Cevaplar.Org

ALTINCI İDDİA

Bir Ateiste cevaplar


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2021-12-08 08:40:53

 

Altıncı İddia: "Yaratıcı olduğu iddia edilen karakterler, sıradan insani arzulara sahip.

Tüm bu "yaratıcılar", kendilerini üreten insanların sıradan isteklerine sahip:

• düşman toplumları alt etmek ve onlardan öç almak,

• inananları itaatkar hale getirmek,

• değerli toprakları ele geçirmek,

• bazı ticari malları değerli hale getirmek,

• kadınları erkeklerin hizmetine sunmak, vs.

Gerçek bir yaratıcının egoist, obsesif, seksist tavırlar içinde olmaması beklenmez mi?

Cevabımız: 

Allah insanları imtihana tabi tutmuştur. İmtihana tabi tuttuğu insanları kendi isim ve sıfatlarına mazhar etmiştir.Bununla insanlar Allah'ı daha yakından tanıyacak, neden hoşlanmadığını, nelerden hoşlandığını, onun da razı olduğu şeyler, kızdığı şeylerin olduğunu daha iyi bilirler. Bunun ilmi ifadesi "vahid-i kıyasi"dir. Yani Allah insanlarda kendi sıfatlarının bazı yansımalarını göstermek suretiyle onların kendisini daha yakından tanımalarını sağlamıştır. Örneğin, insanlarda ilim, hikmet, merhamet gibi duygular Allah'da da var olduğunu kolaylıkla öğrenebilirler. Keza, canileri, hırsızları, yalancıları sevmemek duygusuyla Allah'ın da bunları sevmediğini bilir ve ona göre bir hayat çizgisini takip eser. 

-Bununla beraber, insanlar Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan mutlak sıfatlarını idrak edemez. Fakat sınırlı olan kendi sıfatlarıyla onları idrak edebilir. Örneğin: sınırlı çaptaki ilmi, kudretiyle Allah'ın sonsuz ilim ve kudretini kavramaya çalışır. Bu konu için pek çok misal verilebilir. Ancak konunun anlaşıldığını düşünüyoruz. Demek ki, kelam-i kibarda denildiği gibi geçekten "her şey bir şeydir, hatta kuşun tersi de bir şeydir, fakat cehalet hiçbir şeydir."

-Buradaki soruda sıralanan maddelerin hepsi yalan ve iftiradır. İslam en büyük insanlıktır. Sonsuz adalet sahibi olduğu şu harika evrenin gidişatından bellidir. Çünkü, adalet her şeyi yerli yerince dengeli bir şekilde yerleştirmek ve değerlendirmektir. Son bilimsel araştırmaların da gösterdiği gibi, kâinatın her tarafında harika dengeler sistemi vardır. Hiç bir şeye muhtaç olmamakla beraber, sonsuz adalet sahibi olduğu gözle görülen Allah'ın haksızlık yaptığını söylemek için fanatik bir ateist olmak lazımdır. " Sizi Mescid-i Haramın ziyaretinden alıkoydukları için bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. İyilik ve takvâda yardımlaşın; günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası pek çetindir"(Maide, 5/2) mealindeki ayet ve benzeri ayetlerde İslam'ın adalet ölçüsü fiilen gösterilmişken, bu hezeyanları seslendirmek bilimsel hayasızlıktır. 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YİRMİ BEŞİNCİ İDDİA

YİRMİ BEŞİNCİ İDDİA

Bir Ateistin İddialarına Cevaplar

YİRMİ ÜÇÜNCÜ İDDİA

YİRMİ ÜÇÜNCÜ İDDİA

Bir Ateiste Cevaplar

YİRMİ İKİNCİ İDDİA

YİRMİ İKİNCİ İDDİA

Bir Ateiste Cevaplar

YİRMİ BİRİNCİ İDDİA

YİRMİ BİRİNCİ İDDİA

Bir Ateistin İddialarına Cevaplar

YİRMİNCİ İDDİA

YİRMİNCİ İDDİA

Bir Ateistin iddialarına cevaplar

ON DOKUZUNCU İDDİA

ON DOKUZUNCU İDDİA

On dokuzuncu İddia: “Şükretme kültürü” körükleniyor. Toplumun el uzatılmayan fakir kes

ONSEKİZİNCİ İDDİA

ONSEKİZİNCİ İDDİA

Bir Ateistin İddialarına Cevaplar

ON BEŞ, ON ALTI, ON YEDİNCİ İDDİALAR

ON BEŞ, ON ALTI, ON YEDİNCİ İDDİALAR

On beşinci İddia: Tanrının varlığına dair kanıt yok. Bilim insanları, bir çok keşif ile e

ON ÜÇÜNCÜ VE ON DÖRDÜNCÜ İDDİALAR

ON ÜÇÜNCÜ VE ON DÖRDÜNCÜ İDDİALAR

Bir Ateistin İddialarına Cevaplar

ON İKİNCİ İDDİA

ON İKİNCİ İDDİA

On ikinci İddia: “İnanç, sıradan bir insanın rahatça insan öldürmesini sağlayabiliyor. İ

ONUNCU VE ON BİRİNCİ İDDİALAR

ONUNCU VE ON BİRİNCİ İDDİALAR

Onuncu İddia: “Tanrı ırk ve cinsiyet ayırt ediyor. Bir tanrının başka inançlara sahip insa

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI