RİSALE-İ HAMİDİYYE

Eser Adı: Risale-i Hamidiyye Müellif: Hüseyin Cisri Yayınevi: Daru’l Eyman, Lübnan, 1998 18. asırda İslam dünyasında müdakkik bir âlim olarak haklı bir şöhret kazanmış olan Hüseyin Cisri(1845-1909) merhumun ünlü eseri Risale-i Hamidiye bu hafta tavsiye edeceğimiz eser olacak inşallah.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-09-01 08:05:49

Eser Adı: Risale-i Hamidiyye

Müellif: Hüseyin Cisri

Yayınevi: Daru'l Eyman, Lübnan, 1998

18. asırda İslam dünyasında müdakkik bir âlim olarak haklı bir şöhret kazanmış olan Hüseyin Cisri(1845-1909) merhumun ünlü eseri Risale-i Hamidiye bu hafta tavsiye edeceğimiz eser olacak inşallah.

Merhum Mehmed Akif Bey, Sebilürreşad Mecmuasında o sıralar Osmanlı coğrafyasında temayüz etmiş dört âlimden biri olarak merhum Hüseyin Cisri'yi sayar. Merhum Mahir İz beyin "Yılların İzi" adlı hatıratında, meşrutiyetin ilk senelerinde İstanbul'da "ulema-yı sitte"(altı önde gelen âlim)'nin birincisi olarak kaydettiği merhum Manastırlı İsmail Hakkı Efendi de, hayran olduğu bu âlimin bu şaheserini çok zengin dipnotlarla ve arkasına çok müdakkikane yazılmış bir zeyl ekleyerek tercüme etmiştir. 

Üstad Bediüzzaman da risalelerinde yer yer bu esere atıflar yapmıştır. Mesela;

"Hüseyin-i Cisrî'nin dediği gibi, âsâr-ı medeniyetle müzeyyen ve bütün zînetlere müştemil bir eve giren bir adam, ev sahibini göremediğinden o zîneti, o esasatı, tesadüfe ve tabiata isnad etmeye mecbur olmuştur. İşarat-ül İ'caz (s. 89)

"bizim hem-asrımız ve fikren biraderimiz olan Hüseyn-i Cisrî'nin sözünü dinle!.. Zira yüksek sesle münkir-i küreviyeti tehdid ettiği gibi, hakikat kuvvetiyle pervasız olarak der: "Kim dine istinad ile himayet yolunda müdevveriyet-i arzı inkâr eder ise sadîk-ı ahmaktır, adüvv-ü şedidden daha ziyade zarar vermiş olur." Muhakemat (s. 57)

"İşte bu kadar tahrifatla beraber, şu zamanda dahi meşhur Hüseyin-i Cisrî (Rahmetullahi Aleyh) o kitablardan yüz ondört delil nübüvvet-i Ahmediyeye dair çıkarmıştır. "Risale-i Hamîdiye"de yazmış. O risaleyi de, Manastırlı Merhum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse, ona müracaat eder, görür. Mektubat (s 163)

Hüseyin-i Cisrî "Risale-i Hamîdiye"sinde yüzondört işaratı, o kitablardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Sözler (s. 236)

Fakir de -birçok şey gibi- ilk defa bu eseri ve müellifini Üstadımdan duymuş ve merak etmiştim. Sonra Manastırlı İsmail Hakkı Efendi'nin tercümesini iki defa zevkle okumak nasip oldu. Akabinde, eserin Arapçasına kavuştum çok şükür.

Eserin girişine -11. Sözde olduğu gibi- bir temsili hikâye ile başlayan merhum müellif, ilerleyen sayfalarda "Haktan bize sultan-ı müeyyed" olarak gelen Nebi-i Zişan'ın şahsı ve davasının sıdk ve doğruluğunu, -Bediüzzaman'ın da işaret ettiği gibi- eski semavi kitaplardan 114 işareti de çıkararak isbat eder. Sonra da İslam ve İman hakikatlarının hikmetlerini, Allah'ın varlık ve birliğinin delillerini ve saire meseleleri tafsilatlı olarak ele alır.

Yazıldığı yüz küsur yıldan bu yana birçok baskısı yapılan bu şaheserin, bendeki ta'bını hazırlayan ve kaynaklarını tahriç eden Muhammed Mu'tasım Bağdadi, kitabın başında merhum allamenin hayatını akıcı bir şekilde kaleme almış. Burada gördüğümüze göre müellifin 18 kadar eseri İslam âleminde önem kazanmış ki, en birincisi de takdimini yazdığımız bu kitap. Bunun haricinde dokuz civarında neşredilmeyi bekleyen kıymetli eseri var.

Bağdadi ayrı bir fasıl açarak, müellifin eseri kaleme alırken izlediği menheci misallerle güzelce anlatmış. Burada da, Cisri'nin eseri temel Ehl-i Sünnet kitaplarına müsteniden hazırladığını ve birçok kaynağa müracaat ettiğini görüyoruz. Allah rahmet eylesin.

Bu şaheseri temin için tel:

Abdülhakim Özdemir;

05322439575 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FETHU’L-MÜLHİM

FETHU’L-MÜLHİM

Eser Adı: Fethu’l-mülhim bi-şerhi Sahîhi’l-İmam Müslim Müellifler: Şebbîr Ahmed Osmân

RUDUD ALA İTIRAZÂTI MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

RUDUD ALA İTIRAZÂTI  MÜVECCIHÂTİN İLEL İSLAM

Eser adı: Rudud Ala İtirazati Müveccihatin İlel İslam Müellifi: Muhammed Kasım Nanatovi Ya

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

NİZÂMU’L-KUR’ÂN

Eser Adı: Nizâmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkân bi’l-Furkân Müellifi: Hamidüddin (A

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

“Köleleriniz, kardeşlerinizdir”

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI