MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2022-08-01 09:08:25

YEDİNCİ ŞÜPHE:
Mealciler şöyle diyorlar: "Kur'an'ı Kerim bizi birlik ve beraberliğe, ümmetin birliğine, safların birleştirilmesine ve bunun önündeki bütün engelleri kaldırmaya teşvik ediyor. Bu sebeple vücutların birleştirilmesi ve büyük bir ağacın altında gölgelendirilmesi, Müslümanları parçalayan sünnetten, İslâm'a ve Müslümanlara komplo kuran hadis cinsinden bu birliği gerçekleştirmenin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekir."
CEVAP:
Zavallıların bu sözleri mesnetsiz bir iddiadır, yalandır ve iftiradır. Çünkü eğer dinden sünnetin çıkartılmasıyla saflar birleşmiş olsaydı, mealciler birleşirdi, sınırlı bir müddet içinde onlar farklı gruplara ayrılmazlardı ve liderlerinin ağzından farklı farklı görüşler çıkmazdı.

 Onların da bildiği bir gerçeğin örneği olarak namazı ele alalım: Onlardan kimisi "namaz beş vakit eda edilir" der. Kimisi "dört" der. Kimisi "üç" der. Kimisi de gece ve gündüz iki defa kılınacağı söyler. Bu görüşlerin her biri, bunun Kur'an'ın namazı olduğunu iddia eder. Gerçekte onların karakterleri, Allah'ın şeriatına itaat etmeye ve ona bağlanmaya razı değildir. Çünkü bu, onların arzularına nail olmalarına ve ucuz şöhret peşinde koşmalarına engeldir. Yahudiler nasıl kitaplarının lafzını tahrif etmişlerse bunlar da Kur'an'ın manasını tahrif ediyorlar ve Kur'an'a yanlış mana/meal veriyorlar.
Ya Rabbi bizleri doğru yoldan ayırma. Amin.
Kardeşiniz Molla Musa Celali

MEALCİLERİN HADİS HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARIN CEVAPLARI
8. ŞÜPHE:
Hadisin Resulullah (s.a.s)'a nisbetini sabit kılarak korunma sebepleri, araştırma ve kesinlik şartları yeterince yerine getirilmemiştir. Bundan dolayı subuti yani Hz. Peygambere ait olması Kur'an gibi kesin değildir. Bu durumda olan bir şeyin teşrii kaynağı ve dinin esası olması uygun değildir.Çünkü hadisin tedvini hem gecikmiştir, hem de önü nakledenlere güvenilmemektedir. Hicri 3. Asıra kadar işitme yoluyla kulaktan kulağa nakledildi.
CEVAP:
Bunların iddiaları yalan ve iftiradır. Çünkü hadisin tedvinine daha Hz. Peygamber hayatta iken başlanmıştır. Peygamberimiz anlaşmalar, meliklere ve devlet başkanlarına gönderilen mektuplar ve zekat nisapları gibi hadisin bazı bölümlerini tedvin etmiştir. Buna ilaveten Sahabiler de Onun hadisinden bazı parçaları derlemişlerdir. Mesela; Abdullah İbn Amr İbn el-As'ın Sahifetu"s-Sadıka isimli bir tedvini vardır. Ebu Hureyre'nin tedvini Muhammed Hamidullah tarafından bastırılmıştır. Bütün bu deliller bize hadisin Peygamber (s.a.s)'in zamanında ve onun getirdiği dinin ilk taşıyıcıları zamanında tedvinini tasvir eden açık bir belge sunuyor.

Sonra tedvin bayrağını Hasan-ı Basri, Muhammed Bakır İbn Ali, Mekhul eş-Şami, Kays İbn Saad, Heman b. Münebbih ve Zührî gibi çok sayıda tabiin taşıdı. Sonra onları hicret yurdunun imamı İmam-ı Malik, Muhammed İbn İdris eş-Şafii ve İmam Ahmed gibi imamlar izledi. Son olarak İmam Buharı ve arkadaşları geldi. Mealcilerin zannettikleri gibi tedvin faaliyeti çok gecikmiş değildir. Onların hadisin geciktiği iddiası, kabul edilemez bir iddiadan öteye geçemez. Deliller bunun aksini ispat ediyor.
Hidayete tabi olanlara selam olsun.
Kardeşiniz Molla Musa Celali

Ey samimi alimler! Ey insaflı hocalar! ve ey müderrisler!
Şunu bilin ki:
Bu çağımızda bazı insanlar dosdoğru olan İslâm dinini değiştirmek, bozuk düşüncelerine göre başka bir din inşa etmek ve değersiz heva- heveslerinin gereklerini yerine getirmek istiyorlar. Onların geçersiz davalarını reddetmek, batıl sözlerini yermek için birleşiniz.

Onların batıl davalarına çalışmalarının sebebi; dini zayıflatmak, değersiz mezheplerinde bağnazlık yapmak, bazı liderlerin arzularına uymak, istediklerini kötülemek, rızık( para) elde etmek, cehalete yenik düşmek veya insanlar arasında meşhur olmaktır.

Alime düşen sorumluluk; ilmini ortaya çıkarmaktır. Şayet ilmini izhar etmezse Allah'ın, Meleklerin ve tüm insanların lanetine uğrayacaktır.

Ya Rabbi bizi ve bizden önce iman üzerinde geçen kardeşlerimizi affeyle! İman edenlere kalbimizde kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok şefkat ve merhamet sahibisin.

Ey Rabbimiz! Bize hakkı; hak olarak gösterip rızıklanmamızı (uymamızı), batılı; batıl olarak gösterip ondan sakınmamızı nasip eyle!
Amin, ey alemlerin Rabbi!
Kardeşiniz Molla Musa Celali

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI-2

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI-2

. BİZ YAZAR, AYDIN, AKADEMİSYEN, KÜLTÜRLÜ VE BİLGİLİ KESİMLERİZ, BİZDEN BAŞKALARI CAHİL

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI

HADİS VE SÜNNET DELİL DEĞİLDİR, BİZE KUR’AN VEYA VAHİY LAZIMDIR Bu iddia aslında Peygam

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur'an’ı yorumlark

İMAM BUHARİ'YE ATILAN İFTİRALAR

İMAM BUHARİ'YE ATILAN İFTİRALAR

Hadis karşıtlarının sıkça kullandığı yöntemlerden biri de hadise en çok hizmet eden şahs

HADİS İNKARCILARIN DERDİ: EBU HUREYRE (r.a)

HADİS İNKARCILARIN DERDİ: EBU HUREYRE (r.a)

Peygamberimizin etrafında bulunan ve hiç yanından ayrılmayan sahabelerden biri de Abdurrahman b.

SAHABENİN HADİSE KARŞI TAVIRLARI

SAHABENİN HADİSE KARŞI TAVIRLARI

Ashabı Kiram, Resulü Ekrem (s.a.s)'in 23 sene boyunca ne yaptığını, nasıl yaşadığını, na

SAHABE SEVGİSİ

SAHABE SEVGİSİ

Aziz Kardeşlerim! İslâm bayrağını taşıyan, Hz. Peygamber Efendimizi canlarından daha fazla

KADERE İNANMAK

KADERE İNANMAK

Değerli Kardeşlerim! Kadere inanmak iman esasları arasında yer almaktadır. İnkarı küfrü ge

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İsra: Hz. Peygamber Efendimizin gecenin az bir kısmında Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya (2477

CİNLERİN VARLIĞI

CİNLERİN VARLIĞI

Muhterem Müslüman Kardeşlerim! Müslüman; gayba, yani akıl ve duyu organlarıyla bilinmeyen, f

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin."

Tahrim, 8

GÜNÜN HADİSİ

Sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz."

Rezin

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI