HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

Sayın Sırma hoca “Şu rivayet ne kadar manidardır” diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa’şaa, Muaviyenin yanında otururken, Hz. Ali’nin mektubu geldi. İleri gelen bir çok kimsenin bulunduğu o mecliste Muaviye, Hz. Ali’ye karşı haklılığını(!) şöyle savunuyordu:


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-06-08 11:00:16

Sayın Sırma hoca "Şu rivayet ne kadar manidardır" diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa'şaa, Muaviyenin yanında otururken, Hz. Ali'nin mektubu geldi. İleri gelen bir çok kimsenin bulunduğu o mecliste Muaviye, Hz. Ali'ye karşı haklılığını(!) şöyle savunuyordu: "Yer Allah'ındır, ben de Allah'ın halifesiyim. Dolayısıyla ben Allah'ın malından ne alırsam artık o mal benimdir. O maldan ne terk edersem o da bana caizdir."

Yukarıdaki rivayet, İbn-i Esir, İmam Suyûtî, Taberî, İbn-i Haldun gibi güvenilir tarih kaynaklarında bulunmuyor.

 Sayın Sırma, Hz. Muaviye'yi eleştirmek için olmadık haksız deliller peşinde. Mantık açısından son derece zayıf olan bu rivayeti, Mes'udî'den almıştır.

Mes'udî kimdir?

"Mes'udi Bağdat'ta yaşamış bir tarihçi ve coğrafyacıdır. Alim bir tarihçidir, fakat tahkik etmediği halde birçok rivayeti nakletmiştir. Ehl-i Nakd (eleştirmenler) onu eleştirmişlerdir."(1)

Seyyid Mahmut Şükri el-Alusi; Mes'udi'nin, Hişamul Kelbi, İbni Ebil Hadid, Ebul Ferec el-İsfehani, Ahtabul Harezmi, Maarif sahibi İbni Kuteybe gibi gulat-ı şiadan olduğunu söyler.(2)

Mevdudi; el Mes'udi'nin mutaassıb bir mu'tezile, aynı zamanda bir şiî olduğunu belirterek, şöyle diyor: "Ben başka me'hazlar tarafından tasdik ve te'yid edilmeyen hiçbir vak'ayı onun yazılarından almadım ve yalnız ona dayanarak da nakletmedim."(3)

Peygamberimizin vahiy katipliğini yapmış olan Hz. Muaviye gibi bir sahabenin böyle bir sözü söylemesi düşünülemez ve akıl da bunu kabul etmez.

Bütün amacı, Hz. Muaviye'yi eleştirmek olan sayın Sırma hoca, tasdik edilip edilmediğine bakmadan onun aleyhindeki rivayetleri nakledebiliyor. Doğrusu aşırı bir cesaret. İlm bir metod değildir bu. İnsafa çağırıyoruz. Bir tarihçi geçmiş olayları taraflı bir şekilde naklederse, objektif tarihçilik özelliğini kaybeder.

Sayın Sırma Hoca "Şu rivayet ne kadar manidardır" diyor. Biz de bu söze mukabil olarak, İmam-ı Rabbani'nin şu sözü ne kadar manidardır, diyoruz:

"Bilinmesi gereken şeylerden biri de şudur: Ashabtan birini inkâr hepsini inkâr manasını taşır" Çünkü onlar, beşeriyetin en hayırlısı Resulullah (s.a.v) ile beraber bulunma faziletine ortaktırlar. Bu beraberlik (sohbet) fazileti ise, bütün fazilet ve kemallerin üstündedir.

Ariflerden biri der ki: "Resuli Ekrem ashabını yıldızlara benzetmiştir. Bu teşbihle şunu işaret etmiş oluyorlar: Gemiye binen felaketten emin olmak için yıldızı takip etmeye ve ona uymaya mecburdur. Bunsuz kurtuluş mümkün değildir."(4)

Dipnotlar

1-El-Müncid: el-Mes'udî Maddesi, Sh: 497

 2-Tuhfetu"l- İsna Aşeriyye: Sh: 33

 3-Mevdudi, Hilafet Ve Saltanat: Sh. 48

 4-Hayrettin Karaman, İmam Rabbani ve İslam Tasavvufu: Sh.164.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİTİRİRKEN-2

BİTİRİRKEN-2

Akîde-i Tahaviye’de deniliyor ki; “Biz Allah’ın Resulü’nün bütün sahabelerine muhabbet

BİTİRİRKEN

BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağı

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

Bir başka eleştiri: Bazıları Hz. Muaviye’yi kötülemek için: “Şimdiye kadar müslümanla

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

Hafız İbni Hacer el-Askalani: “Ehl-i Sünnet, bütün sahabenin adil olduğunda ittifak etmişti

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

Sayın Sırma şöyle diyor: “Muhtemeldir ki, bu tutumlarından dolayı İmam-ı Şafiî, dört sa

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

Sayın Sırma hoca “Şu rivayet ne kadar manidardır” diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa’

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müç

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şimdi biraz da, akaid, kelam ve fıkıh açısından imamet ve veliahdliğe değinerek, Hz. Muaviye

Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz.

Hac:37

GÜNÜN HADİSİ

"Kelimetan hafifetan alellisan. Sakiyleten filmizan. Habiybetan ilerrahman: Subhanellahi ve bi hamdihi, subhanellahi'l-azim."

"İki kelime vardır ki, dile hafif, mizanda ağırdırlar: Sübhanellahi ve bi hamdihi, sübhanellahi'l-azim." (Buhari, Deavat: 11/175)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI