili olmaları mümkü

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

Kelime i şehadetin iki parçası birbirine şahitlik ederler, birbirini doğrularlar; İlahlık Nü

NE ARA BU KADAR MATERYALİST MÜSLÜMAN OLDUK

NE ARA BU KADAR MATERYALİST MÜSLÜMAN OLDUK

Tabiatta meydana gelen bu deprem, itikadımızdaki var olan depremi de açığa çıkardı. O kadar

YARINLARDA EYVAH DEMEMEK İÇİN

YARINLARDA EYVAH DEMEMEK İÇİN

Cumhuriyet sonrası aydınları mantıklarını yanlış yere dayandırdıkları için; hem tespit,

CİVANMERTLER ARANIYOR

CİVANMERTLER ARANIYOR

Dinde reform yapmak isterken dini zafiyete uğratmak bir cinayettir, çünkü dinde reform olmaz, be

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI