Cevaplar.Org

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mektebetu’l Kur’an, Karaçi, Pakistan, 1434 H. İnşallah bu önümüzdeki birkaç hafta boyunca kütüphaneme yeni eklediğim, Kur’an-ı Kerim eksenli birkaç kitabı tanıtma gayretinde olacağım


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-11-09 08:11:36

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti'l Kehf

Müellif: Muhammed Kemal Mişkat

Yayınevi: Mektebetu'l Kur'an, Karaçi, Pakistan, 1434 H.

İnşallah bu önümüzdeki birkaç hafta boyunca kütüphaneme yeni eklediğim, Kur'an-ı Kerim eksenli birkaç kitabı tanıtma gayretinde olacağım.

Bu eserlerden ilki Kehf Suresinin tefsiri mahiyetinde bir eser. Bu eseri özellikle Muhakemat okumalarımda faydalanmak için aldım ve şu an okumaktayım. Zira Muhakemat'ta Bediüzzaman Zülkarneyn, onun seferleri, Güneşi bir kara balçıkta battığını görmesi, Sedd-i Zülkarneyn gibi meselelere değiniyor(Üstad aynı meselelere Lem'alar'da da değiniyor tabii) Fakir de o okumalarıma bir katkısı olsun diye bu eseri aldım. Çok da memnun kaldım.

Müellif bu eserde Sure-i Kehf'in gâmız noktalarına ışık tutmaya çalışmış. Mesela Neden Cuma günü Kehf Suresinin okunmasının Deccale dair bir hıfz vesilesi gördüğü üzerinde durmuş. Bunun işari manada deccali sistemlere karşı üç devre ve dönemle mücadele edilmesi yönünde ehl-i imana işaret ve ikazlar içerdiğini belirtmiş. Yani bir nevi ashab-ı kehf gibi mağaralara çekilme, yani bir nevi gizli aydınlatma(sırran tenevveret) dönemine, sonra insanların İslam'ın âb-ı hayatıyla tanıştırılma dönemi ve ardından da Zülkarneyn dönem ve devresi gibi…

Müellif, eserinde Ashab-ı Kehf, Hazret-i Hızır, Zülkarneyn ve Mehdi ve Deccal hakkında birçok kaynakları tarayıp öz halinde ve orijinal bilgileri okuyucusuna sunmuş. Aynı zamanda bu hususlarda Tevrat ve İncil'i de sıkı sıkıya incelemiş ve onlardaki sahih bilgiyi de Kur'an süzgecinden geçirerek bizlere aktarmış. Sayi meşkur olsun..

Esere ulaşmak için

Arapçakitaplar.com

İsmail Zambur; 0534 527 17 68

https://arapcakitaplar.com/tr/tefsir/381-esrar-cedide-fi-sueretil-kehf-.html

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FETHU’L-MÜLHİM

FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmân

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

RUDUD ALA İTIRAZÂTI  MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Ya

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

Eser Adı: Nizâmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkân bi’l-Furkân Müellifi: Hamidüddin (A

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm.

Bakara, 2/186

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI