Cevaplar.Org

ZAĞANOS PAŞA

İkinci Murad döneminde saraya alınmıştı ve 2. Murad’ın kızı Fatma Sultan’la evlenmiştir. Güçlü vezîriâzam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı muhâlif olduğu bilinmektedir


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2023-06-08 19:01:54

2. Murad döneminde saraya alınmıştı ve 2. Murad'ın kızı Fatma Sultan'la evlenmiştir. Güçlü vezîriâzam Çandarlı Halil Paşa'ya karşı muhâlif olduğu bilinmektedir.

Zağanos Paşa, 2. Mehmed'in 1444-1446 yılları arasındaki ilk saltanatında genç pâdişâhı daha atak bir siyâset izlemeye teşvik etti. Zağanos Paşa'nın da içinde bulunduğu grup, Varna Savaşı sırasında 2. Murad'ın tekrar ordunun başına çağrılması meselesine taraftar değildi. Ancak Halil Paşa ağırlığını koyarak 2. Murad'ın yeniden ordunun başına geçmesini temin etti. Varna Savaşı'nın ardından Halil Paşa'nın ısrarına rağmen 2. Murad'ın tahta geçmeyerek oğlunu yerinde bırakması Zağanos Paşa'nın önemli bir başarısıdır.

Fakat mücâdele, Halil Paşa'nın 2. Murad'ı yeniden başa geçmeye ikna ederek 2. Mehmed'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanınca, Zağanos Paşa merkezden uzaklaştırılarak Balıkesir'e gönderildi.

2. Mehmed 1451'de ikinci defa tahta çıktığında Çandarlı Halil Paşa'yı vezîriâzamlık makamında tutmuş ancak kısa bir süre sonra Zağanos Paşa'yı da yeniden vezirlik makamına getirmiştir. İstanbul'un fethi hazırlıkları esnasında büyük gayret gösteren Zağanos Paşa, Rumeli Hisarının yapımı işinde mühim bir rol üstlendi.

Fethe muhalefet edenlere karşı dâima 2. Mehmed'in yanında yer aldı. Donanmanın karadan yürütülmesi işinde önemli vazife üstlendi. Fetihten sonra görevinden alınıp îdam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın yerine vezîriâzamlık makamına getirildi. Kızını Fâtih'e vererek onun kayınpederi oldu.

Vezîriâzamlık makamında fazla uzun kalamadı. Aniden azledilip Balıkesir'e sürüldü. Fâtih'in bu tasarrufu, Halil Paşa'ya karşı yapılan hareketin doğurduğu memnuniyetsizliği gidermeye yönelik bir manevra kabul edilir. Zağanos Paşa ilk devşirme asıllı vezîriâzamdır. Türbesi Balıkesir'de yaptırdığı câminin hemen dışında bulunmaktadır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hâtun’dan doğan büyük oğl

BÜYÜK ÇARŞI

BÜYÜK ÇARŞI

İki bedestenin çevresinde meydana gelen ticaret merkezidir. Halk arasında Kapalı Çarşı olarak

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldı

HIZIR BEY

HIZIR BEY

İstanbul’un ilk kadısıdır. Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. Sivrihisar’da bir medresede m

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusudur. Vefâ lakabını annesinin adı olan Vefâ'd

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kend

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

İstanbul’un fethinde esir düşen Rumlar’dan olup, saray hizmetine alınmıştır. Enderun Mekt

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuş

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürüle

KALENDERHANE CAMİİ

KALENDERHANE CAMİİ

Kalenderhâne Câmii Fâtih zamanında Bizans kilisesinden çevrilen, Şehzâdebaşı civarında Ve

AYASOFYA CAMİİ

AYASOFYA CAMİİ

Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken (Hagia Sophia) fetihten sonra şehrin baş c

O halde sabret. Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah'tan korkup sakınanlardır.

Hûd, 49

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 2002) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 2002) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI