HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst kılar. 3- Farzlarla olan sünnetleri ve nafile namazları kılar. 4- Malının zekatını verir. 5- Ramazan ayında orucunu tutar ve teravihini kılar. 6- Nafile oruç tutar.


Muhammed Emin Er

.

2022-07-15 04:46:24

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

1-ALLAH'A KARŞI ADABI:

1-İmanlı, iffetli ve taatli olur.

2- Beş vakit namazını dürüst kılar.

3- Farzlarla olan sünnetleri ve nafile namazları kılar.

4- Malının zekatını verir.

5- Ramazan ayında orucunu tutar ve teravihini kılar.

6- Nafile oruç tutar.

7- Mahremi ile hac ve umre eder.

8- Yabancılarla halvet etmez.

9- Şer'i tesettüre riayet eder. (Yırtmaçlı ve vücudu gösterecek ince giysiler ile vücut hatlarını belli edecek dar elbiseler caiz değildir.)

10- Kalabalık yerlere girmez.

11- Mahremi olmayanlarla musafaha etmez.

12- Mahremsiz sefer etmez.

13- Allah'ın takdirine razı olur.

14- Ailedekilerden mesuliyetini bilir.

15- Tüm arzusunun, Allah rızası olmasını ister.

16- iyiliği emir eder, kötülüğü yasaklar.

17- Erkek kıyafeti giymez.

18- Mahremi olmayan evde soyunmaz.

19- Yabancı kişilerle halvet etmez.

20- Ölüm ve boşanma iddetini bitirmeden yeni bir kocaya varmaz.

21- Zaruret olmadıkça yüzünü yabancı erkeklere göstermez.

Mezheb imamları ve sonrakiler bu konu ile ilgili Ayet ve hadisleri inceledikten sonra iki görüşe ayrılmışlardır: Birinci görüşe göre; hür müslüman kadın hiç bir yerini zaruretsiz yabancı erkeklere gösteremez. İkinci görüşe göre; şehvetten emin olmak şartıyla, yüz ve ellerini gösterebilir. Bilezik, küpe ve bunların yerlerini gösteremezler.

22-Sırtını, karnını ve karnından dizlere kadar olan vücudunu mahremlerine göstermez.

Söz konusu mahrem kişiler ise şunlardır.

1- Babalar 2-Oğullar 3-Kardeşler 4-Kardeşlerin oğulları 5-Kız kardeşlerin oğulları 6-Amcalar 7-Dayılar (Bu yedi sınıf, neseble olduğu gibi, süt cihetiyle de mahremdir.) 8- Damatlar 9-Kocalarının babaları 10-Kocalarının başka hanımlardan olan oğulları

23- Göbekten dizlerine kadarı hanımlara göstermez.

24- Eksere göre, yabancı erkeklerin hiç bir yerine bakmaz. Diğer görüşe göre ise; şehvetten emin olmak şartıyla dizden göbeğe kadar hariç diğer taraflarına bakabilir.

25- Süt kardeşler, kayın pederler, üvey oğullar ve damatlar ile nikahı ebediyen haram olmakla beraber onlarla halvet de haramdır. Onlarla halvet etmez.

2-NEFSİNE KARŞI ADABI:

1- Yemede, içmede ve beden terbiyesinde orta halde olur.

2- Bedeni ve giyimi temiz olur.

3- Ağzının, dişlerinin ve saçlarının temizliğine çok önem verir.

4- Bunlar onu dışarıya ve gösterişe sürüklemez.

5- Aklı; her arzu ve hurafelere değil, ilme bağlı olur.

6- Nefsinin terbiye ve tezkiyesi için nafile ibadet ve virdlere çok önem verir.

3- ANNE-BABASINA KARŞI ADABI:

1- Onlara iyilik eder, Müslüman olmasalar bile.

2- Kadirlerini bilir.

3- Gönüllerini kırmaktan çok korkar.

4- Her vakit gönüllerini almaya çalışır.

4- KOCASINA KARŞI ADABI:

1- Dindar ve ahlaklı kimseye talip olur.

2- Kocasına taatli olur.

3- Annesine ve yakınlarına saygılı olur.

4- Kendini kocasına sevdirip, rızasını kazanır.

5- Sırrını açıklamaz.

6- Görüşlerine ortak olur.

7- Allah yolunda harcamaya teşvik eder.

8- Allah'ın taatında kendine yardımcı olur.

9- Kendisi için süslenir.

10- Onun neşesi ile neşelenir.

11- Tüm nazarını ona hasr eder.

12- Ona hiç bir kadını vasf etmez.

13- Efendisini güler yüzle karşılar.

14- Sofrayı hazırlar.

15- Çamaşır yıkar.

16- İzinsiz bir yere gitmez.

17- İsraftan sakınır.

18- Kocasını kızdıracak hareketlerden sakınır.

5- EVLATLARINA KARŞI ADABI 

1- Onlara karşı büyük bir mesuliyet içinde olduğunu bilir.

2- Terbiyelerinde tavır alır.

3- Tüm şefkatini onlara his ettirir.

4- Tüm evlatlarına bir bakar.

5- Onlara hiç beddua etmez.

6- Ahlak ve terbiyelerinde tüm kuvvetini sarf eder.

 

6- AKRABALARINA KARŞI ADABI:

1- İslami şekilde sıla-i rahim eder, gayri müslüm de olsalar.

2- Sıla-i rahim eder, onlar etmese bile.

 

7- KOMŞULARINA KARŞI ADABI 

1- Komşularına iyilik eder ve sevdirir.

2- Nefsi için istediğini onlar için de ister.

3- Onlara kuvvetine göre iyilik yapar.

4- İyiliği komşularına hasr eder, gayri müslüm de olsalar.

5- İhsanı evvela en yakın komşusuna yapar.

6- Komşularının eziyetlerine sabır eder.

 

8- BACILARINA VE DOST HANIMLARA KARŞI ADABI:

1- Onları sevmesi ve bacı olması Allah için olur.

2- Bacılarına karşı musamahakar olup, alakayı kesmez.

3- Güler yüzlü karşılar ve nasihatkar olur.

4- Onları gıybet etmez.

5- Onlara eziyet veren şaka yapmaz.

6- Onlara eli açık olur.

 

9- TOPLULUĞA KARŞI ADABI: 

 

1- Doğru ve güzel ahlaklı olur, yalan şahitlik yapmaz.

2- Nasihatkar ve hayra delalet edici olur.

3- İffetli, haya sahibi olur. Fuzuli, faydasız şeylere girmez.

4- Kalbini kötü zanlardan, dilini gıybetten ve söz gezdirmekten sakındırır.

5- Alçak gönüllü olur, libasında orta olur.

6- Misafirperver ve ikram sahibi olur.

7- Başkasının odasına izinsiz girmez.

8- Kendisi büyükleri ve fazilet sahiplerini ağırlar.

9- Kimsenin evine çok dikkatli bakmaz.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

NAMAZDA 17 SIRRI

NAMAZDA 17 SIRRI

İslam Literatüründe “el-Mabud” kelimesi hakiki mabud olan Allah’ın bir vasfıdır. Ebced d

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

Kişi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına da öyle davranmalıdır. Bu minva

CEHENNEM NEREDEDİR?

CEHENNEM NEREDEDİR?

Soru: Cehennem Nerededir? Cevap: Cennet ise Kur’an-ı Kerim'de zikredildiği gibi yüksektedir ve

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

Rum suresi, Mekki mukattaat sureler sisteminde yer alan, Kur’an’daki tertip numarası 30 olan bi

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Komşusu, zararlarından emin

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

Kıyâmetin pek yakın olduğu ve vaktin bereketinin azaldığı günümüzde, insanlar dünya tela

SAYGI GÖSTERGELERİ

SAYGI GÖSTERGELERİ

Toplum içerisinde âdâb-ı muâşeret dediğimiz; nezâket, saygı ve görgü kuralları, dünya v

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

İbn Hacer el-Heytemî diyor ki: "Sahabe arasında cereyan eden hâdiseler konusunda dilimizi tutmam

Ey Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen Vârislerin en hayırlısısın.

Enbiya,89

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI