PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-42

Raşid bin İsa(Cezayirli sosyolog) Malik Bin Nebi’nin talebelerinden Prof. Dr. Raşid Bin İsa, siyasi Şiiliğin etkisinde kalan isimlerden birisi olmuştur. Halis Çelebi’nin İran ziyaretlerinde onun garip hareketlerde bulunduğunu anar


Mustafa Özcan

mustafaahmetozcan@gmail.com

2021-06-08 10:33:06

Raşid bin İsa(Cezayirli sosyolog)

 Malik Bin Nebi'nin talebelerinden Prof. Dr. Raşid Bin İsa, siyasi Şiiliğin etkisinde kalan isimlerden birisi olmuştur. Halis Çelebi'nin İran ziyaretlerinde onun garip hareketlerde bulunduğunu anar. Raşid Bin İsa, Şiilerle barışmak için tarihi unutmamız gerektiğini söyler. Şiilerle barışmak için sahabeler kuşağını defterden silmemizi teklif ediyor. Bu tavsiyeyi tersinden onlara niye yapmıyor, bilemeyiz! Bir de Şia karşısında revizyonist bir yaklaşım benimseyenler vardır. Muhammed Muhtar Şankiti ve Fehmi Huveydi gibi isimleri bu kategoriye sokabiliriz.

Reşid Rıza(Mısırlı modernist)

*Muhibbiddin Hatip, 30 yıl Şii ulema ile ahbaplıktan sonra onlarla yollarını ayırmıştır. Reşid Rıza başta el İrfan dergisi gibi Şia dergi ve mevkuteleriyle yazışmalarından ve yıllarca kader ortaklığı yaptıktan ve 26 yıllık Şii âlimleriyle ahbaplıktan sonra Muhibbiddin Hatip ile aynı noktaya gelmiştir. Mustafa Sibai için de aynısı söylenebilir. Yusuf Karadavi de Ayetullah Teshiri gibilerle aynı çatıyı paylaştıktan sonra, 2008 yılında yollarını ve taraflarını ayırmıştır.

* Reşid Rıza, Ezher ve tarikatlara sürekli yüklenmektedir. Müslüman Kardeşler bu yüklenmeyi adil bulmazlar.

* Reşit Rıza önce Şerif Hüseyin'i ardından da Suud Abdülaziz'i desteklemiştir. İkisine de yama olmuştur. Reşit Rıza, Siyonistlere karşı olmakla birlikte, Masonların yoğun olduğu ortamlarda bulunmasından dolayı, el Menar dergisinde bazı tanınmış masonlar için mazeret aramıştır.

* Reşid Rıza ise reformcu selefi sayılır. Onun hayatı da zikzaklarla doludur.

* Benzeri bir sataşma sonsuz biatla Osmanlı'ya bağlı olan Dürzi eşrafından ve liderlerinden Şekip Arslan'a da yapılmıştır. Hem de dostu Reşit Rıza tarafından. Reşit Rıza'nın dönekliği dillere destandır.  Şekip Arslan'ın sadakatindeki sebatı Reşit Rıza'nın kanına dokunmuştur. Gocunmasına neden olmuştur. Ona söylemediğini bırakmaz ve Dürziliğini hatırlatır.

* Reşit Rıza sürekli sadakat değiştirmiş bir adamdır. İkinci Abdulhamit Han'a karşı önce Şii Muzaferiddin Şah, ardından Şerif Hüseyin sonrasında da Al-i Suud'un saflarına katılmıştır. Reşid Rıza bugünkü tabirle durakta otobüs beklemeyen; ilk gelen otobüse atlayan zümredendir. O da başka bir Küçük Said Paşa'dır. İnsanların madenleri zor zamanlarda belli oluyor.

* Reşit Rıza ve Mahmut Şeltüt gibi zevat kıyamet alametleri bahsinde, Hazreti İsa'nın nüzülü ve benzeri hadiseleri bu veya pozitivist bakış açısıyla reddederler.

* Muhammed Abduh Ebabil kuşlarını mikroplarla ve yol açtığı çiçek hastalığıyla (cüdri)tevil etmiştir.  Talebesi Reşit Rıza ise nüzül-ü İsa gibi ahirzaman haberlerini reddetmiştir. Halbuki, ahirzaman hadiseleri veya alametleri bir külliyattır. 

* Önceleri Osmanlı muhalefetinden dolayı Reşid Rıza da Şiilerle temasa geçmiş lakin sonrasında yolları ayrılmış ve Muhibbiddin Hatip çizgisine avdet etmiştir. Lakin Şerif Hüseyin'den sonra Vehhabilerle ilişkilerini geliştirmiş ve bir nevi Suud kraliyetinin himayesine girmiş ve kayrılan adamı (protege) olmuştur. 

Rıfaa Tahtavi (Mısırlı modernist)

Bunu daha da geriye götürerek Rıfaa Tahtavi'nin çocuklarına hamledebiliriz. Cemil Meriç'in ifadesiyle Tahtavi ilk müstağriplerden veya yerli müsteşriklerden birisi sayılabilir. Fransız yazar Guy Sorman, 'Rıfaa'nın Çocukları-Müslüman Modernler' ismiyle bir çalışma yapmıştır. Türkçeye de çevrilen çalışma müstağripleri yani Müslüman modernleri ele almaktadır. Abdullah Cevdet ve Taha Hüseyin gibiler ise daha sonraki kuşağı temsil ediyorlar. Devlet adamı düzeyinde ise Mehmet Ali Paşa, Nasır ve Mustafa Kemal üzerinden bir simetrik hattan veya çizgiden bahsetmek mümkündür. Buna mukabil, Ömer Mekrem, Mustafa Kamil, Muhammed Ferid ve Muhammed Necip ve Muhammed Mürsi gibi asimetrik bir halka da var.

Rıza Şah Pehlevi(Devrik İran şahı)

Aynı davranış biçimi Şah'ın da sonunu getirmiştir. Devrilmesine giden süreç Persepolis'teki bir törenle başlamıştır. Tören, Ekim 1972'de yapılmıştı. 2500 yıllık monarşist yönetimin kutlanması, törenleri Persepolis şehrinde alabildiğine gösterişli bir biçimde gerçekleştirilecekti. 68 kral, prens ve devlet başkanı kutlamalara katılıyordu. Hollanda veya Batılı ülkelerden uçaklar dolusu çiçekler, pastalar sipariş edilmiştir.

Richard Perle(İslam düşmanı yazar)

Richard Perle, ' karanlıklar prensi' olarak anılmasına rağmen İslam'ı kastederek, kötülüğün kaynağı olarak takdim etmiştir. Daha doğrusu 11 Eylül sürecinde, İslam dünyasına yönelik kundakçı gibi hareket eden ikili; David Frum ile Richard Perle İslam ve Müslümanlar hakkında doğrudan ve dolaylı olarak hedef gösteren ve kışkırtan kitaplar yazmışlardır. Şerrin kaynağı olarak İslam dünyasına onun da kaynağı olarak İslam'a işaret etmişlerdir.

Ronald Reagan (ABD eski başkanlarından)

İncilci veya evanjelik bir inanca ve telakkiye sahip olan Reagan, Apokalips döneminin habercisi liderlerden birisidir. Allah'ın elini kıyamete zorlama taraftarı olan liderlerden birisiydi. Sovyetler karşısında ilahi bir misyonu olduğuna inanıyordu. Önce Mücahitlerle yakınlaşmış ardından Prestroika ve Glasnost ilan eden Gorbaçov'la temas hattına geçmiş ve bu sürecin sonunda Gorbaçov 11 yıl sonra Sovyet askerlerini Afganistan'dan çekmiştir. Böylece selefi Carter'ın başlatmış olduğu Sovyetler'i İslamcılarla veya Mücahitler ile sarma ve kuşatma politikası sonuna gelmiştir. Reagan'dan sonra Amerikan politikaları da değişmiştir. Ruslarla ilişkiler normalleşirken eski ortaklar olan İslamcılarla savaş düzenine geçilmiştir.

Ruhi Özcan(Fıkıh alimi)

İlmi açıdan istikbal vaat ederken genç yaşımızda kaybettiğimiz Ruhi Özcan da Abdulkerim Zeydan'ın Türk talebeleri arasında idi. Abdulkerim Zeydan'ın İslam'da fert ve devlet kitabı çevrilmişti ardından da onun usul-u fıkıh kitabını çevirmek talebesi olan Ruhi Özcan'a nasip olmuştur

Sabatay Sevi

Bilindiği gibi Sabetay Sevi Mesihlik iddia edince ve Yahudiler tarafından da sıkıştırılınca bu defa İslam içine gizlenmek veya kendini İslam içine gizlemek zorunda kalmıştır. Batılını ve hatasını gördüğü halde yanılsamasından dönseydi ve ya kendisine göre tövbe edip Yahudilikte kalsa ya da yeni ve taze bir siftah ve başlangıç yaparak İslam'a girseydi elbette hayırlı olur ve mesele kapanırdı. İslam içinde gizlenmiş Yahudi/Batini bir fırka haline gelmezdi. Böylece bozguncu hale gelen organize bir yapıya bürünmezdi. Lakin batılında temadi ederek ve açık iddiasını dolambaçlı hale getirerek Yahudilikten ziyade İslam'a zarar vermiştir ve adeta İslam içinde Yahudiliğe çalışmıştır. Bulaşık ve kalıntı ve bozguncu bir yapıya bürünmüştür.

Yahudi Dönmeler nev-i şahsına münhasır bir kitle arz eder. Elbette İspanya'da veya Polonya gibi ülkelerde benzeri dönme tayfaları yaşamıştır. Lakin bunlar genellikle baskı karşısında dinlerini gizleyenlerdir. Türkiye'de ise Yahudiliğe bir baskı olmadığı halde Sabetay Sevi hem dindaşı Yahudileri hem de Müslümanları iğfal etmiştir. Zorunluluktan değil takiyyeden kaynaklanan bir meseledir. Lüksü vardır.

-devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.

AL-İ İMRAN,134.AYET

GÜNÜN HADİSİ

Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme)

Müslim, Birr 144, (2626)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI