Cevaplar.Org

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenleri cezalandırma konusunda sabreden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-09-09 07:17:20

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı.

Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenleri cezalandırma konusunda sabreden.

Allah, günah işleyenleri tövbe etmelerine fırsat vermek için hemen cezalandırmaz, imtihan sırrı gereğince uygun gördüğü kadar erteler, zamanı gelince de gerekli cezayı verir.

Allah'ın ceza vermekte sabırlı davrandığı insan, günah işlememek ve ilahi emirleri yerine getirmek için, nefsini denetim altında tutup sabırlı olmalıdır. Ayrıca Allah, günahlarımızı hemen cezalandırmadığına göre, biz de birlikte yaşadığımız insanların hatalarına karşı sabırlı olmalıyız.

Sabur kelimesi, Kur'an'da Allah'a izafe edilmez; ancak bazı ayetlerden Allah'ın günahları hemen cezalandırmadığı dolayısıyla bu hususta sabırlı olduğu anlaşılmaktadır.

Allah'ın cezaları ertelediğini anlatan dört ayet şöyledir:

"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor."(1)

"Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler."(2)

Diyanet Tefsiri bu ayeti açıklarken şu izahta bulunur: 'Kuşkusuz eğitimin temel ilkelerinden biri sabırlı ve hoşgörülü olmak, cezalandırmada acele etmemek, eğitilenlere zaman ve fırsat tanımaktır. Bu sebeple âyette Allah Teâlâ'nın, inkârcılar ve zalimler de dahil olmak üzere çeşitli insan topluluklarını kötülükleri sebebiyle hemen cezalandırmayıp adaleti, merhameti ve keremiyle, belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar onlara mühlet tanıdığı ifade buyurulmuştur. Ancak sapkın fikir ve yaşayışlarını sürdürüp hakka karşı direnen toplulukların muayyen bir sürenin sonunda tarih sahnesinden silinip gittikleri de bilinmektedir."(3)

 "Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları (dünyada) cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki (o gün gelince) hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar."(4)

"Eğer Allah, insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (gerekeni yapar). Çünkü Allah, kullarını hakkıyla görmektedir."(5)

Allah imhal eder (mühlet verir), ancak ihmal etmez; zamanı gelince gerekli cezayı verir.

Es-Sabûr isminden çıkarmamız gereken ders:

Bu isimden gerekli dersi çıkarmak için, şu üç hususa dikkat etmeliyiz:

1-Allah'ın, günahlarımızın cezasını hemen vermemesi, günahı hoş gördüğü anlamına gelmez; bize tövbe etmek için fırsat verdiği anlamına gelir. Pişman olup tövbe etmeyen, bu dünyada ceza görebilir, ancak ahirette kesin olarak cezasını bulacaktır.

2-Allah'ın bize karşı sabırlı olması, değil büyük günahlarda, küçük hatalarda bile ısrarcı olmamıza neden olmamalıdır. Çünkü küçük hatada ısrar, büyük hatadır. Hatalarımızı, bir daha işlememek üzere terk edip Allah'tan bağışlanma dilemeliyiz.

3-Allah, bize karşı sabırlı davranıp günahlarımızı hemen cezalandırmadığına göre, biz de birlikte yaşadığımız insanların hatalarına karşı sabırlı olmalıyız.

Dipnotlar

1-İbrahim-42

2-Nahl-61

3-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 412

4-Kehf-58 

5-Fatır-45

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Kim Allah'a ve Rasûlü'ne îman etmezse, (bilsin ki) biz inkâr edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık.

(Fetih, 13)

GÜNÜN HADİSİ

Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi (mü'min) kardeşi için de sevinceye kadar kamil mümin olmaz.

250 Hadis, s.148

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI