Cevaplar.Org

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Yayınevi: Darul Ulum İslam Üniversitesi Şeyhu’l Hind Akademisi, Diyobend, 2021


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2021-06-23 06:07:15

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam

Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi

Yayınevi: Darul Ulum İslam Üniversitesi Şeyhu'l Hind Akademisi, Diyobend, 2021

İslam coğrafyasında -son iki yüzyıldır- karşılaştıkları meydan okumalara karşı çok güçlü cevaplar veren en büyük merkez Hind alt kıtasıdır dersek mübalağa etmiş olmayız sanırım. Buna işaret sadedinde merhum Ebul Hasan en Nedvi bir konferansında der ki; "Müslüman Hindistan halkı diğer İslam beldelerinden daha ince bir İslami şuur ve daha şiddetli bir dini titizlik ve gayret sahibi olmuştur."

Gerek misyonerlerin gerek Hinduların itirazlarına bu ülkenin yetiştirdiği büyük allameler çok müskit ve veciz cevaplar vermişlerdir ki, merhum Rahmetullah-ı Kayrevani, Seyyid Süleyman Nedvi, Senaullah Amristari bu alimlerden ilk aklımıza gelenler..

Size tavsiye edeceğimiz eser de "Hindistan'ın Ezheri" denilen büyük ilim yuvası Diyobend Darul Ulum'unun müessisi, "Feylesof-u İslam" lakabıyla anılan, allame merhum Kasım Nanatovi'nin kaleme aldığı böyle bir eser.

Hindistan'da 19. yüzyılda ortaya çıkan Arya Samac adlı hareketin bânisi Svami Dayananda Sarasvati'nin Roorke kentine gelip İslam ulemasına 11 madde ile itiraz ve meydan okumasının cevaplanmasıyla bu eser ortaya çıkmıştır.

Bilindiği gibi Arya Samac hareketi Hinduizmde bir tecdid ve Hind milliyetçiliğini kullanarak Hindu Müslümanlarının kadim dinlerine davet edilmesini esas alıyordu..Çok tahripkar olan bu cereyana karşı İslam uleması çok güzel cevaplar vermişlerdir ki, merhum Senaullah Amristari'nin eserleri bu konuda çok meşhurdur ve irfan dünyamıza kazandırılmayı beklemektedir. Mesela Teberr-i İslâm (Amritsar 1909, 1911)adlı eseri, Mahâşa Dherempâl'in Naḥl-i İslâm adlı kışkırtıcı kitabına karşılık yazılmış olup, Dherempâl'in Arya Samâc mezhebini terkederek yeniden müslüman olmasında ve bütün kitaplarını yakmasında büyük etkisi olmuştur.

Konumuza dönersek, adı geçen Hindu din adamı itiraz ettiği on bir noktayı Müslümanlarla herkesin huzurunda tartışacağını ilan ederek meydan okudu. Ama bir şartı vardı, tartışacağı tek kişi, ilmini ve fazlını kendisinin de takdir ettiğini söylediği allame Kasım Nanotovi idi. Rourkee'deki müslüman temsilciler üstada haber gönderdiler. O ise o sırada çok rahatsızdı. Yatağa düşmüştü ve öksürükten dolayı sözlerini tamamlayamayacak durumdaydı. Onun için merhum özür beyan etti ve kendisi yerine Sarasvati ile tartışmak üzere en mümtaz talebelerinden Şeyh Fahru'l Hasan el Gengohi, şeyh Mahmud Hasan Diyobendi ve şeyh Abduladil el Feleti'yi gönderdi.

Fakat muhatabı buna razı olmadı ve ancak kendisiyle münakaşa ve münazara edebileceğini söyledi. Bunun üzerine Üstad Nanatovi o kadar rahatsız olmasına rağmen hazırlandı ve mezkur şehre geldi. Fakat onun şehre geldiğini duyan Sarasvati münazaraya cesaret edemedi; oradan sessizce kaçtı ve arkasına bile bakmadı.

Merhum Nanotovi, Rourkee'de 17 gün kaldı ve sonra beldesine avdet eyledi. Bu arada kendisine mahut din adamının itirazları iletildi ve üstad bu on bir itiraza bir risale ile cevap verdi.

Sarasvati'nin itirazları şunlardı;

1-Allah kadir-i mutlak değildir

2-Şeytanın varlığı ve iğvası

3-Nesh akidesinin hata olduğu

4-Ruh

5-Çok eşlilik

6-Tevbe ile günahların bağışlanması

7-Kurban

8-Şarabın dünyada haram ahirette helal olması

9-Cenazelerin toprağa defni

10-Sevap ve azap akidesi

11-İstikbal-i Kıble..

Cenab-ı Hak bu üstün eseri ile Müslümanlara yardım eden o büyük üstada felek çarklarını durduruncaya kadar rahmetler yağdırsın..

Esere ulaşmak için;

https://arapcakitaplar.com/akaid/1156-rudud-ala-i-tirazat-mucevve-alal-islam.html

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FETHU’L-MÜLHİM

FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmân

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

RUDUD ALA İTIRAZÂTI  MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Ya

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

Eser Adı: Nizâmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkân bi’l-Furkân Müellifi: Hamidüddin (A

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 2002) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 2002) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI