Cevaplar.Org

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî Yayınevi: Daru’l Kutub-i İlmiyye, 2013 Hakkında bilgilerin az olması dolayısıyla genelde kendisinden bir asır sonra yaşamış olan merhum Eşref Ali Tehanevi ile karşılaştırılan müellif, Hind alt kıtasının 18.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-10-08 08:37:01

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti'l-Fünûn Ve'l-Ulûm

Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

Yayınevi: Daru'l Kutub-i İlmiyye, 2013

Hakkında bilgilerin az olması dolayısıyla genelde kendisinden bir asır sonra yaşamış olan merhum Eşref Ali Tehanevi ile karıştırılan müellif, Hind alt kıtasının 18. Yüzyılda yetiştirdiği en büyük alimlerden birisi.. O, Hâfız Muhammed Dâmin Şehîd ve Hâcî İmdâdullâh Muhâcir Mekkî Hindistan'ın her köşesinde "Üç Kutuplar" olarak bilinmektedir. Hz. Ömer (r.a) soyundan geldiği için Faruki nisbetiyle zikredilir.

Bu eser dört ciltlik mükemmel bir ansiklopedi aslında. Bir terimler ansiklopedisi.. İslami ilimlerle ilgilenenlerin çok yakından tanıdığı mükemmel bir çalışma. Örnek vermek gerekirse, Diyanet İslam Ansiklopedisinin birçok maddesi hazırlanırken, madde hazırlayanlar bu eserden çokça istifade etmişler.

Elli beş kadar ilim konusu, çeşitli bölümleri, amacı ve faydası, diğer ilimler arasındaki yeri, öğretim notları gibi yönleriyle tanıtıldığı Keşşaf'ta 3045 terim açıklanmış. Tehânevî'nin bu eseri sahasının en kapsamlı çalışması. Acilen dilimize çevrilmesi gereken bir şaheser.

Muhammed Rahmetullah Nedvi'nin dediği gibi eser "doğu ve batıda âlimlerin senasına mazhar olmuş ve ehl-i ilmin güvenini kazanmıştır."

Bu kıymetli esere ulaşmak için:

https://www.sefkatyayincilik.com/Kessafu-Istilahatil-Funun-1-4-1-4,PR-91.html

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FETHU’L-MÜLHİM

FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmân

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

RUDUD ALA İTIRAZÂTI  MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Ya

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

Eser Adı: Nizâmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkân bi’l-Furkân Müellifi: Hamidüddin (A

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI