“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiğine ve beklenmemesi gerektiğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Müslümanları birleştiren Kur’an ve sünnet hükümlerini hayata geçirmek yerine, paparazzi konularını cımbızla toplayan İslâmoğlu mehdi konusunu irdelemezse


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-09 13:44:10

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiğine ve beklenmemesi gerektiğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Müslümanları birleştiren Kur'an ve sünnet hükümlerini hayata geçirmek yerine, paparazzi konularını cımbızla toplayan İslâmoğlu mehdi konusunu irdelemezse şaşacaktım. Çünkü az bilgili ve zayıf kalpli müslümanlar, yürek ve cesaret isteyen konulara girmek yerine müteşabih âyetleri, muğlak konuları ve ihtilaflı meseleleri ele almaya bayılırlar; bu konularda bilgilenmeye çalışayım derken kapana kısılırlar. Diğer tarafta, bu zayıf müslümanları avlamak için bekleyen bir de reytingci Mustafa ve ekibi vardır.

İmam Suyuti mehdi meselesi hakkında "Urfü'l-verdî fî ahbâri'l-Mehdî " adlı bir risale yazmış; konuyla alakalı 130'dan fazla hadisi derlemiştir. Raviler arasında Ahmed b. Hanbel, İbn Ebi Şeybe, İbn Mace, Naim b. Hammad, Ebû Davud, Hakim, Taberani, Tirmizi, Darekutni, Ebu Ya'li, Bezar, Haris b. Ebi Usame, Hatibi Bağdadi, İbn Asakir, Müslim, İbn Mende, İbn Cerir, İbn Sad, Hasan b. Süfyan ve Temmam Er-Ruyani gibi hadis otoriteleri bulunmaktadır. Diğer taraftan Şeyh Necmuddin b. Muhammed El-Askeri de "El-Mehdi'l-Mew'ud'ul-Muntazar inde Ehl'is-Sunneti ve'l-İmamiyyeh" adlı 2 ciltlik bir eser yazmış; birçok hadisi derlediği eserin dibacesinde, Ehli Sünnet ve Şia-yı İmamiyenin hadis kaynaklarını tarayıp çalışmasını hazırladığını belirtmiştir.

"Gelmiş-geçmiş bütün âlimlerce kabul edilen görüşe göre: "Ahir zamanda, mehdi olarak adlandırılan Ehli Beytten bir kimse çıkacak, bütün İslâm ülkelerine hükümran olacak, müslümanlar ona tabi olacak, onları adaletle yönetecek ve dini destekleyecektir. Daha sonra Deccal çıktığında Hz. İsa (a.s.) gökten inecek ve onu öldürecektir. Mehdi hakkındaki hadisleri en seçkin sahabiler rivayet etmiş; Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Taberani, İbn Ya'li, Bezzar, İmam Ahmed, Hakim gibi hadis otoriteleri de bu hadisleri tahric etmişlerdir. Bununla birlikte mehdi hadislerini külliyen zayıf olarak niteleyen İbn Haldun ve başkaları görüşlerinde hataya düşmüşlerdir." [Tac, c. 5, s. 341]

Kardeşlerim, her zaman belirttiğim gibi "Kur'an bize yeter" diyenler, Allah ile Hz. Peygamber (s.a.v.)'i birbirinden ayırmaya çalışıyorlar. Çünkü İslâmı toptan ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını, tam da sömürgeci bir mantıkla "böl, parçala, yönet" tertibine uyularak sonuç alabileceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle İslâm hukukunu hayattan uzaklaştırmakla işe başlayıp, sırasıyla hadis ve siyere saldırıyorlar.

Elbette ki onların son hedefi Kur'an'ı tamamen hükümsüz kılmaktır ve bu nedenle İslam'ın temel dinamikleri olan fıkıh, hadis, akaid, siyer ve diğer İslâmi bilimleri dinamitliyorlar. Dikkat etmişseniz bu sapkın güruhlar hep İslâm ve Müslümanlar çevresinde sansasyonel bilgiler ortaya atıp küfrün ilerlemesini sağlıyorlar. Böylece Müslümanları ihtilaflı konularla oyalayıp kâfirlerin yekvücut olarak yükselmelerini sağlıyorlar. Siz bu insanların kâfirlerle dalaştığına hiç şahid oldunuz mu? Müslümanların haklarını savundukları için ehl-i kitapla mücadele ettiklerine şahid oldunuz mu?

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN’DA HATA OLDUĞUNU SÖYLEMENİN HÜKMÜ

KUR’AN’DA HATA OLDUĞUNU SÖYLEMENİN HÜKMÜ

Muhterem Müslümanlar! Günümüzde birçok ateist veya gayr-ı müslim âyet ve hadisleri okuyara

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI-2

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI-2

. BİZ YAZAR, AYDIN, AKADEMİSYEN, KÜLTÜRLÜ VE BİLGİLİ KESİMLERİZ, BİZDEN BAŞKALARI CAHİL

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI

HADİS VE SÜNNET DELİL DEĞİLDİR, BİZE KUR’AN VEYA VAHİY LAZIMDIR Bu iddia aslında Peygam

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur'an’ı yorumlark

İMAM BUHARİ'YE ATILAN İFTİRALAR

İMAM BUHARİ'YE ATILAN İFTİRALAR

Hadis karşıtlarının sıkça kullandığı yöntemlerden biri de hadise en çok hizmet eden şahs

HADİS İNKARCILARIN DERDİ: EBU HUREYRE (r.a)

HADİS İNKARCILARIN DERDİ: EBU HUREYRE (r.a)

Peygamberimizin etrafında bulunan ve hiç yanından ayrılmayan sahabelerden biri de Abdurrahman b.

SAHABENİN HADİSE KARŞI TAVIRLARI

SAHABENİN HADİSE KARŞI TAVIRLARI

Ashabı Kiram, Resulü Ekrem (s.a.s)'in 23 sene boyunca ne yaptığını, nasıl yaşadığını, na

SAHABE SEVGİSİ

SAHABE SEVGİSİ

Aziz Kardeşlerim! İslâm bayrağını taşıyan, Hz. Peygamber Efendimizi canlarından daha fazla

KADERE İNANMAK

KADERE İNANMAK

Değerli Kardeşlerim! Kadere inanmak iman esasları arasında yer almaktadır. İnkarı küfrü ge

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İsra: Hz. Peygamber Efendimizin gecenin az bir kısmında Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya (2477

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI