Cevaplar.Org

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesini anlatırken şunları kaydeder: "Onun çok önemli meziyetleri vardır. Bu cümleden olarak şu hususları zikredebiliriz:


2022-02-15 21:10:39

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesini anlatırken şunları kaydeder: "Onun çok önemli meziyetleri vardır. Bu cümleden olarak şu hususları zikredebiliriz:

1. İsra gecesi sabahı Hz. Peygamberi tereddütsüz bir şekilde tasdik etme sadedinde söyledikleri

2. Çoluk-çocuğunu bırakıp mağarada ve diğer mevkilerde Allah Rasûlü'ne eşlik etmesi

3. Bedir'de, Hudeybiye'de ve Mekke'ye girişin gecikmesi hengâmı gibi birçok kimsenin şaşırıp kaldığı bir anlarda söyledikleri

4. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem): Allah, bir kulunu dünya ile kendi katı arasında muhayyer bıraktı[1] dediğinde herkesten önce rihlet-i nebevîyenin yaklaştığını anlayıp ağlaması.

5. Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefatında gösterdiği sebatı, insanlara hitap edip onları teskin edişi.

6. Biat hadisesinde müslümanların maslahatına uygun hareket etmesi

7. Üsâme b. Zeyd komutasındaki orduyu Şam'a göndermekte gösterdiği kararlılık ve özen.

8. Dinden irtidat edenlere karşı savaşması, bu konuda Ashâb-ı Kirâm'la tartışıp sunduğu delillerle onları ikna etmesi.

9. Şam'a fetihler için ordu hazırlayıp göndermesi."

Daha sonra İmâm Nevevî bu bölümü Hz. Ebûbekir'e ait menkıbelerin en güzeli ve faziletlerin en yücesiyle sonlandırır: Söz konusu fazilet, Hz. Ebûbekir'in vefatından önce müslümanlara Ömer b. Hattâb'ı halife adayı olarak göstermesidir. Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer hakkında isabetli ve ferâsetlice bir karar verdi. Hz. Ömer'e vasiyette bulunup ümmet-i Allah'ın bir emaneti olarak ona bıraktı. Cenâb-ı Hak da onu Hz. Ebûbekire en güzel bir halef eyledi. Hz. Ömer de onun hasenat ve iyiliklerinden biri olarak ortaya çıkıp İslâmı yaydı. Din-i mübini, aziz kıldı. Cenâb-ı Hakk'ın: "İslam bütün dinlere galip gelecektir, şeklindeki vaadini gerçekleştirdi. Hz. Ebûbekir'in Allah'tan başka hiç kimsenin vâkıf olmadığı daha nice iyilikleri, eserleri, menkıbe ve faziletleri vardır!"(2)

Dipnotlar 

1-Buharî, Menâkıbu'l-Ensâr, bab: 45, hadis nr: 3904; Askalânî, Fethu'l-Bârî, VII/227.

2- Nevevî, Tehzîb'ül-Esmâ ve'l-Lügât, 2 /181-182.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

Allah Resûlü’nün (Sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Selmân ile Hz. Ebû’d-Derdâ arasında

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

Saâdet Asrı’nda, niceleri gibi Süheyl b. Amr (r.a.) da yirmi sene kadar -Kur’an nuruna gözü

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre H

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

Allah Rasûlü'nün Hz. Ali’ye hitaben: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana gör

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu; "Kim Rûme kuyusunu kazarsa onun içi

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesi

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً "Şüphesiz Allah (Celle Celaluhu), size

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü

İnsan, bizim kendisini kerih bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir.

Yasin, 77

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI