İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müçtehit sahabiler dururken, oğlu Yezid’i veliahd tayin etmesiydi.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-06-01 01:23:32

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: "Çok değerli alim ve müçtehit sahabiler dururken, oğlu Yezid'i veliahd tayin etmesiydi.

Sayın Sırma'ya göre, efdal var iken, mefdulun (düşük olanın) hilafeti caiz değildir.

Taftazani: "İmamın zamanın en üstünü olması şart değildir. Bunun sebebi şudur: Fazilet ve üstünlükte müsavi olan, hatta ilim ve amel yönünden daha az ve daha aşağıda bulunan bir kimse imametteki maslahat ve mefsedetleri iyi ve kötü tarafları daha iyi bilebilir, bunların gereğini yapmaya daha çok muktedir olabilir. Bu durumda olan ve mefdul denilen zatı imam tayin etmek kötülükleri defetmede ve fitne çıkarılmasını önlemede daha tesirli olacaksa, bu hal özellikle bahis konusu olur. Bundan dolayıdır ki, bazılarının, öbür bazılarından daha üstün olduklarının kesinlikle bildiği halde, Hz. Ömer yeni imamın tayin meselesinin hallini altı kişilik bir şura (komisyon)'ya bırakmıştı."(1)

Allame Adudiddin, meşhur«Mevakıf» adlı kitabında diyor ki:

المقصد السادس فى امامةالمفضول مع وجودالفاضل منعه قوم كالا ماعية وجوزه الاكثرون.

Anlamı: "Altıncı maksat; mefdulun efdalin varlığı halinde imameti hakkındadır. İmamiye bunu reddetmiştir. Çoğunluk ise bunu caiz görmüştür."(2)

Peygamberimiz buyurmuşlardır ki: "Benim ümmetim dalalet üzerinde ittifak etmez. Aralarında ihtilaf gördüğünüz zaman, çoğunluğa uyunuz."(3)

Hoca burada, çoğunluğun görüşünü terk etmiş, azınlığı tercih etmiştir.

Sayın Sırma, kitabının 30. sahifesinde: Hz. Muaviye'ye, "Bu müesseseyi Bizanslaştırmak istiyorsunuz. Zira ne zaman, Bizans kralı ölse, yerine oğlunu getirirler" diyen Abdurrahman b. Ebubekir'in bu sözünü babanın oğlunu veliahd tayin etmesinin meşru olmadığına dair delil getiriyor.

Yukarıda değindiğimiz gibi, burada da hocamız tarih açısından itiraz etmiştir. Veliahd'lık konusu sadece tarihi bir konu değil, fıkh ve kelam ilimlerini de ilgilendirdiği için, çok boyutlu bir meseledir. Sayın Sırma hocamız vereceği hükümlerde sadece tarihe dayanırsa, onun meselesi; "bir köşkü yapıp, bir şehri yıkan" kişinin meselesine benzer.

Dipnotlar

1-Şerhü'l-Akaid Tercmesi: Sh: 332.

 2-Mevakıf: Sh. 617

 3-Hadisi Enes (r.a) rivayet etmiştir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİTİRİRKEN-2

BİTİRİRKEN-2

Akîde-i Tahaviye’de deniliyor ki; “Biz Allah’ın Resulü’nün bütün sahabelerine muhabbet

BİTİRİRKEN

BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağı

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

Bir başka eleştiri: Bazıları Hz. Muaviye’yi kötülemek için: “Şimdiye kadar müslümanla

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

Hafız İbni Hacer el-Askalani: “Ehl-i Sünnet, bütün sahabenin adil olduğunda ittifak etmişti

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

Sayın Sırma şöyle diyor: “Muhtemeldir ki, bu tutumlarından dolayı İmam-ı Şafiî, dört sa

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

Sayın Sırma hoca “Şu rivayet ne kadar manidardır” diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa’

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müç

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şimdi biraz da, akaid, kelam ve fıkıh açısından imamet ve veliahdliğe değinerek, Hz. Muaviye

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin."

Tahrim, 8

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI