“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 31. yanlışında, Hz. İsa (a.s.)’ın gökten yere inmeyeceğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Her ne kadar “iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükellef” ise de İslâmoğlu ve avanesinin yaydığı kirli bilgiyi açıklığa kavuşturmak ümmetin faydasınadır.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-01 16:39:31

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın 31. yanlışında, Hz. İsa (a.s.)'ın gökten yere inmeyeceğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Her ne kadar "iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükellef" ise de İslâmoğlu ve avanesinin yaydığı kirli bilgiyi açıklığa kavuşturmak ümmetin faydasınadır.

Kur'an-ı Kerim ve hadisler, kıyamet öncesinde Hz. İsa (a.s.)'ın gökten yere ineceğine dair bilgiyi vermektedir.

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

"Gerçekten o, kıyamet için (yaklaştığını gösteren) bir ilimdir. (Zuhruf; 61) Beydavi bu âyeti şöyle yorumlar: "O, yani Hz. İsa (a.s.) kıyamet için bir bilgidir. Çünkü onun oluşum ve iniş süreci kıyametin alametlerinden biridir; onunla kıyametin yaklaştığı bilinir. Hadiste Hz. İsa (a.s.)'ın Efik adlı Kutsal Topraklardaki bir tepeye ineceği ve elindeki hançer ile Deccal'ı öldüreceği bildirilmiştir."

Beydavi'nin haşiyesi Şihab'da bu hadis için şöyle bir not düşülmüştür: "İbn Hacer bu hadisin hem sahih hadisler içinde hem de diğer hadislerde geçtiğini ifade etmiştir." Nesefi ise şöyle bir yorum yapmıştır: "Onunla, yani Hz. İsa (a.s.)'yla kıyametin gelişi bilinir. Diğer bir deyişle onun gökten yere inişi kıyametin yaklaştığına dair bir bilgidir." Zemahşeri ise şöyle der: "O, yani Hz. İsa (a.s.) kıyamete dair bir bilgidir, kıyametin yaklaştığına dair bir alamettir. Hadiste Hz. İsa (a.s.)'ın Efik adlı Kutsal Topraklardaki bir tepeye ineceği bildirilmiştir."

Buhari, Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa (a.s.)'ın gökten inişi, adaletle hükmetmesi, haçı kırması ve domuzu öldürmesi çok yakındır."

Yine Buhari, Müslim ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "İmamınız sizden biriyken Meryemoğlu indiğinde ve vay halinize!"

Ayrıca Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah'a yemin ederim ki İsa (a.s.) inecektir ve adaletle hükmedecektir."

Diğer taraftan Ebu Davud, Hakim ve Ahmed'in rivayet ettiği bir başka hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Benimle İsa (a.s.) arasında nebi yoktur ve o mutlaka inecektir."

Tac adlı hadis derlemesinin müellifi Şeyh Mansur Ali Nasıf bu konuda şöyle der: "İsa (a.s.) gökten yere inecek ve bir süre yeryüzünde yaşayacaktır. Daha sonra Allah'ın rahmet ve rızasına ulaşarak vefat edecektir."

Kardeşlerim, İsa (a.s.)'ın gökten yere inmesi meselesi hakkında başta İmam Suyuti olmak üzere birçok risale yazmıştır. Diğer taraftan birçok akaid âlimi açıklama yapmıştır. Taftazani bu konuda şöyle der: "Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bildirdiğine göre Deccal, dabbet'ul-ard, Ye'cuc ve Me'cuc'un çıkması, İsa (a.s.)'ın gökten yere inmesi ve güneşin batıdan doğması kıyamet alametlerindendir. Bunların hepsi haktır, oluşması mümkün işlerdir. Çünkü haberin kaynağı doğru sözlü Hz. Peygamber (s.a.v.)'dir. Huzeyfe (r.a.)'ın rivayet ettiğine göre, bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) çıkagelmiş ve onları sohbet ederken görmüştür. "Sohbet mi ediyorsunuz" diye sorunca onlar da kıyamet hakkında konuştuklarını ifade etmişlerdir. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) 'siz şu on alameti görmeyinceye kadar kıyamet kopmaz' diye buyurmuş; bunlardan bir tanesinin de İsa (a.s.)'ın gökten yere inmesi olduğunu bildirmiştir. Bu alametler hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır." (Şerh'ul-Akaid, s. 193)

Görüldüğü üzere, tefsir bilginleri Zuhruf suresindeki âyetin kıyamet ve İsa (a.s.)'ın durumuyla ilgili olduğunu ittifakla bildirmişlerdir. Ayrıca birçok hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) yemin ederek İsa (a.s.)'ın gökten yere ineceğini bildirmiştir.

Hal böyleyken vicdanlı bütün insanlara ve feraset sahibi bütün müslümanlara şu soruyu sormak gerekir: "İsa (a.s.)'ın gökten yere inişi hakkındaki bilgiyi Allah, Resulullah (s.a.v.) ve muteber Müslüman âlimlerden mi dinleyelim yoksa beyanatlarını kaynaksız ve sözlü olarak söyleyen ne idüğü belirsiz kişiciklerden mi? İslâmi ilimlerin 1400 yıllık geçmişini bir bataklık gibi görüp ana kaynaklarını kurutmaya çalışan bu sapkın güruh, söz ve eylem olarak İstanbul fethedilirken 'kadınların ruhu var mı yok mu?' diye tartışan Ortodoks papazların haline benziyor.

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN’DA HATA OLDUĞUNU SÖYLEMENİN HÜKMÜ

KUR’AN’DA HATA OLDUĞUNU SÖYLEMENİN HÜKMÜ

Muhterem Müslümanlar! Günümüzde birçok ateist veya gayr-ı müslim âyet ve hadisleri okuyara

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI-2

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI-2

. BİZ YAZAR, AYDIN, AKADEMİSYEN, KÜLTÜRLÜ VE BİLGİLİ KESİMLERİZ, BİZDEN BAŞKALARI CAHİL

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI

MODERNİST İSLAMCILARIN BAZI İDDİALARI

HADİS VE SÜNNET DELİL DEĞİLDİR, BİZE KUR’AN VEYA VAHİY LAZIMDIR Bu iddia aslında Peygam

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur'an’ı yorumlark

İMAM BUHARİ'YE ATILAN İFTİRALAR

İMAM BUHARİ'YE ATILAN İFTİRALAR

Hadis karşıtlarının sıkça kullandığı yöntemlerden biri de hadise en çok hizmet eden şahs

HADİS İNKARCILARIN DERDİ: EBU HUREYRE (r.a)

HADİS İNKARCILARIN DERDİ: EBU HUREYRE (r.a)

Peygamberimizin etrafında bulunan ve hiç yanından ayrılmayan sahabelerden biri de Abdurrahman b.

SAHABENİN HADİSE KARŞI TAVIRLARI

SAHABENİN HADİSE KARŞI TAVIRLARI

Ashabı Kiram, Resulü Ekrem (s.a.s)'in 23 sene boyunca ne yaptığını, nasıl yaşadığını, na

SAHABE SEVGİSİ

SAHABE SEVGİSİ

Aziz Kardeşlerim! İslâm bayrağını taşıyan, Hz. Peygamber Efendimizi canlarından daha fazla

KADERE İNANMAK

KADERE İNANMAK

Değerli Kardeşlerim! Kadere inanmak iman esasları arasında yer almaktadır. İnkarı küfrü ge

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İsra: Hz. Peygamber Efendimizin gecenin az bir kısmında Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya (2477

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

"Şüphesiz Allah, verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmek ister."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI