Cevaplar.Org

MUHAKEMESİZ YORUMLAR

Cevaplar.org başta olmak üzere birçok sitede ilmi ve irşada yönelik yazıları yayımlanan Prof. Dr. Niyazi Beki hocanın ve birçok yazarın yazılarının altına lüzumsuz, anlamsız, yersiz yorumlar ve eleştiriler yazıldığını okudum. Karanlığa küfretmek yerine mum yakma çabasında olanlara karşı yapılan bir işgüzarlığı ortaya koymak ve okuyucuların daha insaflı ve muhakemeli yorumlar yazmasına işaret etmek için bu yazı kaleme alınmıştır.


Zafer Karlı

zaferkar79@gmail.com

2021-12-15 11:37:09

Cevaplar.org başta olmak üzere birçok sitede ilmi ve irşada yönelik yazıları yayımlanan Prof. Dr. Niyazi Beki hocanın ve birçok yazarın yazılarının altına lüzumsuz, anlamsız, yersiz yorumlar ve eleştiriler yazıldığını okudum. Karanlığa küfretmek yerine mum yakma çabasında olanlara karşı yapılan bir işgüzarlığı ortaya koymak ve okuyucuların daha insaflı ve muhakemeli yorumlar yazmasına işaret etmek için bu yazı kaleme alınmıştır.

Prof. Dr. Niyazi Beki tarafından kaleme alınan "Bir ateistin iddialarına cevaplar" yazı dizisine iki eleştiri gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Niyazi Hoca'nın yazısında argüman olarak kullandığı ve medyadaki bilinen adıyla "tanrı parçacığı" ile "Tanrının belası parçacık"ın farklı şeyler olduğu, bunların Allah'ın varlığına delil olarak sunulamayacağı iddiasıdır. Tüm kâinat ve kâinattaki nizam ve işleyiş Allah'ın varlığına ve birliğine açık delillerdir.

Peki, Tanrı parçacığı nedir?

İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan CERN Hızlandırıcı Merkezi'nde gerçekleştirilen ATLAS ve CMS deneylerinde, bulunanların yeni atom altı parçacıklar olduğu ifade ediliyor. İşte bu parçacıklardan birisi Higgs bozonu olarak tanımlanıyor. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Tamer Tonguç'a göre bu, parçacıklara kütle kazandırma özelliğinden dolayı ve dikkat çekici olması için Tanrı Parçacığı olarak adlandırılmıştır.(1)

Tanrının belası parçacık sözü ise; 

Nobel ödüllü fizikçi Leon Lederman ile bilim yazarı Dick Teresi, 1993'te bu konuda bir kitap yazdı. Yayıncının teşvikiyle kitaba çok çekici bir isim bulundu: "Tanrı Parçacığı: Cevap evren ise, soru ne?"

Böylece Higgs Bozonu kavramı, popüler kültürde yerini Tanrı Parçacığı tabirine bıraktı.

Leon Lederman, "Bana kalsa, 'Tanrı'nın belası parçacık' derdim" diyor... Nedeni ise kuramsal olarak var olması gereken bu parçacığı deneysel yöntemle bulmanın neredeyse imkânsız olmasıdır. Ancak kitabın editörü, bunun yerine "Tanrı parçacığı"nı önerir ve kitap bu isimle basılır ve Higgs bozonu da daha sonra bu isimle anılır olur. (2)

Özetle: Higgs Bozonu kavramı, 'Tanrı'nın belası parçacık' bazıları tarafından ise Tanrı parçacığı olarak adlandırılmaktadır.

İkinci olarak Niyazi hoca yazısında ateistleri "vicdansız zavallılar" olarak nitelendirmiştir. Bir okuyucu bunun hakaret olduğu böyle ifadelerin yazılmaması gerektiğini yazmıştır.

Vicdansız Zavallı ne demek?

Vicdan TDK'na göre: Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç anlamına gelir.

TDK'ye göre zavallı kelimesi ise ;

- Acınacak kadar kötü durumda bulunan

- Gücü bir şeye yetmeyen, âciz demektir.

İddia edildiği gibi ortada bir hakaret yoktur. Çünkü hakaret küçük düşürücü hakikati olmayan sözdür. Niyaz Hoca ise Kur'an perspektifinde bir durum tespiti yapmıştır. Şöyle ki:

Vicdan insanoğlunun selim fıtratını ifade etmesi yönüyle özünde iyidir. Ancak bu iyilik mutlak değil görecelidir. Vicdanın işlevselliğini güçlendiren temel faktör Allah korkusudur. Çünkü Kur'an'a göre nefis, vicdanî boyutu sayesinde kendini denetleme ve buna göre ödül veya ceza verme yetkisine sahiptir (el-Enbiyâ 21/64; en-Neml 27/14). Nefsin iyilik ve kötülükleri ayırt edebilecek şekilde yaratıldığını, nefsini arındıranın ebedî kurtuluşa ereceğini, onu kirletenin ise ziyana uğrayacağını ifade eden âyetlerdeki (eş-Şems 91/7-10) nefis kelimesi de vicdanı hatırlatmaktadır.

Âhirette kurtuluşa erebilmek için Allah'ın huzuruna temiz bir kalple varma gereğini bildiren âyetteki "kalb-i selîm" terkibi de (eş-Şuarâ 26/89) her türlü sorumluluğun yerine getirilmesinin huzurunu taşıyan vicdanı nitelemektedir. Aynı zamanda insanın davranışlarını denetleyen kalbin bu işlevini yerine getirip getirmemesine göre nitelik kazanacağını bildiren birçok âyet vardır.(3)

Sonuç olarak, her ateist, Allah ile bağını kopardığı için nefsini arındıracak vicdanı olmayan zavallı durumundadır.

Zafer KARLI

Dipnotlar

1-https://haber.sakarya.edu.tr/tanri-parcacigi-nedir-h18801.html

2- https://t24.com.tr/yazarlar/gunec-kiyak/bas-belasi-bir-parcacik-higgs-bozonu,25851

3-DİB, İslam Ansiklopedisi; "Vicdan" maddesi

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YİRMİ BEŞİNCİ İDDİA

YİRMİ BEŞİNCİ İDDİA

Bir Ateistin İddialarına Cevaplar

YİRMİ ÜÇÜNCÜ İDDİA

YİRMİ ÜÇÜNCÜ İDDİA

Bir Ateiste Cevaplar

YİRMİ İKİNCİ İDDİA

YİRMİ İKİNCİ İDDİA

Bir Ateiste Cevaplar

YİRMİ BİRİNCİ İDDİA

YİRMİ BİRİNCİ İDDİA

Bir Ateistin İddialarına Cevaplar

YİRMİNCİ İDDİA

YİRMİNCİ İDDİA

Bir Ateistin iddialarına cevaplar

ON DOKUZUNCU İDDİA

ON DOKUZUNCU İDDİA

On dokuzuncu İddia: “Şükretme kültürü” körükleniyor. Toplumun el uzatılmayan fakir kes

ONSEKİZİNCİ İDDİA

ONSEKİZİNCİ İDDİA

Bir Ateistin İddialarına Cevaplar

ON BEŞ, ON ALTI, ON YEDİNCİ İDDİALAR

ON BEŞ, ON ALTI, ON YEDİNCİ İDDİALAR

On beşinci İddia: Tanrının varlığına dair kanıt yok. Bilim insanları, bir çok keşif ile e

ON ÜÇÜNCÜ VE ON DÖRDÜNCÜ İDDİALAR

ON ÜÇÜNCÜ VE ON DÖRDÜNCÜ İDDİALAR

Bir Ateistin İddialarına Cevaplar

ON İKİNCİ İDDİA

ON İKİNCİ İDDİA

On ikinci İddia: “İnanç, sıradan bir insanın rahatça insan öldürmesini sağlayabiliyor. İ

ONUNCU VE ON BİRİNCİ İDDİALAR

ONUNCU VE ON BİRİNCİ İDDİALAR

Onuncu İddia: “Tanrı ırk ve cinsiyet ayırt ediyor. Bir tanrının başka inançlara sahip insa

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve O'ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide, 74

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI