BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-1. KISIM

Kadir Mevlâm ne insanlar yaratmış. Serdâr etmiş müminlerin üstüne. Onun hikmetine akıl ermemiş, Düşmanı musallat eder dostune.


2022-08-01 08:59:58

Takdim 

Değerli ziyaretçilerimiz bugün size uzun bir kasidenin ilk bölümünü takdim ediyoruz. Kasidenin yazarı Rizeli merhum alim, edip ve şair Ethem Güler Mollaömeroğlu'dur. Elimizde bulunan ve merhumun "Gönül Açar, Şirin Sözler , Hicivler" adlı üç eserinin bir tek cild halinde "Üç Eser" adıyla neşrolunan eserinden bu naklimiz.

Merhum şairimiz 1914'de Rize'de dünyaya gelmiş 1994'de dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Şiir ve yazılarında üstün bir iman ve İslam gayretine şahid olduğumuz müellif, erişebildiği Allah dostlarını ziyaret ve onları hayırla yâd ve müdafaadan geri durmamıştır.

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerine intisap etmiş, Süleyman Hilmi Tunahan Efendi merhumla yakın ilişkisi olmuş bu zat, Üstad Bediüzzaman'a da büyük hayranlık duymuştur. Aşağıdaki şiiri bu sevgi ve hürmetinin gözyaşlarıdır. Ruhu şâd olsun. Salih Okur/cevaplar.org

Kadir Mevlâm ne insanlar yaratmış.

Serdâr etmiş müminlerin üstüne.

Onun hikmetine akıl ermemiş,

Düşmanı musallat eder dostune.

 

Bediüzzaman'ı zindana atar,

Senelerce o nur orada yatar,

Acaba onun bir suçu mu var?

Zehir de kattırır onun aşine.

 

Yedi defa(1) ona zehir verdiler,

Öldürmek kasdile bunu ettiler,

Devr-i sâbık ona neler yaptılar,

Çok uğraştılar yok olmasına.

 

Yirmi yedi sene zulmün mahkûmu,(2)

Hakim kararıyla yok bir hükümü;

Dâvâ açar bir müdde-i umumi,

Mahkeme mahkeme, suç yok meydane.

 

Beraat etti mi zindandan çıkar,

Arası geçmeden öbürü tutar;

"Vay efendim senin müritlerin var!

Haydi bakalım yine zindane.

 

Halbuki o imiş Allah'ın dostu,

Zindana severek atıyor postu.

Medrese-i Yusufi orada koştu,

Durmadan nur saçtı gençlik kalbine.

 

Bir milyon kişiyi irşâd eyledi,

Kararmış kalbleri nurşâd eyledi,

Zındıklar boşuna hücum eyledi,

Bilâkis yardımı oldu şânine.

 

Üfledikçe onu, o nur parladı.

Bu sayede onu herkes anladı,

Kalbi mühürlüler ibret almadı,

Kör körüne onlar koştu peşine.

 

Ona emsâl yoktur din kahramanı, 

Kimseye baş eğmez Hakk'ın arslanı,

O olsa gerekdir kutb-i zamanı,

Pek ender böylesi gelir cihâne.

 

Bir kuruş hediye kimseden almaz,

Zındıklara desen bunu inanmaz,

Kanaat ehlidir, parasız kalmaz,

Akıl ermez nerden girer eline.

 

Ne malı, ne mülkü, ne evladı var.

Gençliği irşadan peşinden koşar,

Rehberi Kurândır, o yolu tutar.

Kendini vakfetmiş Kur'an yolune.

 

Bir çok münkirleri mümin eyledi,

Müşkül sualleri o halleyledi,

Bir mektep müdürü bunu söyledi;

"Kafir idim" dedi, "geldim imâne.

 

Bu zata manevi vardır bir hüner,

Boşuna mı onu müminler sever,

Üniversiteli şu kadar gençler

Niçin koşuyorlar onun peşine.

 

Risale-i Nur'u o gençler yazar,

Ne bir matbaa ne de bir sermaye var

Nur talebeleri durmadan yazar

Fisebilillah Hak rızasıne.

-devam edecek-

Dipnotlar 

(1) Vefatına yakın bu zehilendirmeler 21 sayısına ulaşmıştır. Geniş bilgi için Abdülkadir Badıllı merhumun Mufassal Tarihçe eserinin 3. cildine bakılabilir.(Salih Okur)

(2) Şair burada Afyon mahkemesinde mahkeme reisinin: "Mahkûmiyeti olup olmadığı sualine" üstadın "Mahkeme kararıyla hiç bir mahkûmiyetim yoktur. Fakat yirmi sekiz sene fiilen zulmün mahkûmuyum" cevabına telmihte bulunmuştur.(Salih Okur)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve O'ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide, 74

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an öyle bir servettir ki, O'nu elde edenin hiçbirşeye ihtiyacı kalmaz. O'ndan daha büyük bir zenginlikte bulunmaz.

Camiü's Sagir, 4:535, Hadis No:6183

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI