Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-09-23 09:05:10

65-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27'si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

66-Huruf-u Mukattaa için "ilm-i mestur, sırr-ı mahcuptur" denilmiştir. S. 136

67-"Her kitabın sırrı vardır, Allah'ın Kur'an'daki sırrı da evail-i suverdir(surelerin başlangıcındaki müstakil harflerdir)" Hz. Ebubekir(r.a) s. 136

68-"Her kitabın bir zübdesi(özü) vardır. Bu kitabın özü de hece harfleridir." Hz. Ali(r.a), s. 136

69-İmam Şabi'den Hece harfleri sual edildiğinde, "Onlar Allah'ın sırrıdır. Onları talep etmeyin" demiştir. S. 136

70-İbn-i Abbas(r.a) hece harfleri hakkında; "Âlimler onu anlamaktan aciz oldu" demiş. S. 136

71-Ebu Hatim; "Kur'an'da Mukattaa harflerini bulduk. Allah'ın bunlarla ne murad ettiğini bilemiyoruz" demiştir. S. 137

72-Huruf-u mukatta hakkında şöyle diyenler de olmuştur;

a-Bu harfler surelerin isimleridir.

b-Bu harfler bazı şifreli haberlerdir.

c-Bu harfler Allah'ın bazı isimlerine işarettir.

d-Bu harfler Kur'an'ın isimleridir.

e-Bu harflerde Allah yemin etmektedir.

f-Bu harfler münferid harflerdir. Maksat Kureyşlilerin dikkatini çekmektir, tenbihtir.

g-Bu harfler Hz. Peygambere bir tenbihtir. s. 138-142

73-Bu görüşler arasında en doğru olanı bu harflerin dinleyicileri kendisinden sonra gelecek meseleler hakkında uyarmadır. S. 144

Not: Üstad Bediüzzaman da İşarat'ül İcaz tefsirinde; ""Surelerin başındaki Huruf-u Mukattaa ilahi bir şifredir. Beşer fikri ona yetişemiyor. Anahtarı ancak Hz Muhammed (A.S.M.)dedir:" (Sh: 33) demektedir. Üstad, Mektubat adlı eserinde de; "Huruf-u mukattaa ilahi bir şifredir. Has abdine, onlarla bazı işaret-i gaybiye veriyor. O şifrelerin miftahı o Abd-i Hasdadır. (S.A.V.) Ve onun veresesindedir." (Sh: 390) diyor. Sözler adlı eserinde ise; "Ezcümle, bir kısım surelerin başlarında şifre-misal الم ٭ الر ٭ طه ٭ يس ٭ حم ٭ عسق gibi mukattaat hurufundaki üslûb-u bedîîsi, beş-altı lem'a-i i'cazı tazammun ettiğini "İşarat-ül İ'caz"da yazmışız. Ezcümle: Surelerin başında mezkûr olan huruf, hurufatın aksam-ı malûmesi olan mechure, mehmuse, şedide, rahve, zelaka, kalkale gibi aksam-ı kesîresinden herbir kısmından nısfını almıştır. Kabil-i taksim olmayan hafifinden nısf-ı ekser, sakilinden nısf-ı ekall olarak bütün aksamını tansif etmiştir. Şu mütedâhil ve birbiri içindeki kısımları ve ikiyüz ihtimal içinde mütereddid yalnız gizli ve fikren bilinmeyecek birtek yol ile umumu tansif etmek kabil olduğu halde, o yolda, o geniş mesafede sevk-i kelâm etmek, fikr-i beşerin işi olamaz. Tesadüf hiç karışamaz. İşte bir şifre-i İlahiye olan surelerin başlarındaki huruf, bunun gibi daha beş-altı lem'a-i i'caziyeyi gösterdikleriyle beraber; ilm-i esrar-ı huruf ülemasıyla evliyanın muhakkikleri şu mukattaattan çok esrar istihrac etmişler ve öyle hakaik bulmuşlar ki, onlarca şu mukattaat kendi başıyla gayet parlak bir mu'cizedir. Onların esrarına ehil olmadığımız, hem umuma göz görecek derecede isbat edemediğimiz için o kapıyı açamayız.(Sözler, s. 374 ) 

"Meselâ: Muhyiddin-i Arabî الم غُلِبَتِ الرُّومُ Suresi'nde pekçok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam-ı Rabbanî, surelerin başındaki mukattaat-ı huruf ile çok muamelât-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını görmüştür ve hâkeza(Sözler, s. 405)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN NOTLARI-10

KUR’AN NOTLARI-10

-Umumiyetle Kur’an-ı Kerim’deki hitaplar üçe ayrılır: a) Rasulullah’a olan hitablar.

KUR’AN NOTLARI-9

KUR’AN NOTLARI-9

Kur’an’ın İ’cazı pek çok yönlerde tecelli eder. Onun i’cazını sadece dili, üslubu ve

KUR’AN NOTLARI-8

KUR’AN NOTLARI-8

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları) a-Allah’ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedi

KUR’AN NOTLARI-7

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

KUR’AN NOTLARI-6

KUR’AN NOTLARI-6

51-İbn-i Hacer Askalani Mekke’de ilk vahy kâtibinin Abdullah bin Sad bin Ebi Serh olduğunu söy

KUR’AN NOTLARI-5

KUR’AN NOTLARI-5

2. Kitap Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Ankara, 1979 47- Vahiy iki kısma ayrılır

KUR’AN NOTLARI-4

KUR’AN NOTLARI-4

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati; a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sur

KUR’AN NOTLARI-3

KUR’AN NOTLARI-3

34-Arapçada balın seksen adı var. Kılıcın elli, aslanın, atın, devenin bine yakın isimleri

KUR’AN NOTLARI-2

KUR’AN NOTLARI-2

16-“Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur” derler. S. 68 17-Suyuti “hec

KUR’AN NOTLARI-1

KUR’AN NOTLARI-1

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Kur’an’ın nazil olması başlamadan önce Hira d

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Şûra, 43

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI