EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin terim anlamı: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-09-01 07:30:11

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden.

Bâkî isminin terim anlamı: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

Sonu olmak, yaratılmışlara ait bir özelliktir. Allah'ın varlığının sonlu olması asla düşünülemez.

Allah, zaman ile mukayyet değildir.

Bâkî, Allah'ın ismi; Beka ise, Allah'ın zati sıfatıdır.

"Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır."(1)

Yegâne baki, yegâne ebedi Allah'tır.

"Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah'a) tevekkül et. …"(2)

Allah'ın hayatı ebedidir.

"Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz."(3)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle açıklıyor: 'Her şey yok olacak, onun mukaddes zatı kalacak. Yüce Allah burada, "yüz" manasına gelen "vech"i zikretti fakat kendi zatını mu­rat etti. İbn Kesir şöyle der: Bu âyet, Yüce Allah'ın sonsuz, bakî, diri ve kâinatın idaresi ile kâim olduğunu, bütün yaratılmışların öleceğini, fakat onun ölmeyeceğini haber vermektedir. Yüce Allah, zatını vech kelimesi ile ifade etti.'(4)

Allah'ın varlığı, zaman mefhumu ile alakalı değildir; zaman ile mukayyet olmak, yaratılmışlara ait bir kavramdır. Allah'ın evveli ve sonu yoktur. Allah'ın kuvvet ve kudreti daimdir.

El-Bâkî isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah ebedi, insan fanidir. Fani olmamız, bizi daha tedbirli davranmaya sevk etmelidir. Çünkü ölümden sonra hesap vardır. O halde mahşer alanına ve Mahkeme-i Kübra'ya hazırlıklı olmalıyız.

Dipnotlar

1-Rahman-27

2-Furkan-58

3-Kasas-88

4-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 4, S: 456

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI