BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağız: 1. Hz. Muaviye masum olmadığı için, diğer sahabiler gibi, ondan da hata sâdır olabilir.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-09-30 18:54:43

Aziz okuyucu! 

Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağız:

1. Hz. Muaviye masum olmadığı için, diğer sahabiler gibi, ondan da hata sâdır olabilir.

2. Hz. Muaviye ile Hz. Ali arasındaki muharebeler ve ihtilaflarda Hz. Ali'ye isabetli içtihadı için iki sevap, Hz. Muaviye'ye de hatalı içtihadı için bir sevap vardır.

3. Hz. Muaviye hakkındaki eleştirilerinde sayın İhsan Süreyya hoca'nın hatalı olduğu kanaatindeyiz.

4. Hz. Muaviye'ye karşı yapılan bu eleştiriler, Hz. Ali'yi aşırı derecede sevmekten doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v), Hz. Ali'ye: "Sen'de, Hz. İsa gibi iki kısım insan helake gider. Birisi ifrad-ı muhabbet, diğeri ifrad-ı adavet iledir." buyurmuştur.(1)

İmam-ı Rabbanî şöyle diyor: "Ru'yeti (Allah'ı görme şerefini), Resulullah'ın (s.a.v) şefaatini inkar eden, sohbetin (Sahabi olmanın dokuz faziletini ve ashabın üstünlüğünü anlamayan, Resulu Ekrem'in aile efradına ve Hz. Fatıma evladını layıkı vech ile sevebilmekten mahrum, Ehl-i Sünnetin nail olduğu sayısız hayırdan uzak kalan ve böylece; ehl-i sünnetin yolundan çıkan, onları reddeden, aralarında ayrılan, sapan ve saptıran kimselere ne kadar yazık."(2)

5. Sahabiler kendi aralarında birbirlerini sabb (düşmanlık), birbirlerini tenkid ederlerse, bizim onları tenkid etmeye ve onlara düşmanlık etmeye hakkımız yoktur.(3)

6. Kendisinden derecelerle yüksek sahabileri tenkid edenlerin meselesi, Hasan b. Hani'nin şu şiirinde söylediği mesel gibidir:

يا ناطح الجبل العالى لكلمه * اشفق علىالرأس لا تشفق على الجبلى

"Ey yüksek dağı yaralamak için başını dağa vuran! Başından kork, korkma dağdan."(4)

7-İmam Ebu Hanife, ilk defa «el-Fıkh'ul Ekber» i ve diğer mezhebi fırkalar karşısında ehl-i sünnetin akaidini tesbit etmiş bir bilgindir.(5) Sahabe-i kiram hakkında "Biz sahabeleri ancak iyilikle yadederiz" demiştir. Bunun başka şekli yoktur.

Dipnotlar

1- Bediuzzaman, Mektubat. Sh. 88

2- Hayreddin Karaman, İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu: Sh.163

3- İbn-i Abidin: C.1, Sh. 55

4- İbni Abidin: C. 1, Sh. 55

5- Mevdudi, Hilafet ve Saltanat: Sh. 321

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİTİRİRKEN-2

BİTİRİRKEN-2

Akîde-i Tahaviye’de deniliyor ki; “Biz Allah’ın Resulü’nün bütün sahabelerine muhabbet

BİTİRİRKEN

BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağı

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

Bir başka eleştiri: Bazıları Hz. Muaviye’yi kötülemek için: “Şimdiye kadar müslümanla

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

Hafız İbni Hacer el-Askalani: “Ehl-i Sünnet, bütün sahabenin adil olduğunda ittifak etmişti

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

Sayın Sırma şöyle diyor: “Muhtemeldir ki, bu tutumlarından dolayı İmam-ı Şafiî, dört sa

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

Sayın Sırma hoca “Şu rivayet ne kadar manidardır” diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa’

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müç

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şimdi biraz da, akaid, kelam ve fıkıh açısından imamet ve veliahdliğe değinerek, Hz. Muaviye

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI