Cevaplar.Org

CİVANMERTLER ARANIYOR

Dinde reform yapmak isterken dini zafiyete uğratmak bir cinayettir, çünkü dinde reform olmaz, belki hurafattan tecerrüt adına bir çalışma olabilir. Hurafat elbette temizlenmeli ve bu bir ameliyat hassasiyetiyle yapılmalıdır. Çünkü ameliyatta hastalıklı uzvun tedavisine yoğunlaşmak gerekirken diğer uzuvlara ilişildiği takdirde tedavi maksadını kaybedip farklı marazlara sebebiyet verecektir


Muhammed Musaoğlu

muhakemat25@gmail.com

2023-03-15 12:09:45

Dinde reform yapmak isterken dini zafiyete uğratmak bir cinayettir, çünkü dinde reform olmaz, belki hurafattan tecerrüt adına bir çalışma olabilir. Hurafat elbette temizlenmeli ve bu bir ameliyat hassasiyetiyle yapılmalıdır. Çünkü ameliyatta hastalıklı uzvun tedavisine yoğunlaşmak gerekirken diğer uzuvlara ilişildiği takdirde tedavi maksadını kaybedip farklı marazlara sebebiyet verecektir. Bu yüzden ameliyat ehli tarafınca gerçekleştirilmelidir.

Ameliyatın doktora mahsus bir meslek olması gibi, dinde uzmanlar âlimlerce biz halkın kafasını karıştırmadan bu işin gerçekleştiilmesi samimi müminlerin isteğidir.

Esas mesele samimi olanla art niyetli olanı ayırt edebilmektir. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu bir çocuğa annelik iddiasında bulunan iki kadından gerçek anneyi ayırt eden Hazreti Süleyman edasıyla yapmalıyız.

Öncelikle işin ehli olmayan insanları, hatta konuyla ilgili bilgisi bulunmayan vatandaşları dahi gazete köşelerinde, basında, sosyal medyada olayın içine çekenleri dikkatli bir surette tetkik etmeliyiz. Bunların bir kısmı maksatlıdır, rastlantısal hareket etmezler. 28 Şubat ve benzeri sosyal olaylar neticesinde tezahür ederler.

Diğer bir kısım ise cahil dost veya nerede ne şekilde konuşulacağını bilmeyen, söyledikleri sözlerin dine faydalı mı zararlı mı olduğunu hesaplamadan konuşan saf kimselerdir. Bunlar kimi zaman ahmaklıktan, kimi zaman başkalarına duydukları kinden, kimi zaman da meşhur olma arzusundan ve daha nice sebepten bu olayları körüklemektedirler.

Eğer bu kişilerin samimi olduğundan eminsek onlara yapıcı ikazlarda bulunmamız gerekir. Zira Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Din nasihattir."(Müslim, İmân, I, 74.)

Zaten bazı hurafe ve yanlış uygulamaları öne sürüp yaraya neşter atarak din anlatılmaz, zira bu, apse yapmış yeri patlatmak gibi, başka arızalara sebebiyet verecektir. Eğer bunlarda biraz akıl ve vicdan bulunsa, hasta bünyeye önce antibiyotik verip çıbanı zayıflattıktan sonra müdahale ederler. Demek samimi olmak da her zaman yeterli değildir.

Mevcut olan üçüncü bir grup ise; dinde samimi, metot da sağlam, akaitde düzgün insanlardır ki, bunları da iki farklı bölümde inceleyebiliriz; Bunların birincisi, işi bilen kimselerdir. Bazı platformlarda kendilerini ön plana çıkarmadan konuları anlatıp düzeltmek için yetersiz bir çaba harcarlar. Tembeldirler, zaten doğruyu bilmenin rahatıyla az gayret ederler, İkinci kısım ise, daha hırçın olmasına karşın daha az bilgili kimselerdir. Bunlar da çok emek vermeden, yalnızca söylemleriyle problemi düzeltmek isterler. Bu ise sonuç olarak ciddi bir netice vermez. Bu iki grubun ortak özellikleri ise çok tembel oluşları ve hamiyet duygularının zayıf olmasıdır.

Şimdiye kadar çizdiğimiz tablo pek iç açıcı değil. Peki sorunu çözmek için ne yapmamız lazım? Kısaca bahsedecek olursak öncelikle bu işin bir ekip işi olduğu herkes tarafından çok iyi anlaşılmalıdır. Enaniyet, benlik, tarafgirlik, bizim cemaat, bizim tarikat gibi bütün kavramlar kesinlikle bir kenara bırakılmalı, taassuptan arınmış şekilde oryantalist ve ahmak tayfalara cevap kavuşturma mantığından uzaklaşılmalıdır. Zira o alan tıpkı mayınlı bir tarla gibidir, oraya giren oradan çıkamaz. Demek ki ahmak tayfadan uzak durarak ve de hiç korkmadan çekinmeden, samimi şekilde var olan hurafatlar, eksiklikler, yanlış anlamalar ve mecazlar tespit edilip, işin ehillerinin bir araya gelerek "yanlış olan budur, doğru olan ise şu" denilip İlahiyat, imam hatip, cemaatler ve din gönülleri vasıtasıyla sonuç bir ilaç tedavisi gibi topluma sunulmalıdır.

Bu yapılırken müşrikler, münafıklar ve ateist zihniyetlerin karıştırdığı Kader ve Hazreti peygamberin evlilikleri gibi konuların direk olarak ele alınmamasına özen gösterilmelidir. Zan, şüphe ve vesveselere sebebiyet veren anlayışların nereden ve ne şekilde meydana geldiği bilinmeli ve oralardan düzeltme yoluna gidilmelidir.

Eğer biz böyle tembel tembel oturup sadece onların bizi çektikleri alanlarda onlara cevap yetiştirmeye çalışırsak kısır döngüye düşeriz ve netice alınamaz. Aşağı yukarı 2000 li yılların başından beri uç gösteren, varlığını hissettiren bu yapıların tuzağına düşmüş oluruz. Hali âlemin dahi şahit olduğu gibi onlar vazifelerini mükemmel yaparken hatta ciddi komisyonlar kurarken -internette bunun çok misalleri vardır-biz münferit olarak hareket edersek ayrı ayrı toprağa düşen su damlası gibi toprakta emilmeye mahkûm oluruz.

Diyebilirsiniz ki; Rabbimiz muhafaza eder, dini zaafa uğratmaz. Doğrudur ama yine Rabbimiz bu işe ehil olmayan bizleri götürür, ehil olan başkalarını getirir. Bizim de bu işten bir hissemiz olmaz. Çünkü sünnetullah böyle câridir. Bu işte ben de varım, ben de bu işte emek vermek istiyorum diyen babayiğitler ve civanmertler aranıyor.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

ORYANTALİSTLERİN YÜZ YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

İslamiyetin zuhurunda pek tabii olarak yeni bir dinin gönderilmesi ilk çıktığı bölge olan p

UYDURULMUŞ DİN

UYDURULMUŞ DİN

Bütün Müslümanların Kur’an’ı tam anlayıp yorum yapacak derecede bilgili olmaları mümkü

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

Kelime i şehadetin iki parçası birbirine şahitlik ederler, birbirini doğrularlar; İlahlık Nü

NE ARA BU KADAR MATERYALİST MÜSLÜMAN OLDUK

NE ARA BU KADAR MATERYALİST MÜSLÜMAN OLDUK

Tabiatta meydana gelen bu deprem, itikadımızdaki var olan depremi de açığa çıkardı. O kadar

YARINLARDA EYVAH DEMEMEK İÇİN

YARINLARDA EYVAH DEMEMEK İÇİN

Cumhuriyet sonrası aydınları mantıklarını yanlış yere dayandırdıkları için; hem tespit,

CİVANMERTLER ARANIYOR

CİVANMERTLER ARANIYOR

Dinde reform yapmak isterken dini zafiyete uğratmak bir cinayettir, çünkü dinde reform olmaz, be

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Hicr Suresi,9 (Mürşid 3.1'den alınmıştır)

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, syf. 101

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI