Cevaplar.Org

ÇANDARLI HALİL PAŞA

Medreseden yetişti. 1426 tarihinde kazaskerlikten vezîriâzamlığa getirildi. 2. Murad’ın saltanatının sonuna kadar tam selâhiyetle vezîriâzamlık görevini yerine getirdi. 2. Murad’ın 1444’de saltanatı oğlu 2. Mehmed’e bırakmasından sonra da görevini sürdürdü. Fakat çocuk denecek yaşta hükümdar


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2023-05-22 08:10:12

Medreseden yetişti. 1426 tarihinde kazaskerlikten vezîriâzamlığa getirildi. 2. Murad'ın saltanatının sonuna kadar tam selâhiyetle vezîriâzamlık görevini yerine getirdi. 2. Murad'ın 1444'de saltanatı oğlu 2. Mehmed'e bırakmasından sonra da görevini sürdürdü. Fakat çocuk denecek yaşta hükümdar olan 2. Mehmed'in, lalası devşirme Zağanos Mehmed Paşa'nın tesiriyle hareket etmesi onu tedirgin etmeye başladı. Bursa'ya çekilmiş bulunan 2. Murad'a durumu anlattı. Yeni bir Haçlı ordusunun yola çıkması üzerine 2. Murad'ı başkumandan sıfatıyla Osmanlı ordusunun başına geçmek üzere dâvet ettirdi.

Varna zaferi sonrası tekrar Manisa'ya çekilen 2. Murad'ı meydana gelen yeniçeri isyanı üzerine Edirne'ye çağırdı ve tahta geçmesini sağladı. 2. Murad'ın vefâtı üzerine Şehzâde Mehmed'in tahta çıkmasından sonra vezîriâzamlık makamında kalmayı başardı. Ancak Zağanos Paşa'nın Balıkesir'den Edirne'ye dönmesiyle iki devlet adamı arasındaki çekişme tekrar ortaya çıktı.

İstanbul muhasarasında o da pâdişâhın yanında yer aldı. Fakat yeni bir Haçlı ittifakına sebep olabilecek İstanbul kuşatmasından endişe duyuyor ve bâzı şartlar içinde zaman zaman kuşatmanın kaldırılması teklifinde bulunuyordu.

 2. Mehmed, vezîriâzamının düşünceleri hilâfına, Zağanos Paşa ile Molla Gürânî ve Akşemseddin'in tavsiyelerine uyarak İstanbul muhasarasına devam etti. İstanbul'un fethinden hemen sonra (30 Mayıs) azledildi. Kırk gün sonra da îdam edildi. Kabri sonradan oğlu İbrâhim Paşa tarafından İznik'te Yeniçarşı caddesinde bulunan türbesine nakledildi.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HIZIR BEY

HIZIR BEY

İstanbul’un ilk kadısıdır. Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. Sivrihisar’da bir medresede m

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusudur. Vefâ lakabını annesinin adı olan Vefâ'd

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kend

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

İstanbul’un fethinde esir düşen Rumlar’dan olup, saray hizmetine alınmıştır. Enderun Mekt

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuş

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürüle

KALENDERHANE CAMİİ

KALENDERHANE CAMİİ

Kalenderhâne Câmii Fâtih zamanında Bizans kilisesinden çevrilen, Şehzâdebaşı civarında Ve

AYASOFYA CAMİİ

AYASOFYA CAMİİ

Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken (Hagia Sophia) fetihten sonra şehrin baş c

FATİH CAMİİ VE KÜLLİYESİ

FATİH CAMİİ VE KÜLLİYESİ

İstanbul’un fethinden sonra yapılan ilk selâtin câmii ve külliyedir. Fetihten sonra çok hara

GEDİK AHMET PAŞA

GEDİK AHMET PAŞA

“Gedik” lakabının, kale açmak, kale tâmir veya inşa etmekteki maharetine dayandığı kayde

MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ

MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ

Sadrazam Mahmud Paşa’nın kendi adıyla anılan semtte inşa ettirdiği külliye, şehrin fetihte

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI