NE ARA BU KADAR MATERYALİST MÜSLÜMAN OLDUK

Tabiatta meydana gelen bu deprem, itikadımızdaki var olan depremi de açığa çıkardı. O kadar dünyevileştik ki, bütün olayları sadece tek hayat varmışçasına yorumlar yaptık, yani dostlar farkına varmadan materyalist olduk. Oysa Kur’an bize; tevhidi emrediyordu. Hani muvahhittik, hani her şey Allah’tandı. Yeri, göğü ve içindekileri yaratan Allah’tı. Bir deprem her şeyi açığa çıkardı.


Muhammed Musaoğlu

muhakemat25@gmail.com

2023-05-08 06:32:31

Tabiatta meydana gelen bu deprem, itikadımızdaki var olan depremi de açığa çıkardı. O kadar dünyevileştik ki, bütün olayları sadece tek hayat varmışçasına yorumlar yaptık, yani dostlar farkına varmadan materyalist olduk. Oysa Kur'an bize; tevhidi emrediyordu. Hani muvahhittik, hani her şey Allah'tandı. Yeri, göğü ve içindekileri yaratan Allah'tı. Bir deprem her şeyi açığa çıkardı.

Bakın Müslüman görünen materyalistler; sebepler bir perdedir. Allah tekvini kanunları koyandır, ama aynı zamanda uygulayandır. Her an, her şeyi O yaratır. Sebebi de, sonucu da aynı anda yaratır. Kimse fay hattını inkâr edemez, etmez. Sebeptir, elbette zemin etüdü yapmalıyız, elbette depreme dayanıklı binalar yapmalıyız, bunda faydalar var şüphesiz. Bilime göre yeryüzünde on ve üzeri deprem olursa insan yapısı hiçbir şey deprem olan bölge ve civarında kalmaz. Sebep olarak el an bu düzen yer kürede hazır. Rabbim muhafaza buyursun bu kanun işletilince o zaman ne denilecek acaba? 

Uzaktan bakıldığında ufukta gökyüzü ile tepeler bitişik gibi görünür. Fakat tepeye çıkınca anlaşılır ki, gökyüzü ile yeryüzü arasında sonsuz bir mesafe vardır. Bu örnekte olduğu gibi, uzaktan, yani sorgulamadan, zahirî bir nazarla bakıldığında, sebepler ve sonuçlar bitişik gibi görünürler. Fakat yaklaşınca, yani kasdî bir nazarla bakıp sebebin özelliklerini sorgulayınca, gerçekte sebep ile sonuç arasında uzak bir mesafenin olduğu fark edilir.

Bütün zâhirî sebepler, yalnız birer perdedirler, icatta da hiç tesirleri yoktur, emir ve iradesi olmazsa, hiçbir şey, hatta hiçbir zerre hareket edemez itikadımız budur. Burada Mahmut Kısa'nın kısa tefsirinden bir ayet naklediyorum:

O hâlde, ey Müslüman! Allah'ın egemenliğini reddederek adım adım bu korkunç âkıbete yürüyen inkârcılara de ki: "Sizi gökten indirdiği ve yerden çıkardığı nîmetlerle besleyen kimdir? Yâhut kimdir, bu nîmetlerden yararlanmanızı sağlayan kulaklara ve gözlere hükmeden ve görme, işitme, hissetme gibi hârika yetenekleri size bağışlayan? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kimdir? Dün ortada yokken bugün bir bitki, bir hayvan, bir insan meydana geliyor. Bir yandan alınan gıdalar vücudunuzda hayata dönüşürken, öte yandan bir süre sonra onlar da canlılık özelliğini kaybedip ölüyor ve bu mükemmel sistem, hiç aksamadan sürüp gidiyor. Söyleyin, ölüm ve hayat gibi birbirine tamamen zıt iki olguyu birbirine dönüştüren kudret kimdir? Ve kimdir, bunlar gibi daha nice olayların ve oluşların yönetimini elinde tutan, varlıkları şaşmaz kanunlara bağlı kılarak, evrendeki muazzam sistemi sevk ve idare eden?" Bu can alıcı sorular karşısında, en inatçı kâfirler bile gerçeği itiraf etmekten kendilerini alamayacak ve "Evet, bütün bunları yapan ve yaratan Allah'tır!" diyecekler. O zaman sen de onlara de ki: "Öyleyse, hâlâ kötülükten, zulümden, inkârcılıktan sakınmayacak mısınız?" (Yunus; 31) 

Gibi ayetlerden de anlaşılacağı gibi her an sebebi sonucu yaratan Allah'tır. Materyalizmde ise ana hatlarıyla maddenin kâinatta köklü ve biricik gerçek olduğu ve kâinattaki her şeyin ve herkesin maddeden çıkıp, maddenin kanunlarına mahkûm olduğu; maddenin sınırlarının dışında varlığın söz konusu olmadığı iddialarına dayanır maalesef bu gün Müslümanlar bu haldedir,

Tabi bu işi iyi niyetli olarak yapanlar güya Allah'ı deprem ve benzeri sorumluluktan kurtarmak adına bu itikatsızlığı yapıyorlar, farkında bile değiller birçok ilahiyatçı, imam ve dindarlar aynı konumdalar maalesef, bakın ayette Rabbimiz ne buyuruyor:

"Ama bu zâlimler, Sâlih'in uyarılarını hiçe sayarak onu yalanladılar ve Allah'a itaatin simgesi olan deveyi hunharca boğazladılar. Bunun üzerine Rab'leri, günahlarından dolayı azâbı başlarına geçirerek orayı yerle bir etti!

Hem de, bu işin sonucundan zerrece korkmadan! Çünkü O'nun üstünde O'nu sorumlu tutacak, O'na zarar verebilecek hiçbir kuvvet ve kudret yoktur."

Şems suresi 14-15 ayetinin kısa izahı ile mülkün maliki mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Bize düşen hem dünya hesabına hem ahiret adına olaylara bakmaktır Ölenler mümin ise şehit hükmünde, malları sadaka hükmünde olduğu için, bu gün zulüm görünen olay ahirette onlara büyük mükâfat olacaktır. "Bir şeyi muhafaza ettin, ezberledin ama, bir çok şey senden kayboldu" darb-ı meselini unutmayalım. Allahı muhafaza adına farkına varmadan yoldan çıkmayalım, bunun bir ötesi deizmdir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

İslamiyetin zuhurunda pek tabii olarak yeni bir dinin gönderilmesi ilk çıktığı bölge olan p

UYDURULMUŞ DİN

UYDURULMUŞ DİN

Bütün Müslümanların Kur’an’ı tam anlayıp yorum yapacak derecede bilgili olmaları mümkü

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

Kelime i şehadetin iki parçası birbirine şahitlik ederler, birbirini doğrularlar; İlahlık Nü

NE ARA BU KADAR MATERYALİST MÜSLÜMAN OLDUK

NE ARA BU KADAR MATERYALİST MÜSLÜMAN OLDUK

Tabiatta meydana gelen bu deprem, itikadımızdaki var olan depremi de açığa çıkardı. O kadar

YARINLARDA EYVAH DEMEMEK İÇİN

YARINLARDA EYVAH DEMEMEK İÇİN

Cumhuriyet sonrası aydınları mantıklarını yanlış yere dayandırdıkları için; hem tespit,

CİVANMERTLER ARANIYOR

CİVANMERTLER ARANIYOR

Dinde reform yapmak isterken dini zafiyete uğratmak bir cinayettir, çünkü dinde reform olmaz, be

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI