SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi. Dedesi Hacı Resul Efendi, eski Zok ilçesinde müstantik (sorgu hakimi) idi. Babası, ilmi ile tanınan ve aynı zamanda Zokayt'ta cumhuriyetin kuruluşu ile kapanan, Tayyar Bey Medresesinin baş müderrisi idi. Yazdığı Kürtçe Akide kitabı ile tanınmaktadır. Soyca Mollazadelerle


Mucip Seven

micohayran5141@gmail.com

2021-02-01 21:15:40

-HAYATI-

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi. Dedesi Hacı Resul Efendi, eski Zok ilçesinde müstantik (sorgu hakimi) idi. Babası, ilmi ile tanınan ve aynı zamanda Zokayt'ta cumhuriyetin kuruluşu ile kapanan, Tayyar Bey Medresesinin baş müderrisi idi. Yazdığı Kürtçe Akide kitabı ile tanınmaktadır. Soyca Mollazadelerle tanınırlar.

Seyda Molla Hasip, ilkokul ve Arabi ilimlerin yanı sıra, Farsça da olmak üzere şer'i ilimleri, babası Molla Nasreddin'den okumuştur.

 Seyda'nın çocukluğunda Hazret (Şeyh Muhammed Diyauddin) ks. Zokayd'a gelir. Şeyh Mahmud Zokaydi ks ve babası Molla Nasreddin, büyük kalabalıklarla ona refakat/eşlik ederler. Molla Nasreddin, oğulları Hasip ve Nesip'i de, mübareğin dua etmesi için, yanında getirmişti. Hazret, Hasip'in başından tutarak dua ederken; "bu oğlun inşallah iyi bir âlim olacak" demiş. Sonra da Nesip'e dua edip "bu oğlun dünyevi işlerde zeki ve başarılı olacak" demiştir. O kalabalık halk kitlesi ile mezarlık ziyareti yapmak üzere dedesi Hacı Resul efendiyi ki hiç görmemiş olmasına rağmen, mezarında okumuş ve epey bir süre sonra gözünü açıp Molla Nasreddin'e dönerek; "Maşallah, baban bir efendiymiş, bir de benden teveccüh talep ediyor" diye bir keramet göstermiştir.

Ne var ki babası Molla Nasreddin, genç yaşta vefat ettikten sonra (1933 - 40 yaşında), tahsiline Zokayd Müderrisi Molla Ali, Şeyh Mahmud Zokaydi ks ve Şeyh Molla Muhyiddin Havili ks hazretlerinin yanında devam etmiştir. Daha sonra Şeyh Muhyiddin Havili hazretlerine intisap etmiştir. Siirtli Muhammed Said Yargıç efendinin yanında, beş yıl Arap edebiyatı, kelam, fıkıh usulü, hadis, tefsir, Mantık, Meani, Tecvid vs. gibi dersleri okuyup şeri icazet aldı.

 Seyda Molla Hasip efendinin bir erkek, üç kız kardeşi vardı. Erkek kardeşi Molla Nesib'in, ilmi ve keskin zekâsı ile yörede bir nâmı vardı. Babasının vefatı ile Molla Nesip Amerika'ya göçmüş, Nasa'da çalışmış, 15 lisan öğrenmişti. Hatta kız kardeşleri de şeri ilimlerde, ilim sahibi idiler. Babaları Molla Nasreddin ilme merakından dolayı, çocuklarını devamlı ilme teşvik etmiştir.

 O kısa ömrüne rağmen, medreseler kapandıktan sonra bir kaç kez İstanbul'a gelmiş, içinde Fransızca eğitim kitaplarının da dâhil olduğu, farklı ilimlere ait epeyce kitap getirmiştir. Bazıları hâlâ varislerinde mevcuttur. Bu nedenle Seyda Molla Hasip Kürtçenin yanı sıra Arapça, Farsça ve Fransızca da bilmekteydi.

Seyda Molla Hasip Kozluk ilçesinde, zamanında yörenin en büyük medreselerinden Hıdırbey ve Şemdinağa medreselerinde ders vererek, yüzlerce Türk, Kürt ve Arap talebe yetiştirdi. Üstadın ders öğretilerinde şeri ilimlerin yanında fen, hendese ve Farsça da öğrettiği bilinmektedir.

1952 yılında üç ay süren, Akabe limanı, Kızıldeniz yoluyla, meşakkatli bir gemi yolculuğu ile Hacca gitti.

Üstad 1956 yılında Ankara'daki imtihanı kazanıp, 1957 yılında Kozluk ilçesinde, diyanette ilk resmi görevine vaiz olarak başladı. 1964 yılında Batman'ın Sason ilçesinde müftü oldu. Üç yıl sonra, 1967 yılının başlarında, Mardin'in Derik ilçesi müftülüğüne tayin oldu. O günün şartlarında ilçede lise olmadığı için, 1971 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesine geçti. 1977 yılına kadar orada Müftü olarak görev yaptı. 1977 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine tayin oldu. 1982 yılında oradan emekli oldu. Ve aynı yıl Şeyh Muhyiddin hazretlerinden hilafet aldı.

1961 yılında Adana'da, 1962'de Erzurum'da açılan 45'er günlük tekâmül kursuna, 1965 yılı Ankara'da açılan Müftüler seminerine, 5 Temmuz 1974'te Bolu'da açılan Müftüler eğitimine katılıp, pekiyi derece ile belge almıştır.

1985 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu sürede elinde devam eden tercüme ettiği kitapların yazımıyla ve basımıyla uğraştı. Kısa bir süre arkadaşları molla Mehmet Şirin Doğan ve molla Abdulbari Polat ile İsmailağa Medresesinde şeri dersler verdi, Hacı Mehmet Fatma Hatun Camiinde imamlık yaptı. İstanbul'daki ikametinde, evinde ve Soğanlı merkez camiinde Arapça ve şeri dersler vermeye, hayatının sonuna kadar devam etmiştir. Bu sürede tebliğ cemaatinin Arap tebliğcilerine de, mütercimlik yaparak destek olmuştur.

Süleymaniye kütüphanesine sıkça gider, araştırmacılar ve kütüphane yöneticileri, onun ilmi birikiminden istifade ederlerdi. Ayrıca birtakım elyazma eserleri de kütüphaneye hibe etmişti.

1989 yılında eşi ve kız kardeşi ile birlikte, talebesi Arapça Hocası Abdullah Zengin'in kafilesiyle, ikinci kez hacca gitmiştir.

1994 yılında geçirdiği ağır bir rahatsızlıktan sonra, 6 Aralık 1994 tarihinde, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Naaşı Siirt Kurtalan Cımzerk köyüne, babası Molla Nasreddin'in yanına defnedilmiştir.

 Üstadın Mahfuz, Mucip, Munip adlı üç erkek ve üç kız olmak üzere, altı çocuğu olmuştur.

TANINMIŞ TALEBELERİ.

- Şeyh Nureddin Mutlu ks

- Şeyh Bedreddin Mutlu ks (Şeyh Maşuk Norşini ks nin oğlu)

- Muhyettin Mutlu (Eski Milletvekili - Şeyh Nurettin ve Şeyh Maşuk'un kardeşleri)

- Şeyh Molla Yahya Abbasi ks. ( Muhammed Raşit Erol ks halifesi)

- Sabri Metin ( Ankara içmeler eski müdürü)

- Doç.Dr. Cüneyt Gökçe - Harran Üniversitesi

- Molla Reşit Polat ( Emekli müftü ve Zokayt eski belediye başkanı)

- Seyda Molla Reşid Taş ks. ( Şeyh Vahdettin Batmani ks halifesi)

- Halil Karakoç Hoca.

- Dr. Erdal Kaya RTE üniversitesi.

- Molla Celal Yıldız (Emekli Batman ve Mardin müftüsü)

- Fahri vaiz ve Arapça öğretmeni Abdullah Zengin Hoca.

TERCÜME VE ESERLERİ

1- Essavaiku'l Muhrika (Yakıcı Yıldırımlar) İbni Hacer El-Heytemi, Tercüme, Bedir Yayınevi.

 2- Ehli Sünnetin Müdafaası, Beraatul Eşariyyin. Ebu Hamid bin Merzuk, Tercüme, Bedir Yayınevi

3- Muhtasar Ehli Sünnet Akaidi, Şeyh Tahir'ül Cezairi, Tercüme, Bedir Yayınevi

4- Mektubat, Şeyh Muhammed Ziyauddin ve Şeyh Ahmed Haznevi - Tercüme - Seriyye Yayınevi

5- El-Veciz İmam Gazali, Taslak, basılmadı.

6- Levakihul envaril kudsiyyeti El Uhud El-Muhammediyye, İmam-ı Şarani- Taslak basılmadı.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EMİR ŞEKİB ARSLAN (1869-1946)-1. BÖLÜM

EMİR ŞEKİB ARSLAN (1869-1946)-1. BÖLÜM

O, Emir Şekib Bin Hamud bin Hasan Yunus Arslan. Hire hükümdarlığı kurucusu olan Tenuhiler sül

NEDVİ’NİN KALEMİNDEN KUDÜS MÜFTÜSÜ EMİN EL HÜSEYNİ-2

NEDVİ’NİN KALEMİNDEN KUDÜS MÜFTÜSÜ EMİN EL HÜSEYNİ-2

Bundan sonra araya yeni bir fasıla girdi, ama bu ilki kadar uzun sürmedi. Ve onunla Mekke-i Müker

NEDVİ’NİN KALEMİNDEN KUDÜS MÜFTÜSÜ EMİN EL HÜSEYNİ-1

NEDVİ’NİN KALEMİNDEN KUDÜS MÜFTÜSÜ EMİN EL HÜSEYNİ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, sizlere Filistin istiklal hareketinin mimarı, büyük aksiyon insanı,

İMAM MUHAMMED KASIM EN NÂNOTEVİ- 3. BÖLÜM

İMAM MUHAMMED KASIM EN NÂNOTEVİ- 3. BÖLÜM

Papazlarla Ve Hindu Bilginleri İle Münazaraları Şeyh, Meerut şehrinde ikamet ederken, papazlar

İMAM MUHAMMED KASIM EN NÂNOTEVİ- 2. BÖLÜM

İMAM MUHAMMED KASIM EN NÂNOTEVİ- 2. BÖLÜM

İngilizlere Karşı Cihadı 1857 yılında İngiliz yönetimine karşı Hindistan'da büyük bir a

ÖMER MUHTAR GRAZİANİ’NİN KARŞISINDA

ÖMER MUHTAR  GRAZİANİ’NİN KARŞISINDA

... Graziani hatıratında diyor ki; “Ofisimin girişine geldiği zaman bana öyle geldi ki, ell

İMAM MUHAMMED KASIM EN NÂNOTEVİ- 1. BÖLÜM

İMAM MUHAMMED KASIM EN NÂNOTEVİ- 1. BÖLÜM

Büyük imam, islam filozofu, rabbani alim, büyük ıslahçı, mücahid bir kahraman, İslam düşm

KURRA HAFIZ MEHMET GÜRGÜR HOCA EFENDİ (1937-2020 )

KURRA HAFIZ MEHMET GÜRGÜR HOCA EFENDİ (1937-2020 )

Mehmet GÜRGÜR Hoca Efendi 2 Mart 1937 yılında Dumlu Nahiyesine bağlı Akdağ köyünde dünyaya

ŞEYH MUHAMMED HAFİD (1928-2001)

ŞEYH MUHAMMED HAFİD  (1928-2001)

Şeyh Muhammed Hafid hazretleri, dedesi ‘Hazret’ namıyla bilinen Muhammed Ziyauddin hz.'nin ve

ABDULĞAFUR HAS EFENDİ(1936-2007)

ABDULĞAFUR HAS EFENDİ(1936-2007)

Abdulgafur HAS Hocaefendi 1936 yılında Çat ilçesi Babaderesi köyünde dünyaya geldi. Soyu sils

BABADERELİ SEYYİD AHMED EFENDİ(1890-1977)

BABADERELİ SEYYİD AHMED EFENDİ(1890-1977)

Babadereli Seyyid Ahmed Efendi, Seyyid Molla Resul Efendi’nin oğludur. 1890 yılında, ailesinin

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI