KIZIL İCAZ VEYA BEDİÜZZAMAN’I ANLAMAK

“Kişi bilmediğinin düşmanıdır” Bir şey ve bir kimse hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz. İlmen fakir olanın, su-i fikir sahibi olması muhtemeldir. Üstad Bediüzzaman hazretleri için de, bilgi sahibi olmadan fikir yürütenler, maalesef aynı hatayı işlemişlerdir


Ali Haydar Çetintürk

cetinturkalihaydar@gmail.com

2020-11-23 11:04:13

 "Kişi bilmediğinin düşmanıdır"

Bir şey ve bir kimse hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz. İlmen fakir olanın, su-i fikir sahibi olması muhtemeldir. Üstad Bediüzzaman hazretleri için de, bilgi sahibi olmadan fikir yürütenler, maalesef aynı hatayı işlemişlerdir.

"Haddini bilmeyene haddini bildirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir" kabilinden, kendi cehaletine bakmadan Hz. Üstadın ilmini sorgulayanların eline İşaratü'l İ'caz'ı verip, okuduklarını anlatmalarını istesek, şayet okuyabilirlerse, anlamakta zorlanacakları ibareleri anlatmaktan âciz olacaklarını hep beraber göreceğiz.

Hele hele "sathi zihinleri dikkate alıştırmak için" yazılan Kızıl İ'caz'ı bu kimselerin eline verdiğimizde, alışılmışın dışında kaleme alınan Kızıl İ'caz'ın ibareleri arasında boğulmazlarsa şayet, zihinlerinin ne kadar sathi olduğunu göreceklerdir.

Ekser olarak isti'ane için olan, besmelenin ب(ba) harfinin Kızıl İcaz'da musahabe manasında zikredilmesi, "kul fiilinin hâlıkıdır" diyen Mutezile'ye icaz yoluyla atılmış büyük bir tokattır. Böyle bir tokatı ise zamanında Bedii olanlar ancak atabilirler.

Anlamaktan âciz olduğumuz Kızıl İcaz'ı okumaya bizi muvaffak kılan sevgili Allah'ımıza namütenahi/sonsuz hamdü senâlar olsun. Rabbim bu eseri tercüme eden A. Akgündüz ve Niyazi Beki hocalarımızı mahşer sabahı Hazret-i Üstad ile haşreylesin. Bizleri de hissedar olanlardan eylesin.

Ali Haydar Çetintürk

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

serkan çakır, 2020-11-23 16:32:25

hocamızı tebrik ederim taassuptan hali insafla muttasıf muhabbet libası ile kuşanmış hakikatın dilini nefsin ve vehmin fısıltısının önüne geçirmiş bugün ümmete topluma hususan bu millete bu evsafla muttasıf alimlerimiz lazım bu lazım olan kendini bir manevi yolda addeden tüm hakikat taliplerininde kalbine ruhuna aklına elzem bir tavırdır şucusu bucusu fark etmiyor

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI