HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala göre " iddia sahibi, kanıt sunmak durumundadır. " Fakat son dönemlerde İslâm adına " meçhul düşünceler " ortaya atanlar, kanıt sunmak yerine, kanıtları karartmaya teşebbüs etmektedirler


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-02-22 09:14:19

Muhterem müminler ve insaflı gençler!

Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala göre " iddia sahibi, kanıt sunmak durumundadır. " Fakat son dönemlerde İslâm adına " meçhul düşünceler " ortaya atanlar, kanıt sunmak yerine, kanıtları karartmaya teşebbüs etmektedirler.

Konuya girmeden önce, bir Müslümanı küfre sürükleyen iki önemli hususa işaret etmek isterim:

1) Helali haram, haramı helal sayan küfre girer.

2) İslâm ümmetini delaletle ve sahabeyi küfürle itham etmek, küfre sebebiyyet verir. (Muğni'l Muhtaç, C: 4, Kitabur -Ridde )

Bu yazının yazılış amacı, Mustafa İslamoğlu'nun bir beyanına kuvvetli bir reddiyedir.

Mustafa, bütün delilleri inkâr ederek bir açıklama yaptığı için, yaptığı açıklamalar fetva olarak değerlendirilemez. Biz açıklamalarımızın delillerini sunacağız ve onuda kanıtlarını açıklamaya davet ediyoruz.

Hayızlı kadının orucu, İslâm adına ve İslam'dan beslenerek hareket eden bütün mezhep ve meşreplerde haramdır:

1) Hz. Aişe ( r.a.) dan rivayet edilen hadiste; "Hayızımız Ramazan'a rastladığında orucunu tutmayıp kaza eder, hayızlı iken kılmadığımız namazları kaza etmezdik " denilmiştir/Hadis. Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi ve Nesei tarafından nakledilmiştir. (Tac Tercemesi, 205 nolu hadis)

2) Şafii mezhebinin kaynakları: "Hayızlı kadın, hem cenabet halindeki yasakları işleyemez hem de oruç tutamaz. İcma ile haram olduğu sabittir. İbn-i Hacer- Heytemi'ye göre bu konu ibadet olduğu için tartışılamaz. İmam'ul - Haremeyn bu konunun akli olarak anlaşılmasının mümkün olduğunu beyan etmiş ve demiştir ki: "Hayız kanı, kadını zayıf düşürmektedir. Oruç da insanı zayıflatmaktadır. Şayet hayızlı kadına oruç yasak olmasa, bedeni iki kat zayıflanacaktır. Bu yüzden İslâm bedenlerin korunması adına bu kararı vermiştir.(Kaynak; Er-Remli)

3) Hanefi mezhebinin kaynakları:

Hayızlı kadına oruç tutmak haramdır ve tutsa bile geçersizdir. Ramazanda tutmadığı oruçları kaza eder (İbn Abidin )

4) Hayızlı kadın cenabet halinde yapamadığı amellere ilaveten, oruç tutması haramdır. Ramazanda kılmadığı namazları iade etmez, oruçları kaza eder ( Karşılaştırmalı Dört Mezhep Fıkıh Kitabı )

Aslında Mustafa'nın saçmalıkları ve iftiraları cevap verilmeyi bile hak etmiyor. Fakat biz onu takip eden insanlara yol gösterip vazifemizi yapıyoruz. Allah hak dini hakkıyla yaşayanlardan kılsın bizi. Amin Amin Amin .

Molla Musa El-Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI-2

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI-2

. BİZ YAZAR, AYDIN, AKADEMİSYEN, KÜLTÜRLÜ VE BİLGİLİ KESİMLERİZ, BİZDEN BAŞKALARI CAHİL

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI

HADİS VE SÜNNET DELİL DEĞİLDİR, BİZE KUR’AN VEYA VAHİY LAZIMDIR Bu iddia aslında Peygam

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur'an’ı yorumlark

İMAM BUHARİ'YE ATILAN İFTİRALAR

İMAM BUHARİ'YE ATILAN İFTİRALAR

Hadis karşıtlarının sıkça kullandığı yöntemlerden biri de hadise en çok hizmet eden şahs

HADİS İNKARCILARIN DERDİ: EBU HUREYRE (r.a)

HADİS İNKARCILARIN DERDİ: EBU HUREYRE (r.a)

Peygamberimizin etrafında bulunan ve hiç yanından ayrılmayan sahabelerden biri de Abdurrahman b.

SAHABENİN HADİSE KARŞI TAVIRLARI

SAHABENİN HADİSE KARŞI TAVIRLARI

Ashabı Kiram, Resulü Ekrem (s.a.s)'in 23 sene boyunca ne yaptığını, nasıl yaşadığını, na

SAHABE SEVGİSİ

SAHABE SEVGİSİ

Aziz Kardeşlerim! İslâm bayrağını taşıyan, Hz. Peygamber Efendimizi canlarından daha fazla

KADERE İNANMAK

KADERE İNANMAK

Değerli Kardeşlerim! Kadere inanmak iman esasları arasında yer almaktadır. İnkarı küfrü ge

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İsra: Hz. Peygamber Efendimizin gecenin az bir kısmında Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya (2477

CİNLERİN VARLIĞI

CİNLERİN VARLIĞI

Muhterem Müslüman Kardeşlerim! Müslüman; gayba, yani akıl ve duyu organlarıyla bilinmeyen, f

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI