BİR SIDDIK VE SALİHİN ARDINDAN

Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hz.lerinin torunlarından, Erzurumlu Mustafa Necati Efendi'nin talebesi ve kardeşi Hüsnü Efendi'nin halifesi, uzun yıllar Medine-i Munevvere'de Erzurumlular revakında hizmet eden, Nakşibendi meşâyıhından, alim, fâzıl, dava adamı, ehl-i hizmet ve edeb timsali Hafız Bedreddin Atalar Efendi 31 Aralık Cuma gecesi 12.00 gibi dünyasını değiştirmiştir.


Ferhat Doğan

mehmednecib@hotmail.com

2022-01-01 11:56:17

Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hz.lerinin torunlarından, Erzurumlu Mustafa Necati Efendi'nin talebesi ve kardeşi Hüsnü Efendi'nin halifesi, uzun yıllar Medine-i Munevvere'de Erzurumlular revakında hizmet eden, Nakşibendi meşâyıhından, alim, fâzıl, dava adamı, ehl-i hizmet ve edeb timsali Hafız Bedreddin Atalar Efendi 31 Aralık Cuma gecesi 12.00 gibi dünyasını değiştirmiştir.

Hafız Bedreddin Efendi'yi ilk olarak Kilis'te Nakşi Meşayıhından Şeyh Mehmed Vakıf Efendi'nin torunu Mehmed Vakıf Efendi'nin bahsetmesiyle duyduğumu hatırlıyorum.

Kendilerini, aslen Erzurum'lu, takriben 40 sene Medine-i Münevvere'de Bilal-i Habeş Camii müezzinliği yapan, Allah Resul'unun(aleyhissalatu vesselam) misafirleriyle alakadar olan, gelen ziyaretçileri gezdiren, gönül dostumuz muhterem Mihr Ali Süleyman Hoca vesilesiyle, 2014 Nisanında bir yatsı namazından sonra Medine-i Münevvere'de Erzurumlular misafirhanesinde ziyaret edip, sohbetiyle müşerref olmuştuk.

Hafız Bedreddin Efendi ziyaretimizde ricamız üzerine Konya'lı müfessir Mehmed Vehbi Efendi'nin Hulasat'ul Beyan Tefsirinin hattı Kur'an, eskimez yazı,Osmanlıca nüshasından bazı ayet-i kerimelerin tefsirinden okuyup, ders yaptı.

Zat-ı âlileri görebildiğim kadarıyla çok mütevazi, müeddeb, nazik, latif, kerim, cömert, misafirperver ve ehl-i hizmet nurani bir zattı.

Kendileri Erzurum/Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi başta olmak üzere Erzurumlu Mustafa Necati Efendi, kardeşi Hüsnü EfendiAli Ulvi Kurucu Ağabey ve pekçok ulema, meşayıh, büyük zatla görüşüp istifade ve istifaza etmişti. Bilhassa Üstad Bediüzzaman'a ve talebelerine çok hürmet ve muhabbeti vardı.Kur'an-ı Hakim'in bu asrın fehmine bir dersi olan Risale-i Nur'ları okur ve okunmasını tavsiye ederdi.

Sohbet esnasında çok hoş, latif, manidar ve ibretli hatıralardan bahsetti. Tebliğ vazifesinin ehemmiyeti, emr-i bil maruf, nehyi anil münkerin her yerde, her zaman yapılabileceği, bu meselenin mümin için öncelikli olduğu, davetçinin âleminde tebliğ vazifesini canlı tutmak, Allah'a ve Resulüne(sallallahu aleyhi ve sellem) davete samimi niyet etmek ve ciddi istemekle Cenab-ı Hakkın ne güzellikler lutf edeceğine dair numune olarak manidar bir tanesini hatırımda kaldığı şekliyle nakledeyim.

Eski bir tarihte Hafız Bedreddin Efendi, Hz.Üstad'ın talebeleri Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin, Said Özdemir, AbdulKadir Badıllı, Salih Özcan Ağabeylerle birlikte Ankara'dan Urfa'ya gelecekler. Otogara gidip bilet alacaklarken, merhum Sungur Ağabey diyor ki; "otobüste koltuk numaralarını ayrı ayrı alalım, birlikte oturmayalım, belki yanımıza gelen arkadaşa yardımcı oluruz."

Bunun üzerine biletleri ayrı ayrı alıyorlar. Sungur Ağabeyin bu niyeti üzerine hikmet-i ilahi Cenabı Hakk yanına inkârcı bir komünisti denk getiriyor. Ankara'dan çıkarken sohbete başlıyorlar. Komünist soruyor, Sungur Ağabey cevap veriyor. Allah'ın varlığından, birliğinden bahsediyor. Tevhidi aklen, mantıken, ilmen izah ve ispat ediyor. Diğer iman esaslarını anlatıyor, şüphelerini izale ediyor. Kur'an hakikatlerini naklediyor, Kur'an Nurlarından bahsediyor. Uzunca bir sohbetten sonra, otobüs Adana'ya girerken Cenab-ı Hakk hidayet ediyor, komünist Kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor. Sungur Ağabey Allah'ın lutfuyla hidayetine vesile oluyor.

Allah bilir böyle düşünülüp, biletleri toplu alsalar, birlikte otursalardı, bu olmazdı. Niyetin ehemmiyeti, davet ve tebliği iç aleminde canlı tutmanın, insanlara faydalı olmayı istemenin güzel bir misali. (Cenab-ı Hakk bize de bu şuuru versin. Âmin)

Daha sonra Hafız Bedreddin Efendiyle telefonla irtibatımız devam etti. Zaman zaman kendilerini arar, hal hatır sorar, nasihatlerini dinler, Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi gibi maneviyat semamızın yıldızları mesabesindeki büyük zatlarla olan hatıralarını anlatmasını istirham ederdim. Duasını taleb ederdik.

Hafız Bedreddin Efendi'nin uzun süredir kronik rahatsızlıkları vardı. Rahmet-i ilahiyeden ümidimiz odur ki, çektikleri, günahlarına kefaret ve derecesinin artmasına vesile olmuştur.

Cuma gecesi vefat etti."Bir Müslüman cuma günü veya gecesi ölürse Cenab-ı Hak onu kabir fitnesinden (sualinden ve azabından) kurtarır."(Tirmizî, Cenâiz:73; Müsned,2:176) hadis-i şerifindeki müjdeye masadak olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederiz.

Rabbi Rahimimiz'den kendisini çok sevdiği ve bir ömür sünnet-i seniyyesine ittiba ile davasına hizmet ettiği Resul-i Ekrem'e (aleyhissalatu vesselam),âl ve ashab-ı kirama(r.a),sadat-ı kirama ve dostlarına kavuşturmasını niyaz ederiz.

Hafız Bedreddin Efendiye Cenab-ı Erhamu'r Rahimin'den gani gani rahmet, oğlu Ruchan Atalar Ağabey'e, ailesine, yakınlarına, tâbilerine,muhibbanına sabr-ı cemil niyaz ederim.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİR SIDDIK VE SALİHİN ARDINDAN

BİR SIDDIK VE SALİHİN ARDINDAN

Erzurum'lu İbrahim Hakkı Hz.lerinin torunlarından, Erzurumlu Mustafa Necati Efendi'nin talebesi v

BİR HİCRAN; AZİZ ŞEHİD NECDET KOÇAK

BİR HİCRAN; AZİZ ŞEHİD NECDET KOÇAK

Yavuz Bülent Bakiler hocamız Irak Kerkük Türkmenlerinin çilekeş temsilcilerinden biri olan mer

Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.

İnsan, 27

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI