EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nur kaynağı, âlemleri nurlandıran, her şeyi aydınlatan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-09-01 07:35:42

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan.

Nûr isminin terim anlamı: Nur kaynağı, âlemleri nurlandıran, her şeyi aydınlatan.

Allah, yarattığı ışık ile varlıklara yol gösterir.

Allah, simaları ve kalpleri nurlandırır.

Allah, ay ile güneşe göz ile algılanacak aydınlatma özelliği vermiştir.

Allah, inanlara bazı olayları akıllarıyla aydınlatma özelliği vermiştir.

Allah, Kur'an'a doğru yolu gösterme niteliği vermiştir.

Allah, göklerin ve yerin nurunu yaratandır.

Allah, mü'minlere, dünyadaki iman ve amellerinden dolayı, mahşerde önlerini aydınlatacak bir nur verecektir.

Kur'an'da Nur ismi hakkında bilgi veren bazı ayetler ve açıklamaları şöyledir:

"Allah, göklerin ve yerin nurudur. …"(1)

Müfessir Sabuni, bu bölümü şöyle açıklar: 'Yüce Allah, gökleri ve yeri nurlandırandır. Gökleri parlak yıldızlarla; yeri de şeriatlar, hükümler ve değerli peygam­berler göndererek aydınlattı. Tâberî şöyle der: "Allah, göklerde ve yerde bulunanları doğru yola iletendir. Onlar, Allah'ın nuru ile hakkı bulurlar. Sa­pıklık şaşkınlığından da, onun hidâyetine sarılarak kurtulurlar." Kurtubî şöyle der: "Araplar, nûr diye, gözle idrak edilen aydınlığa derler. Mecaz olarak bir çok mânâda kullanılmıştır." İyi ve güzel söz için, "nur­lu söz" denir. Şair şöyle der: O, öyle bir soydur ki, sanki üzerinde, kuşluk güneşinden bir nur; sabah aydınlığından da bir direk vardır. Cerir şöyle der: "Sen bizim için bir nur, bir yağmur ve bir koruyucusun..."

Halk şöyle der: "Falan kimse bu yörenin nuru bu asrın güneşi ve ayıdır". Medih yoluyla, "Allah bir nurdur" denilme­si caizdir. Çünkü bütün eşyanın başlangıcı O'dur. Her şey O'ndan meydana gelir ve bütün her şeyin hareketi O'nun kudretiyle dosdoğru olur." İbn Atâullâh şöyle der: "Bütün kâinat bir karanlıktır. Onu, hakkın orada meyda­na gelişi aydınlatır. Çünkü Allah'ın varlığı olmasaydı, âlemde hiçbir şey vücuda gelmezdi." Hadiste şöyle buyrulmuştur: "Allah'ım! Sana hamd ol­sun. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun."(2)

İbn Mes'ûd şöyle der: "Rabbinizin katında ne gece, ne de gündüz vardır. Göklerin ve yerin nuru, onun zatının nurudur. İbnu'l-Kayyim der ki: "Yüce Allah, ken­dine "nur" ismini verdi. Kitabını ve Rasulûnü nur kıldı. Yarattıkları ile ken­di arasına bu nur ile perde çekti. Bu âyet, "Allah, göklerin ve yerin aydınlatıcısı ve buralarda bulunanları doğru yola İletendir" diye tefsir edil­miştir. İbn Mes'ûd'un görüşü, bu âyetin mânâsına "Allah, göklerde ve yer­lerde bulunanları doğru yola iletendir" şeklinde tefsir edenlerin görüşünden daha yakındır. "Allah, göklerin ve yerin aydınlatıcısıdır." görüşü ile İbn Mes'ûd'un görüşü arasında bir zıtlık yoktur."'(3)

"Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir."(4)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklar: 'İşte Allah'ın kudreti ile öyle bir ikinci sûra üfürülmüş (ve yer) mahşer sahası (Rab'binin nuru ile) Cenab-ı Hak'kın adalet ve hakkaniyet ışığıyla (Parlamağa başlamıştır.) tam artık muhasebe ve muhakeme neticesinde bir nice hakikatler tecelli edip meydana çıkmış bulunacaktır. Allah'ın yüceliği ve ilâhi adaleti her tarafı nurlar içinde bırakacaktır, (ve kitap) Hesap için olan amel defterleri, herkesin kendisine mahsus olan amel defteri, meydana (konulmuştur) herkes kendi amellerinin neden ibaret olduğunu o kendisine mahsus kitapta görüp itirafa mecbur olacaktır, (ve Peygamberler ve şahitler) de o mahşer alanına (getirilmiştir) Peygamberler, kendi ümmetleri hakkında şahitlikte bulunacaklardır. Şahitlerden maksat da insanların amellerine şahitlikte bulunacak olan hafaza melekleridir. Veyahut Allah'ın dinî uğrunda şehit düşmüş olan zâtlardır, (ve onların) o mahşerde toplanmış olan kulların (aralarında hak ile hüküm olunmuştur.) tam bir adalet ve doğruluk dairesinde Allah'ın hükmü tecelli etmiş bulunacaktır, (ve onlar hiç zulme uğramazlar) onların sevapları azaltılmaz, azapları da arttırılmış olmayacaktır.'(5)

"Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz."(6)

Burada Allah'ın nurundan maksat, İslam Dini ve Kur'an-ı Kerim'dir. Allah, Kur'an'ın tamamen insanlara bildirilmesinden ve İslam dininin insanlara tebliğ edilmesinden başka bir sonuca razı olmaz.

Kâinattaki aydınlık, aydınlığın yaratıcısı olan Allah'ın varlığının delilidir.

Allah, nurun kaynağıdır.

En-Nûr isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın nuru ile hidayet yolunu bulup, her türlü sapıklıktan uzak durmaya gayret etmeliyiz.

Dipnotlar

1-Nur-35

2-Buhari, Teheccüd-1; Müslim, Müsafirin-199

3-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 4, S: 235-236

4-Zümer-69

5-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'im Meali Alisi ve Tefsiri, C: 6, S: 3105

6-Tövbe-32

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI