YALANCININ MUMU

İç Anadolu illeri ve köylerinde bir adamın yalancılığını anlatmak için “Kırk Yalan” derler. Facebook, Twitter, WhatsApp gibi internet kanalları, bir zamanların kırk yalanlarını kırk milyon, kırk milyar yalana çıkarıverdiler. Algı operasyonları için, kişilerin şahsiyetini sıfırlamak için, politika oyunları için, ticari rekabetler için binlerce çıkarını sağlamak için yalana, iftiraya ağız, kalem ve daktilo kapılarını açtıkları gibi, çok iyi niyetlerle de yalana kapı açtılar.


2020-10-01 07:29:03

Mahmut TOPTAŞ
İç Anadolu illeri ve köylerinde bir adamın yalancılığını anlatmak için "Kırk Yalan" derler.
Facebook, Twitter, WhatsApp gibi internet kanalları, bir zamanların kırk yalanlarını kırk milyon, kırk milyar yalana çıkarıverdiler.
Algı operasyonları için, kişilerin şahsiyetini sıfırlamak için, politika oyunları için, ticari rekabetler için binlerce çıkarını sağlamak için yalana, iftiraya ağız, kalem ve daktilo kapılarını açtıkları gibi, çok iyi niyetlerle de yalana kapı açtılar.
İslam'ın ilk çağından itibaren çok iyi niyetlerle hadis uydurmaya başlayanlar olmuş.
Bu çağın yalanlarından biri de çok iyi niyetlerle uydurulan ve bu günlerde gündemde bir masal.
Aslı astarı olmayan masala göre güya Hazreti Ömer döneminde iki kişi bir adamı "Babamızı öldürdü" diye getirmişler. Hazreti Ömer, zanlıyı dinlemiş, 
Zanlı "Bunların babası, atıma taş attı öldürdü ben de aynı taşı ona attım atımı öldüreni öldürdüm" demiş.
İtirafla suç sabit olunca kısas hükmü verilmiş.
Katil, Hazret-i Ömer'e "bana üç gün zaman tanı, küçük bir çocuğun babasının altınlarını babası bana emaneten verdi, çocuk büyüyünce veririm diye toprağa gömdüm, benden başka da yerini bilen yok. Altınları çocuğa teslim edip, üç gün içinde geleyim" demiş.
Hazreti Ömer de gidipte gelmezsen" demiş.
Adam oradakilere "bana kefil olacak yok mu" deyince masalcının birine göre Hazreti Ebu Zerr, diğer masalcıya göre Amr bin As kefil olur.
Adam gider üç günün gün batımına kadar gelmeyince kefilin boynuna ip takılır. Tam sallandıracakları esnada ufukta adam görünür.
Kefil kurtarılır, adam ipi boynuna geçirir.
Adama sorarlar; "Kurtulmuştun, neden geldin"
Cevap verir, "Vefa ölmüş dedirtmemek için."
Kefile sormuşlar, tanımadığın adama neden kefil oldun?
Cevap, "İnsanlık öldü dedirtmemek için."
Çocuklar bakmışlar ortama ve onlar da davadan vazgeçmişler.
Neden diye sorulduğunda, "Merhamet öldü" dedirtmemek için" demişler.
Ben yalan, uydurma, iftira dolu bu hikâyeyi bu kadar özetleyebildim.
Bir kere Kur'an'da, Sünnette, Sahabe fetvalarında, dört mezhep dâhil onların dışındaki diğer bütün mezheplerde dahi Had ve Kısas cezalarına kefalet kabul edilmez. Yani asıl kaybolduğunda onun yerine kefili öldürelim maddesi hiçbir mezhep de yoktur.
Bu masalın yalan olduğuna bu yeter. Yoksa diğer bütün cümlelerin de yalan olduğu ayrıca ispatlanabilir.
Bu metnin bir dayanağı var ama o da Alman filozof ve şairi Schiller (1759-1805) e ait. Schiller'in o hikayesini okuyan biri çok beğendiğinden, onu tutmuş İslamileştirmiş ama İslam hukuku hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığından masalın her tarafından yalan fışkırıyor.

Son yıllarda internette dolaşmaya başlayan bu hikâyeyi birileri Ahmet Kabaklı merhumun yazdığı 5 ciltlik "Türk Edebiyatı" isimli eserinde Alman Edebiyatçısı Schiller'i (1759-1805) tanıtırken ondan bu hikâyenin benzerini anlatır.

Bu hikâyeyi okuyan biri buradaki kahramanların isimlerini değiştirmiş, dini bir hava vermiş ve İslam hukuku hakkında bilgisi olmaması nedeniyle birçok hatayı da yapmış.

Hikâyenin aslı şöyle: "Meroz, mantosunun altına bir hançer saklayarak, Siraküza kralı Denis'in yanına sokuldu.

Muhafızlar derhal onu yakalayıp zincire vurdular. Kral hiddetle sordu:

- Bu hançerle ne yapacaktın?

- Şehri bir zalimden kurtaracaktım!

- Bu arzunun cezasını darağacı üzerinde göreceksin...

- Ölüme hazırım. Hiçbir zaman af ve aman dilemiyorum. Yalnız küçük bir şey istiyorum. Kız kardeşimle nişanlısının evlenme törenlerini yapmak üzere üç gün izin... Arkadaşım benim yerime kalacak ve eğer sözümde durmazsam, öcümü ondan alabileceksin.

Kral gülmeye başladı ve biraz düşündükten sonra alaycı cevabını verdi:

- Sana üç gün izin veriyorum. Fakat bilmiş ol ki, bu zaman biter bitmez görünmezsen arkadaşın senin yerini tutacak ve ben seninle ödeşmiş olacağım.

Meroz, arkadaşına koştu:

- Kral, benim giriştiğim iş için darağacında cezalandırılmamı istiyor. Bununla beraber, kardeşimin nişanında bulunabilmem için üç gün izin verdi. Yalnız, ben dönünceye kadar sen, onun yanında kalacaksın!

Arkadaşı, hiç sesini çıkarmadan onu kucakladı; Meroz, uzaklaşmaya başladığı zaman o da kendini krala teslim etti.

Meroz, üçüncü gün, kardeşiyle nişanlısını evlendirmiş, uğursuz zamanı geçirmemek için, acele geri dönüyordu. Fakat sürekli bir yağmur, çabuk yürüyüşüne engel olmuştu. Geçtiği tepelerde kaynaklar sel gibi olmuş, dereler, nehir şekline girmişti.

Meroz, sopasına dayana dayana bir ırmağın kenarına gelince, kabaran suların, iki kıyıyı birleştiren köprüyü alıp götürmüş olduğunu ve kemerlerin yıkıldığını gördü. Bu hâl karşısında üzüntüsünden çırpınmaya ve sabırsız bakışlarla uzakları süzmeye başladı.

Onu karşı kıyıya geçirmek için canını tehlikeye sokacak hiçbir kayık, bu yana yaklaşan hiçbir gemi görünmüyor, sular da gittikçe denizler gibi coşup kabarıyordu. Ümitsiz kalan yolcu, ellerini semaya açmış ağlıyordu:

- Oh Tanrım! Bu azan suları durdur... Zaman geçiyor. Güneş tam tepemize geliyor. Eğer ufka biraz daha yaklaşırsa, arkadaşımı kurtarmak için çok geç kalacağım.

Dalgalar çılgınlığı artırmaktan başka şey yapmadılar. Sular suları, saatler saatleri kovalıyordu. Meroz daha fazla düşünemedi... Coşkun suların ortasına atıldı. Çetin bir uğraşmadan sonra suları yendi. Karşı kıyıya geçince yürüyüşünü hızlandırmaya başladı. Yakıcı bir güneş tesirinde Meroz dizlerinin yorgunluktan bittiğini duyuyordu.

- Ne işitiyorum, bu güzel sesi bir serin dere mi çıkarıyor?

Durup dinledi: Yanındaki taşlardan neşeli bir kaynak fışkırıyordu. Sevinçle eğildi; yanan alnını serinletti. Güneş, bakışlarını yapraklar arasından uzatarak, yol boyunca deli gibi gölgeler çiziyordu...

İki yolcu geçti. Meroz, onlardan derhal uzaklaştı. Fakat aralarında bir şey konuştuklarını işitmişti:

- Şu anda onu darağacına çekiyorlar...

Yetişememek korkusu, Meroz'a kanat verdi, mertlik duygusu kamçılandı. Ah, işte uzaktan, batan güneş altında Siraküza şehrinin kuleleri göründü. Çok geçmeden, evinin bekçisine rastladı. Onu tanıyınca bir titreme geçirdi bekçi:

- Kaç! Artık arkadaşını kurtarmanın zamanı geçti. Hiç olmazsa kendi hayatını kurtar! O, şu dakika can veriyor. Son saate kadar hiç ümidini kaybetmeden seni bekliyordu. Kralın soğuk şakaları bile, sana karşı olan inancını bozamadı...

- Peki, mademki onu kurtaramayacağım; hiç olmazsa onun acısını paylaşmalıyım. O kanlı kral da: "Bir Meroz dostuna fenalık etti, alçaklık etti!..» diyemesin. Bir yerine iki kişiyi öldürterek sevinsin…

Meroz, şehrin kapılarına vardığı zaman, güneş batıyordu. Darağacını ve seyirci halkı gördü. Arkadaşını asmak için, bir ipi boğazına takmışlar, henüz kaldırıyorlardı.

- Dur cellât, ben işte geldim..

İki arkadaş, yarı sevinç içinde kucaklaştılar...

Bu manzara karşısında hiç kimse duygusuz kalamazdı. Kral bile bu haberi heyecanla öğrendi... İkisini de huzuruna getirtti... Uzun uzun ve hayretle seyrettikten sonra:

- Hareketinizi çok beğendim, dedi. Demek «iyilik» ve «namus» boş kelimeler değilmiş. Şimdi benim de sizden bir dileğim var. Beni de aranıza alın, üçümüzün kalbi bundan sonra tek kalp olsun... (Schiller, Hikâyeler)

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

Mânevîyatsız ilmin, beşeriyete felâh ve huzur yerine, şüphe, tereddüt, hatta ızdırap verdi

NASIL BİR MAARİF?

NASIL BİR MAARİF?

Yıllardır ilmî ve fikrî çalışmalarım arasında memleketimizin mânevî, ahlâkî, derûnî

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

Diyorlar ki: Dünyaya bir kere gelinir. Sonun başlangıcı yoktur. Gülün, eğlenin, bir yıldır

HİCRET VE HAREKET

HİCRET VE HAREKET

Hicret, tâ ezelden ebede, âlem-i vücubdan âlem-i imkâna, daire-i ilimden daire-i kudrete, tâ

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

Ramazan ayının hususiyeti oruç. Orucun hususiyeti de kendisine ait meseleler. Başında; tutan tu

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

Hekim gözü ile Ramazan perhiz ayıdır. Bir çok hastalıklara karşı tıbbın tavsiye ettiği im

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

“Paris'in büyük hayat sıtmasına tutulduktan sonra(1) yapmaya hiç vakit bulamayacağım bir zi

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

Fransız yazar Claude Farrare, Çanakkale’de bir köyde, 1900’şerin başında yaşadığı çok

BİZ DE RAHATSIZIZ

BİZ DE RAHATSIZIZ

Elinize bir kalem alsanız ve siyasette, ticarete, sanatta, eğitimde en fazla isim yapmış insanla

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi (mü'min) kardeşi için de sevinceye kadar kamil mümin olmaz.

250 Hadis, s.148

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI