EL-CÂMİ’

Câmi’ kelimesinin sözlük anlamı: Toplayan, bir araya getiren. Câmi’ isminin terim anlamı: İstediğini istediği zaman, istediği yerde toplayıp bir araya getiren, buluşturup birleştiren.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-08-24 06:44:11

Câmi' kelimesinin sözlük anlamı: Toplayan, bir araya getiren.

Câmi' isminin terim anlamı: İstediğini istediği zaman, istediği yerde toplayıp bir araya getiren, buluşturup birleştiren.

Allah, birbirine benzeyen ve benzemeyen şeyleri bir araya getirir.

Allah, farklı unsurları bir araya getirerek kâinatı ahenk içinde yaratmıştır.

Allah, insanları birbirlerine sevdirip kalplerini birleştirir.

Allah, bütün övgüleri ve üstün özellikleri zatında bir araya getirmiştir.

Allah, öldükten sonra dağılan bedenleri ahirette yeniden bir araya getirip diriltecektir.

Allah'ın Câmi sıfatını anlatan bazı ayetler ve kısa açıklamaları şöyledir:

 "Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?(1)

Allah, öldükten sonra dağılan bedenleri ahirette yeniden bir araya getirerek ruh ile bedeni de birleştirip insanı yeniden diriltecektir.

"Ve (Allah), onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir."(2)

Medine'de yaşayan ve İslamiyet'i kabul etmeden önce düşman olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kalplerindeki düşmanlık, Müslüman olduktan sonra yerini kardeşliğe bırakmıştır.

 "Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir."(3)

Allah, ahiret hayatında iyi olanları cennette, kötü olanları ise cehennemde bir araya getirecektir.

El-Câmi' isminden çıkarmamız gereken ders:

Bizleri ahirette bir araya toplayıp hesap soracak olan Rabbimizden korkup onun emir ve yasaklarına titizlikle uymalıyız.

Dipnotlar

1-Nisa-87

2-Enfal-63

3-Şura-7

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Müslim, 2318

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI