BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-3. KISIM

İbrahim Edhem tacı terk etti, Hallac-ı Mansur canı terk etti, Bu yolda niceler malı terk etti, Bir âsa, bir aba geçti kervâne.


2022-10-22 08:30:50

İbrahim Edhem tacı terk etti,
Hallac-ı Mansur canı terk etti,
Bu yolda niceler malı terk etti,
Bir âsa, bir aba geçti kervâne.

Canı terketmeyen cânanı görmez,
Maşuku da gören ebedi ölmez,
O âleme giden bir daha dönmez,
Kimi nâre düşer, kimi cinâne.

Aceb ne olacak bizim halimiz?
Hakk'a lâyık var mı bir âmalimiz?
Bu fani dünyaya katı dalmışız,
Gece gün koşarız kâr u kesbine.

Ebedi vatana yok bir hazırlık,
Ömür sermayesi geçiyor yazık.
Bizi irşâd etse bir tabib hâzık,
Yüzümüz ak gitse Fahr-i Cihâne.

Mürşid-i kâmildir Bediüzzaman,
Gençlerin kalbini doldurdu îman,
Kibrit-i Ahmer'dir, hem lütf-i Yezdân,
Kurban olsam ayağının tozune.

Bu zatı görmeğe ben arzuladım,
Fatih'te dediler gittim, aradım,
Bir iş mâni oldu konuşamadım,
Beni sokmadılar onun yanine.

O zaman da arttı içimde merak,
Beni isyânım mı eyledi ırak?
Her halde bir kusur var bize mutlak,
Kabul eylemedi beni yanine.

 

Sohbetine niçin oturamadım?
Derdime bir derman ben bulamadım?
Daha o kapıya yanaşamadım,
Merakımdan gönlüm oldu virâne.

Aradan böylece geçdi bir müddet,
Dediler buradan eyledi avdet,
Ben görüşmeye etmiştim gayret,
Bakınız bu iş de kerâmetine.

Şişli'den öteye çıktı karşıme,
Mübarek elini sürdü başıme,
Çok pîrler görmüştüm ben bu yaşıme,
Hayran oldum heybetine, nurine.

Çok şükür bir defa görüşmüş oldum,
Gam keder kalmadı ferahla doldum,
O Nur'un feyziyle feyizyâb oldum,
Sandım ki yeniden geldim cihâne.

Bu büyük zatlarda başka hassa var,
Kalbi agâh olan onları anlar,
Her bir sözlerinden cevâhir damlar,
Ariflerin akıl ermez sırrıne.

Onların vücudu nura kalbolmuş,
Bir üns kokusu var onlara dolmuş.
Hangi pîrin yüzü sararmış solmuş,
Arif olduğuna o bir nișâne.

Bediüzzaman'ın yüzü nurânî,
Vücut orta boylu, dimdik gerdani,
Kendi tetik gibi bir harp arslanı,
Görenler demez ki bu var doksane.

 

Tercüme-i halini okurken insan,
Gözüm yaşlanıyor hakikat inan,
İdamına bile vermişler ferman,
Esir düşmüş iken Moskof harbine.

Nikola'ya bile doğru kalkmamış,
Baş kumandanını hiç tanımamış,
Hak'dan başkasına minnet etmemiş,
Küfre hürmet yoktur, İslâm dinine.

Bu sebepten ona idâm verdiler,
Çarlığı tahkir ettin dediler,
Özür dile diye buna dediler,
Aldırış etmedi idâm emrine.

Hükmün infazına gelince nöbet,
Namaz kılmak için istedi müddet,
Zahir olacak or'da kerâmet,
Hüdâ korku vermez velilerine.

İki rek'at or'da kıldı bir namaz,
Kalben mâbuduna eyledi niyâz,
Dergâhtan duâsı onun reddolmaz,
Baş kumandan hemen geldi yanine.

Seni affeyledim, sen de affeyle,
Dinine sahipsin anladım öyle,
Özürler diledi kumandan böyle,
Allah korku verdi onun kalbine.

Bütün ömrü böyle acaip geçmiş,
İklimler, ülkeler durmamış, gezmiş,
Devr-i sâbık ona çok eziyyet etmiş,
Onları yazarsam sığmaz divâne.

 

Bediüzzaman'a var muhabbetim,
Onu arzetmeğe yokdur kudretim.
Gece gündüz yazsam yetmez takâtim,
Ben meddah olamam onun şânine.


Benim haddim midir bunları anmak?
Bu büyük zatlara medhiye yazmak.
Biz bir kemter, ednâ dergâhden ırak,
Düşmüşüz girdâb-ı bahr-i isyâne.

 

Olur ki eser bir seher yeli,
Bu fakire biri uzatır eli,
Kâmiller her kime takarsa teli.
Alıp götürürler doğru cinâne.

İntisâb etmişim Abdülhâkim'den(*)
Onun sürüsünün kıtmıriyim ben.
Kervân ilerledi, geri kaldım ben,
Şaşırdım yolumu düştüm yabane.

Ya Rabbi Hafız'ı mağfiret eyle,
Gece gündüz sana yalvarır böyle.
Reddedersen halim ne olur öyle,
Habibin aşkına atma nirâne.

Hafız Edhem sever Halık dostuni,
Nice velilerin sermiş postuni.
Abdülhâkim'in de öpmüş destini,
Mensubum onun tarikatine.

Âcizane bunu eyledim tamam,
Bütün müminlere ederim selâm.
Rabbim mûinimiz olsun vesselâm,
Doyarız birbirinden darüs selâme.

 Kaynak

İbrahim Ethem Güler(1914-1994)

Üç Eser

Dizerkonca matbaası, İst. 1971

Dipnotlar 

(1) Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-3. KISIM

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-3. KISIM

İbrahim Edhem tacı terk etti, Hallac-ı Mansur canı terk etti, Bu yolda niceler malı terk etti

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-2. KISIM

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-2. KISIM

Eserlerini fahri yazdılar, Masonlar bu yüzden gayet azdılar, Gece gündüz durmadan kuyu kazdı

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-1. KISIM

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-1. KISIM

Kadir Mevlâm ne insanlar yaratmış. Serdâr etmiş müminlerin üstüne. Onun hikmetine akıl er

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNE SESLENİŞ

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNE SESLENİŞ

Ümitler gözler sende, sen ki bir çığır açtın; Ömür boyu yaşadın, ne usandın, ne kaçt

NUR TALEBELERİ

NUR TALEBELERİ

Çocuklar gibi el ele, Irmaklar gibi şelale, Koşup coşup taşarak, Oldular Nur’dan kale.

İRİ BİR GÜL

İRİ BİR GÜL

Memnun kalmamış halden, durumdan, İri gül, yola çıkmış, Erzurum’dan. Daha çocukmuş gid

BAYRAM YÜKSEL AĞABEY

BAYRAM YÜKSEL AĞABEY

Biri var şurada biri, Dershaneciliğin piri. Nerde diye sormayın, Boş işlerle yormayın.

ZÜBEYİR AĞABEY

ZÜBEYİR AĞABEY

Hele bakın bu sese Üstat girince hapse Kendini ihbar etti, Üstat’ın yanına gitti.

BİR TALEBEM

BİR TALEBEM

Bir talebem, İmanını kaybetti, Öleceğimi sandım, Mahvoldum, yandım,

KATRAN AĞACI

KATRAN AĞACI

Ey hazin Katran Ağacı, Seni kesmek pek acı. Seni kesen testere, Pişman oldu kaç kere!

KOCA ÇAM DAĞI

KOCA ÇAM DAĞI

Said Nursi’nin dağ başındaki evi, Ne demir var, ne beton var, ne çivi; İçi dal, dışı

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

Gece içinde öyle bir saat vardır ki, müslüman olan herhangi bir kimse, dünya ve ahiret hususlarında Allah'dan bir hayır isterken duasını ona denk düşürürse, Allah; muhakkak istediğini kendisine verir.

Müslim, Ravi[Cabir (r.a.)]

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI