Cevaplar.Org

KADER RİSALESİ ŞERHİ-5

Kader her türlü kusurdan münezzehtir. Kulların yaptığı her işte; biri Allah’ın takdiri, biri de kulun kesbi/kazancı olmak üzere iki cihet vardır. Kulun düşüncesi ve eylemi, dar bir çerçevede belli bir gayeye bakar. Bu gaye hayır ise kulun yaptığı iş de hayır olur. Bu gaye şer ise, bu iş de şer olur.


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2021-01-15 08:18:50

"İşte şu sırdandır ki: Kesb-i şer, şerdir; halk-ı şer, şer değildir. Na-sılki pekçok mesalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar gören tenbel bir adam diyemez: «Yağmur rahmet değil.» Evet halk ve icadda bir şerr-i cüz›î ile beraber hayr-ı kesîr vardır. Bir şerr-i cüz›î için hayr-ı kesîri terketmek, şerr-i kesîr olur. Onun için o şerr-i cüz›î, hayır hükmüne geçer. İcad-ı İlahîde şer ve çirkinlik yoktur. Belki, abdin kesbine ve istidadına aittir." (Sözler, s. 464)

ŞERH:

İlahi Yaratma Ve Beşeri Fiiller Bakımından Kötülük Problemi

Kader her türlü kusurdan münezzehtir. Kulların yaptığı her işte; biri Allah'ın takdiri, biri de kulun kesbi/kazancı olmak üzere iki cihet vardır. Kulun düşüncesi ve eylemi, dar bir çerçevede belli bir gayeye bakar. Bu gaye hayır ise kulun yaptığı iş de hayır olur. Bu gaye şer ise, bu iş de şer olur.

Buna mukabil, Allah'ın kader programı ile bir şeyi takdir etmesi ve yaratması, geniş bir dairede cereyan eder ve pek çok gayelere bakar. Bu gayelerden az bir kısmında kötülük olsa bile, çoğunda hayır vardır. Sonuçlarının çoğu hayır olan bir iş, az bir kötülükten ötürü terkedilmez. Çünkü neticelerinin çoğu iyi ve güzel olan bir işi az bir kötülük yüzünden terk etmek daha büyük bir kötülüktür. Bu konuda verilen bir örnek şöyledir: Rahmet olarak adlandırılan yağmurun neticelerinin büyük çoğunluğu hayırdır ve güzeldir. Çünkü insanların su içmeleri, yemek pişirmeleri, bedenlerini ve elbiselerini yıkamaları, ekinlerini sulamaları ve benzeri pek çok hayati önemi haiz güzel işlerin yapılmasına vesiledir. Bunun yanında şemsiyelerini almayan birkaç tembel insanın bu yağmurdan ıslanıp zarar görmesi de söz konusudur. Şimdi bu sayılı tembel kimselerin çok cüzi ve pek hafif bir zarar görmeleri sebebiyle yağmurun yağmasını kötülük olarak değerlendirmek ve yağmur yağmasını istememek ne kadar çirkin ve yanlış bir düşünce olduğu ortadadır.

Bir diğer örnek şöyle olabilir: Yüz yumurtası olan bir kimse, eğer bunları kuluçka ameliyesine tabi tutarsa, kuvvetli ihtimalle bunların çoğu civciv olarak çıkmasına mukabil az bir kısmı da bozuk olup çıkar, bir işe yaramaz. Şimdi, bu adam eğer sözgelişi yumurtaların 70 tanesi civciv olacağını fakat 30 tanesinin ise bozulacağını düşünerek bu yumurtaları kuluçkaya yatırmazsa, yüzde yüz zarar edeceği muhakkaktır. Hatta yüzde 10'u civciv olup, yüzde 90'nı bozulsa bile, yine de bunları kuluçkaya yatırmamak büyük bir zarar ve yanlış olur. Zira 10 tane yumurtanın civciv olması, kısa zamanda yüzlerce yumurtanın kazanılmasına vesile olur. O bozuk çıkan yumurtaların zararlarını telafi ettiği gibi, çok kârlı bir ticaretin tahakkuk etmesine de imkân sağlar.

Keza, gerek cerrahi operasyonda gerek reçete edilen ilaçlarda mutlaka bazı yan etkileri olacaktır. Tıp dünyası, faydası zararından fazla olan müdahalelerin terkedilmemesi konusunda müttefiktir. Diğer gözüne sirayet etmemesi için hasta gözün alındığı vak'alar çoktur. Annenin ölüm riski olduğunda, ceninin hayatına son verilmesi, hem tıbbın hem dinin fetva verdiği bir hakikattir. Kangren veya kanser ol-muş organların-bedenin tamamını kurtarma adına- koparılıp atılmasında dini ve tıbbi hiçbir sakınca yoktur. Bütün bunlar, "yararı çok olan şeyler, az zararı olan şeylere feda edilmez" kuralının birer yansımasıdır.

Kelimeler

İllet: Asıl sebep.

Mukadder: Takdir edilmiş.

Kubuh: Çirkinlik. 

Münezzeh: Pak, temiz, beri.

Mukaddes: Temiz, pak.

Zâhirî: Dıştan görünen.

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KADERLE ALAKALI BAZI ISTILAHLAR

KADERLE ALAKALI BAZI ISTILAHLAR

Cüz’-i İhtiyarî: 1.Lügat manası: İhtiyarî kısım, tercih edilen ihtiyarî parça, seçile

KADERİN MERTEBELERİ

KADERİN MERTEBELERİ

Kaderin dört mertebesi vardır: a. Olmuş, olacak ve olmakta olan bütün herşeyin Allah’ın

KADERİN KISIMLARA AYRILMASI

KADERİN KISIMLARA AYRILMASI

3.Muhtevası itibariyle Kaderin Çeşitleri: a). Bedîhî ve Nazarî Kader: Kader, dışa yansıyan

KADER

KADER

1. Lügat manası: Ölçüp biçmek, takdir etmek, bir şeyin sınırlarını tayin etmek. Kader,

KADER RİSALESİ ŞERHİ-23

KADER RİSALESİ ŞERHİ-23

“Elhasıl: Madem hayat, esma-i hüsnanın nukuşunu gösterir. Hayatın başına gelen herşey has

KADER RİSALESİ ŞERHİ-22

KADER RİSALESİ ŞERHİ-22

DÖRDÜNCÜ MEBHAS Eğer desen: “Birinci Mebhas’ta isbat ettin ki: Kaderin her-şeyi güzeldir,

KADER RİSALESİ ŞERHİ-21

KADER RİSALESİ ŞERHİ-21

Eğer desen: "Kader bizi böyle bağlamış. Hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelana mü

KADER RİSALESİ ŞERHİ-20

KADER RİSALESİ ŞERHİ-20

Zikredilen delillerle varılan netice şöyle özetlenmiştir: “Netice-i meram: Madem bilmüşahe

KADER RİSALESİ ŞERHİ-19

KADER RİSALESİ ŞERHİ-19

. Kitab-ı Mübin-İmam-ı Mübin hakikatı Kur’an-ı Hakîm’de bu iki kavrama da yer verilmi

KADER RİSALESİ ŞERHİ-18

KADER RİSALESİ ŞERHİ-18

Üstadın aşağıdaki ifadelerinde bu hakkatlerin açıklaması vardır: “Hem herşeyin miktar-ı

KADER RİSALESİ ŞERHİ-17

KADER RİSALESİ ŞERHİ-17

ÜÇÜNCÜ MEBHAS: Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani: "Herşey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriy

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.

Tevbe, 119

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981) *Titanik Faciası(14 Nisan 1912)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI