BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-2. KISIM

Eserlerini fahri yazdılar, Masonlar bu yüzden gayet azdılar, Gece gündüz durmadan kuyu kazdılar, Kendileri gark olsun yerin dibine.


2022-08-15 22:49:11

Eserlerini fahri yazdılar,

Masonlar bu yüzden gayet azdılar,

Gece gündüz durmadan kuyu kazdılar,

Kendileri gark olsun yerin dibine.

 

Din, ahlâk, fâzilet gösterdiği yol.

Ezelde yüklenmiş imanı çok bol.

Her kime o zat uzatırsa kol,

İman nuru onun dolar kalbine.

 

Başka şeyhler gibi inâbe vermez,

Gönüller fetheder kimseler görmez,

Nur talebeleri bitmez tükenmez,

Yayılmıştır bunlar cümle cihâne.

 

Tuttukları yol, Kur'ân yoludur,

Onların kalbleri îman doludur,

Bu zümre milletin hangi koludur?

Onu açıklamak lâzım meydane.

 

Tarikat, cemiyet, partileri yok,

Masonlar gibi de locaları yok,

Hiçbir teşekküle kayıtları yok,

Sarılmış cümlesi Kur'ân yolune.

 

Siyasete bunlar asla karışmaz,

Muhalif işlere biri yapışmaz,

Gayri meşrû işe zaten çalışmaz,

Mûtidir cümlesi üstadlerıne.

 

Her yerde vardır nur talebesi,

Gençlik Rehberini okur cümlesi,

Üniversitenin birçok kimsesi

Mâlik oldular ilm ü irfâne.

 

Ya niçin bu zata hücum ettiler?

Zindandan zindana çekip attılar,

Çifte nöbetçiler ona kattılar,

Bir ferd sokmadılar onun yanına.

 

Bunun hikmetini mü'minler anlar,

Burada yazmağa ne lüzumu var.

Her şey malûmdur ki, mutlak zıddı var,

Nur ile zulmet de gelmez yan yane.

 

Böyle kurulmuştur bu çarh-ı felek,

Kimi şeytan olur, kimisi melek.

Ezelde bu işler olması gerek,

Gelmişiz burada biz imtihâne.

 

Herkes nasibini elbet alacak,

Cennet cehenneme kimler dolacak?

Münkirler, mü'mine düşman olacak,

Hak zâhir olacak mahşer yerine.

 

Vâris-i Enbiyâ Bediiizzaman,

Onun eserleri tefsir-i Kur'ân,

Bugün Türkiye'de odur nur saçan,

Din düşmanları kudursun yine.

 

Doksan yaşında bir pîr-i fâni,

Has elhas olmuş sâfi nurâni,

İlim deryâsının bahr-i ummani,

Risâle-i Nurlar işte meydane.

 

Yüz otuzdan fazla te'lifatı var,

Okuyan mü'mine feyizler saçar,

Hele bir eser var, ismi: «Zülfikâr»

Din düşmanlarının vurur beynine.

 

Pakistan'a kadar eser yayıldı,

Gaflet uykusundan çoğu ayıldı,

Mucizevî eser gören bayıldı,

Yeniden bir nur saldı cihâne.

 

Risâle-i Nur'dan okuyan kimse,

Yolunu şaşırmaz eğer mü'minse,

Zındıklar, dinsizler mûcize görse

Ebû Cehil gibi yine fayda ne.

 

Veysel Karanî Yemen'den gelir,

Muhammed aşkına canını verir,

Bu bir esrârdır ki, erenler bilir

İlimle, tahsille gelmez meydana.

 

Bediüzzaman'da o âşiklerden,

Onun çün pervâsı yokdur kimseden,

Bir mü'min eğer ki geçerse serden,

Metelik vermez cümle cihâne.

 

Hâlık'dan korkan, kimseden korkmaz,

Lâkin bu söz öyle lâf ile olmaz,

Her kimin kalbine mâsiva dolmaz,

İşte o kendini atar meydane.

 

Bu yolda kelleyi vermiş niceler,

Hâlık dostlarını imtihân eder.

Dünya malını her kim çok sever,

Aşkullah onun girmez kalbine.

 

Bu işlerin altı doludur hikmet,

Kolay alınmıyor, biliniz cennet.

Büyük veliler çekti çok zahmet,

Ne âbid, zâhidler düşmüş zindane.

-devam edecek-

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

"Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."

Mü'min, 19

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI