Cevaplar.Org

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anlamı: İstediğini hidayete erdiren, doğru yola ulaştıran.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-09-01 07:26:20

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren.

El-Hâdî isminin terim anlamı: İstediğini hidayete erdiren, doğru yola ulaştıran.

Allah, hidayet vermek istediğinin gönlünü İslamiyet'e açar.

Allah, insana hayatını sürdürebilmesi için akıl, muhakeme gücü ve bir takım zaruri bilgiler vermiştir.

Allah, insana dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesi için, peygamberleri aracılığıyla hidayet yolunu göstermiştir.

Allah'ın hidayet verdiğini anlatan bazı ayetler şöyledir:

"Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse, onun göğsünü İslâm'a açar…."(1)

Müfessir Sabuni, bu bölümü şöyle açıklar: 'Allah kimi doğru yola ilet­mek isterse, onun kalbine bir nur verir, dolayısıyla o kalp İslam'a açılır. Bu, İslam'a kavuşmanın alâmetidir. İbn Abbâs şöyle der: Yani, Allah onun kal­bini, tevhîd ve iman için genişletir. Bu âyet Rasulullah (s.a.v.)'a sorul­duğunda şöyle buyurdu: Bu nur kalbe girdiğinde, kalb açılır ve genişler. "Bunun böyle olduğunu gösteren bir alâmet var mı?" diye sordular. Rasulul­lah (s.a.v.): "Bunun alâmeti, ebedîlik yurduna dönmek, aldanma yurdundan uzaklaşmak ve ölüm gelmeden önce onun için hazırlanmaktır."(2) buyurdu.'(3)

"… Hiç şüphe yok ki Allah, iman edenleri doğru yola iletir."(4)

"…Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter."(5)

"Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah'ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."(6)

"Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir."(7)

"İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin."(8)

Hz. Muhammed (s.a.v.), şöyle dua etmiştir: "Allah'ım! Saptırdığını hidayete erdirecek hiç kimse yoktur."(9)

Allah, kullarına doğru yolu gösterir.

Allah, dilediği kulunu hidayet yoluna koyar.

Allah, kulunun doğru yolda devem etmesi için, ona yardım eder.

El- Hâdî isminden çıkarmamız gereken ders:

Bu isimden gerekli dersi çıkarmak için, şu iki hususa dikkat etmeliyiz:

1-Allah'tan hidayet ve iman üzere hayırlı bir hayat ve hayırlı bir ölüm istemeliyiz.

2-Allah'ın bize nasip ettiği doğru yolu, başkalarına da anlatma çabası içinde olmalıyız.

Dipnotlar

1-En'am-125

2-Taberi, 12/100

3-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 2, S: 244

4-Hac-54

5-Furkan-31

6-İbrahim-4

7-Kasas-56

8-Şura-52

9-Müslim, Cuma, 45-46

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

"Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 2002) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 2002) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI