BÜYÜK GÜNAHLAR-14

XVI. Kölelerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 304. KEBİRE: Kölenin, efendisinden başkalarına intisâp etmesi. Ebû Dâvûd şöyle rivâyet etmiştir: “Kim babasını inkâr eder, başkasına sahip çıkarsa yahut bir köle efendisinden başkasına intisâp ederse, Allah’ın kesilmeyen lâneti kıyâmete kadar onun üzerine olsun.”


Muhammed Emin Er

.

2020-09-09 07:26:22

XVI. Kölelerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 304. KEBİRE: Kölenin, efendisinden başkalarına intisâp etmesi.

Ebû Dâvûd şöyle rivâyet etmiştir: "Kim babasını inkâr eder, başkasına sahip çıkarsa yahut bir köle efendisinden başkasına intisâp ederse, Allah'ın kesilmeyen lâneti kıyâmete kadar onun üzerine olsun."

305. KEBİRE: Efendisine karşı kölenin aklını çelmek.

Ebû Dâvûd ve Nesâî şöyle rivâyet etmişlerdir: "Kocasına karşı kadının yahut efendisine karşı kölenin aklını çelen bizden değildir."

306. KEBİRE: Kölenin efendisinden kaçması.

Müslim, Cerîr'den (r.a) şöyle rivâyet etmiştir: Resûlullah (s.a.v), "Herhangi bir köle efendisinden kaçarsa, koruma dışında kalır," demiştir.

307. KEBİRE: Hür kimseyi hizmetinde çalıştırıp köle etmek;

meselâ önce azad edip sonra da bunu gizleyerek onu çalıştırmak. Ebû Dâvûd ve Buhârî, İbn Ömer'den (r.a) Resûlullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivâyet etmişlerdir: "Allah üç kimsenin namazını kabul etmez: Kendini istemeyenlere imamlık edenin, namazı vakti geçtikten sonra kılanın, hür kimseyi köle edenin."

308-309-310-311-312. KEBİRE: Kölenin efendisine hizmetten çekinmesi, yahut efendinin, kölenin lüzumlu masraflarını temin etmemesi veya ona kaldıramayacağı işi teklif etmesi, onu devamlı dövmesi.

Kölelere eziyet etmenin büyük günah olması bir yana hayvanlara bile eziyet haramdır. Hayvana şer'î bir sebep olmaksızın eziyet etmek veya hayvanları dövüştürmek haram ve büyük günahtır. Zira bütün bunlar zulümdür.

XVII. Cinâyetlerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar

313. KEBİRE: Bir müslümanı yahut suçsuz bir zimmîyi kasden veya ona benzer şekilde öldürmek.

Allah Teâlâ: "Kim bunu yaparsa, yani haksız yere cana kıyarsa, günahla karşılanır, kıyâmet gününde azabı kat kat olur ve onun içinde ebedî olarak kalır. Ancak tevbe edenler bunun dışındadır," (Furkan Sûresi, 68) buyurmuştur.

314. KEBİRE: İntihar etmek.

Buhârî, Müslim ve diğerleri Ebû Hureyre'den (r.a) Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivâyet etmişlerdir: "Kim kendini dağdan atarak intihar ederse, o cehennemdedir, ebedi olarak kendini dağdan atarak azap görür. Kim zehir içerek intihar ederse, cehennemde devamlı zehir içerek azap görür. Kim kendini sivri bir şeyle öldürürse, cehennemde kendini bu şekilde yaralayarak devamlı azap çeker." buyurmuştur.

315. KEBİRE: Haksız yere öldürmeye veya öldürme sebebine yardım etmek.

İbn Mâce, Ebû Hureyre (r.a) den Resûlullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir : "Kim yarım bir kelime ile de olsa bir mü'minin öldürülmesine yardım ederse, Allah'ın huzuruna, alnında, "Allah'ın rahmetinden kovulmuş," yazılı olarak çıkar," demiştir.

316. KEBİRE: Haksız yere öldürülenin yanında durup önlemeğe gücü yettiği halde önlememek.

Taberânî ile Beyhakî hasen bir senedle şöyle rivâyet etmişlerdir: "Hiç biriniz bir müslümanın haksız yere öldürüldüğü yerde durmasın. Zira orada bulunup da onu önlemeğe çalışmayanların üzerine lânet iner."

317. KEBİRE: Şer'î bir cevâz olmaksızın müslümanı yahut gayr-ı müslimi dövmek.

Müslim, Peygamber Efendimiz'den şöyle rivâyet etmiştir: "Dünyada insanlara azap edenlere Allah da kıyâmette azap eder."

318. KEBİRE: Zararlı olacağını bildiği halde müslümanı korkutmak.

Ebû Dâvûd ile Taberânî sağlam bir senedle şöyle rivâyet etmişlerdir: "Müslüman için başka bir müslümanı korkutmak helâl değildir." Bunu ashâbdan birinin uyuyan birinin yanındaki ipini alarak korkutması üzerine söylemiştir.

319. KEBİRE: Bir müslümana silah ve benzeri şey doğrultmak;

Eğer bunun âdet icabı dayanılmayacak kadar korku vereceğini bilirse böyledir. Müslim şöyle rivâyet etmiştir: "Kim bir Müslümana sivri bir demirle işaret ederse, ondan vaz geçinceye kadar melekler ona lânet ederler; isterse korkuttuğu kişi ana baba bir kardeşi olsun."

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BÜYÜK GÜNAHLAR-23

BÜYÜK GÜNAHLAR-23

462. KEBİRE: İsyanları itaatini bastıracak şekilde bir veya birçok küçük günaha devam etme

BÜYÜK GÜNAHLAR-22

BÜYÜK GÜNAHLAR-22

XXIX. Şâhitlikle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 437. KEBİRE: Yalancı şâhitlik etme

BÜYÜK GÜNAHLAR-21

BÜYÜK GÜNAHLAR-21

XXVIII. Kadılıkla ilgili bölümde geçen büyük günahlar 417. KEBİRE: Kadılık talep etmek.

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

Yeminlerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 409. KEBİRE: Sahibini günaha batıran, yani

BÜYÜK GÜNAHLAR-19

BÜYÜK GÜNAHLAR-19

399. KEBİRE: Vebâdan kaçmak. Allah Teâlâ: “Ölüm korkusu ile yurtlarından çıkan binlerc

BÜYÜK GÜNAHLAR-18

BÜYÜK GÜNAHLAR-18

XXIII. Cihadla ilgili bölümde geçen büyük günahlar 390. KEBİRE: Farz-ı ayn olduğu zaman ci

BÜYÜK GÜNAHLAR-17

BÜYÜK GÜNAHLAR-17

369. KEBİRE: Hırsızlık. Allah Teâlâ: “Erkek ve kadın hırsızın, Allah’dan bir ibret v

BÜYÜK GÜNAHLAR-16

BÜYÜK GÜNAHLAR-16

XXI. Mürtedlik (dinden dönme) ile ilgili bölümde geçen büyük günahlar 352-353. KEBİRE:

BÜYÜK GÜNAHLAR-15

BÜYÜK GÜNAHLAR-15

XVIII. Büyü ve kehânet ile ilgili bölümde geçen büyük günahlar 320-321-322-323. KEBİRE:

BÜYÜK GÜNAHLAR-14

BÜYÜK GÜNAHLAR-14

XVI. Kölelerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 304. KEBİRE: Kölenin, efendisinden baş

BÜYÜK GÜNAHLAR-13

BÜYÜK GÜNAHLAR-13

289. KEBİRE: Müslümana sövmek. Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce, İbn Mes’

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI