Cevaplar.Org

HİND HAKKINDA GEREKSİZ İFADELER

Hoca şöyle diyor: “Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada, Muaviye de Müslüman oldu. Bu sırada, Uhud savaşında Hz. Hamza’nın ciğerlerini çiğneyip, parmaklarını, kulaklarını ve burnunu kendisine


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-01-04 08:57:17

Hoca şöyle diyor: "Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada, Muaviye de Müslüman oldu. Bu sırada, Uhud savaşında Hz. Hamza'nın ciğerlerini çiğneyip, parmaklarını, kulaklarını ve burnunu kendisine kolye yapmış olan Ebu Süfyan'ın karısı, Muaviye'nin annesi, Hind de müslüman oldu."(1)

Müslüman olmuş bir şahsın, geçmişte yaptıklarıyla nitelendirmek doğru bir üslup değildir.

Hz. Muaviye'nin Müslümanlığı konusunda Hoca'nın en çok dayandığı kaynaklara bakalım:

 "Hz. Muaviye ve babası Ebu Süfyan, Mekke fethinde Müslüman olmuşlardır. Önceleri müellefe-i kulûbtanmış, sonrada Müslümanlığı gelişmiştir."(2)

Taberi ve İbn-i Esir de bu konuda aynı görüşleri paylaşmış, başka ibarelere yer vermemişlerdir.

İmdi, Hz. Muaviye, Ebu Süfyan ve Hind'in Müslüman olmaları hususunda, hocamızın Hind hakkındaki sarf ettiği sözleri, önceki kaynaklarda bulunmadığı halde ve Resulullah'ın "İslam, İslam'dan önceki şeyleri keser"(3) hadisi olmasına rağmen, Hind'in Müslümanlığından sonra, peygamberle sohbet etme şerefine nail olması tarihi bir hakikattir. Dolayısıyla nefreti körükleyici bir üslup ile Hind hakkında kayıtlar düşmekten sakınmak gerekir.

Hind hakkında yargılayıcı bir üslup sergilemesinin sebebi nedir?

Bu üslupta iki sorun vardır;

Birincisi: Taassup yüzünden bazı sahabeler ayıplanıyor.

İkincisi: Bu üslup okuyucuları sahabelere karşı nefret ve buğzu kışkırtıyor.

Bu konuda değerli bir çalışma ortaya koyan, Dr. İrfan Aycan'nın "Saltanata Giden Yolda Muaviye ve Ebu Süfyan" isimli eserinde, Hz. Muaviye'nin Müslüman olmasından bahsederken, Hind hakkında bu türden aşağılayıcı bir üsluba yer vermemiştir, bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz.

Dipnotlar

1-İhsan Süreyya Sırma, Hilafetten Saltanata: Sh. 19

2-İmam-ı Suyuti, Tarih'ül Hulefa: Sh. 194

3-İbni Sa'd, bu hadisi, Zübeyr ve Zübeyr b. Mutim'den rivayet etmiştir. Suyuti, Camiüssağir: Sh. 123.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİTİRİRKEN-2

BİTİRİRKEN-2

Akîde-i Tahaviye’de deniliyor ki; “Biz Allah’ın Resulü’nün bütün sahabelerine muhabbet

BİTİRİRKEN

BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağı

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

Bir başka eleştiri: Bazıları Hz. Muaviye’yi kötülemek için: “Şimdiye kadar müslümanla

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

Hafız İbni Hacer el-Askalani: “Ehl-i Sünnet, bütün sahabenin adil olduğunda ittifak etmişti

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

Sayın Sırma şöyle diyor: “Muhtemeldir ki, bu tutumlarından dolayı İmam-ı Şafiî, dört sa

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

Sayın Sırma hoca “Şu rivayet ne kadar manidardır” diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa’

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müç

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şimdi biraz da, akaid, kelam ve fıkıh açısından imamet ve veliahdliğe değinerek, Hz. Muaviye

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI